2017-07-14 06:00

2017-07-14 06:00

Snabbväxande företag

ARVIKA: Progotech har mycket att göra

Progotech AB var Arvikas snabbast växande företag 2016. 2017 har dessutom fortsatt positivt, några problem med att hitta och behålla kunder har man inte.

Progotech AB stänger inte för semester dessa dagar utan i företagets lokaler på Snickerigatan i Arvika är det full rulle, ja, snarare febril verksamhet. Man har mycket att göra och produktionen är dessutom flexibel med en modern maskinpark.

– Det går bra, vi får nya kunder hela tiden. Ja, vi har extremt mycket att göra. Detta trots att jag inte är ute så mycket på kundresor, säger vd och delägaren Andy von Essen (Sven Stenström och Lennart Proper är övriga delägare). Totalt har vi nu ett 50-tal kunder, det är lagom, vi försöker växa på de kunder vi har.

Ökar

Omsättningskurvan talar sitt tydliga språk hos detta cirka 3,5 år unga företag. 2014 omsatte man fyra miljoner kronor, 2015 tio miljoner kronor och under fjolåret cirka 17 miljoner kronor. Inget talar emot att omsättningen 2017 kommer att överstiga 2016. Vinsten är dessutom god.

– Riktigt bra, och det måste den vara för att vi ska kunna göra affärer med våra uppdragsgivare. De vill ha en stark motpart.

Kablage

Progotech AB utvecklar, tillverkar och monterar olika kablage och elektronik och man legotillverkar dessutom olika produkter, bland annat elskåp och elcentraler. Kunderna återfinns både när och fjärran, dessutom i olika branscher.

I orderstocken finns bland annat kablage till marina produkter och värmepumpar.

– Vi levererar över hela världen, lite kul faktiskt. Vi levererar exempelvis både till USA och Indonesien. Första kunden vi hade var från Sydafrika, den fick vi lite på hörsägen. Jag kände någon som i sin tur kände någon och så vidare.

Man levererar även till lågkostnadsländer, vilket är ett tecken om något att man är konkurrenskraftiga. Att man gör det beror på att man klarar att leverera små serier till företag vars produkter förändras.

– Grejen är att våra kunder kan köpa till lägre antal och att de tycker det är bättre att köpa över kortare tider. Vi klarar snabba förändringar och dessutom jobbar vi hårt med kvalitén. Vi försöker dessutom alltid att hålla vad vi lovar.

Stöd

På listan över anställda finns ett 40-tal personer, däribland ett flertal deltidare. Ungefär hälften av de anställda behöver av olika skäl stöttning i sina anställningar. Detta på samma gång som Progotech får ekonomiskt stöd för att ha dem anställda. Det rör sig bland annat om anställningar genom så kallade nystartsjobb, anställning med lönebidrag eller utvecklingsanställningar.

– Alla som har börjat här har tidigare varit arbetslösa, vi har fått utbilda alla och då kan man påverka så att det blir som man vill. Många har börjat som praktikanter och sedan fått anställning. Det roligaste av allt är att här har jag kunnat ge människor som inte kunnat arbeta på andra ställen jobb, säger Andy von Essen.

Personalomsättningen är låg, man roterar en hel del inom tillverkningslokalerna genom att växla arbetsuppgifter. Man försöker dessutom både visa sin uppskattning gentemot personalen genom olika ljuspunkter under arbetsdagen och man försöker ta olika hänsyn till deras önskemål. Andy von Essen eftersträvar en mix av unga och gamla och med människor med olika bakgrund och härkomst.

– Jag fokuserar på att ha ett bra gäng, det är en dynamik i sig att ha en bra grupp. De lär av varann och tycker det är roligt på jobbet.

Hinna med

Efter några år av hårt arbete har företaget hittat sina rutiner och kundkrets. Trots framgångarna tycker Andy von Essen att man ska tänka sig för både en, två och tre gånger innan man startar eget, så mycket arbete är det.

Om företagets sommar är fulltecknad, är Andy von Essens det också – med arbete. Ordet semester lyser närapå med sin frånvaro för delägaren.

