2017-07-12 06:00

2017-07-12 06:41

Mer tid för social samvaro

ARVIKA: Kommunen har beslutat om nya riktlinjer

Promenader, en fikastund eller en runda i trädgården för att titta på blommor. Social aktivering inom hemvården kan användas till olika saker. Tidigare har det gått att få högst en timme per vecka. Nu har Arvika kommun ändrat riktlinjerna så man kan få upp till två timmar i veckan.

– Jag tror att det kan bli väldigt bra, säger Maria Speelgren, enhetschef för hemvårdsområde Klässbol/Vik som omfattar både glesbygd och tätort.

Social aktivering är en efterfrågad och uppskattad insats.

– Och när det blir två timmar har man möjlighet att göra även sånt som tar lite längre tid, en timme går fort.

Fyra tillfällen

Det går också att dela upp tiden som man fått beviljat. Som mest kan man fördela den på fyra tillfällen under veckan, för att få fler, men kortare, promenader eller fikastunder till exempel.

I dag är det cirka 160 personer som har beviljats social aktivering och de flesta har en timme i veckan. Aktiviteterna genomförs tillsammans med hemvårdspersonal.

Många använder tiden till promenader. Men det varierar.

– Ibland vill man titta i gamla fotoalbum, eller dricka kaffe, sitta och prata eller läsa en tidning tillsammans. Man gör väldigt mycket olika saker. Någon är kanske duktig på något instrument och då kan man spela på det. Det är lite fritt hur man vill använda tiden, säger Maria Speelgren.

Två timmar

Insatsen social aktivering är en biståndsbedömd insats, det vill säga att kommunen prövar behovet innan man får det beviljat. Beslutet att ändra riktlinjerna så att det framöver blir möjligt att få upp till två timmar i veckan, i stället för en timme, togs i juni och gäller från och med nu.

I underlaget till beslut hänvisas både till forskning och egna iakttagelser som visar att social aktivering påverkar hälsan och välbefinnandet hos människor positivt. I dag är det inte ovanligt att anhöriga bor långt bort och alla har inte så stort socialt nätverk.

Social aktivering ska bidra till att minska ensamhet och känslan av otrygghet och bidra till ökad livskvalitet enligt Maria Björn, chef för kommunens biståndsavdelning.

– Det ska ge en meningsfull tillvaro, något att se fram emot.

Förebyggande

De ökade kostnader