– Finns det problem är de angenäma, att hinna med produktionen och att ha plats för den.

Progotech AB stänger inte för semester dessa dagar utan i företagets lokaler på Snickerigatan i Arvika är det full rulle, ja, snarare febril verksamhet. Man har mycket att göra och produktionen är dessutom flexibel med en modern maskinpark.

– Det går bra, vi får nya kunder hela tiden. Ja, vi har extremt mycket att göra. Detta trots att jag inte är ute så mycket på kundresor, säger vd och delägaren Andy von Essen (Sven Stenström och Lennart Proper är övriga delägare). Totalt har vi nu ett 50-tal kunder, det är lagom, vi försöker växa på de kunder vi har.

Ökar

Omsättningskurvan talar sitt tydliga språk hos detta cirka 3,5 år unga företag. 2014 omsatte man fyra miljoner kronor, 2015 tio miljoner kronor och under fjolåret cirka 17 miljoner kronor. Inget talar emot att omsättningen 2017 kommer att överstiga 2016. Vinsten är dessutom god.

– Riktigt bra, och det måste den vara för att vi ska kunna göra affärer med våra uppdragsgivare. De vill ha en stark motpart.

Kablage

Progotech AB utvecklar, tillverkar och monterar olika kablage och elektronik och man legotillverkar dessutom olika produkter, bland annat elskåp och elcentraler. Kunderna återfinns både när och fjärran, dessutom i olika branscher.

I orderstocken finns bland annat kablage till marina produkter och värmepumpar.

– Vi levererar över hela världen, lite kul faktiskt. Vi levererar exempelvis både till USA och Indonesien. Första kunden vi hade var från Sydafrika, den fick vi lite på hörsägen. Jag kände någon som i sin tur kände någon och så vidare.

Man levererar även till lågkostnadsländer, vilket är ett tecken om något att man är konkurrenskraftiga. Att man gör det beror på att man klarar att leverera små serier till företag vars produkter förändras.

– Grejen är att våra kunder kan köpa till lägre antal och att de tycker det är bättre att köpa över kortare tider. Vi klarar snabba förändringar och dessutom jobbar vi hårt med kvalitén. Vi försöker dessutom alltid att hålla vad vi lovar.

Stöd

På listan över anställda finns ett 40-tal personer, däribland ett flertal deltidare. Ungefär hälften av de anställda behöver av olika skäl stöttning i sina anställningar. Detta på samma gång som Progotech får ekonomiskt stöd för att ha dem anställda. Det rör sig bland annat om anställningar genom så kallade nystartsjobb, anställning med lönebidrag eller utvecklingsanställningar.

– Alla som har börjat här har tidigare varit arbetslösa, vi har fått utbilda alla och då kan man påverka så att det blir som man vill. Många har börjat som praktikanter och sedan fått anställning. Det roligaste av allt är att här har jag kunnat ge människor som inte kunnat arbeta på andra ställen jobb, säger Andy von Essen.

Personalomsättningen är låg, man roterar en hel del inom tillverkningslokalerna genom att växla arbetsuppgifter. Man försöker dessutom både visa sin uppskattning gentemot personalen genom olika ljuspunkter under arbetsdagen och man försöker ta olika hänsyn till deras önskemål. Andy von Essen eftersträvar en mix av unga och gamla och med människor med olika bakgrund och härkomst.

– Jag fokuserar på att ha ett bra gäng, det är en dynamik i sig att ha en bra grupp. De lär av varann och tycker det är roligt på jobbet.

Hinna med

Efter några år av hårt arbete har företaget hittat sina rutiner och kundkrets. Trots framgångarna tycker Andy von Essen att man ska tänka sig för både en, två och tre gånger innan man startar eget, så mycket arbete är det.

Om företagets sommar är fulltecknad, är Andy von Essens det också – med arbete. Ordet semester lyser närapå med sin frånvaro för delägaren.

– Finns det problem är de angenäma, att hinna med produktionen och att ha plats för den.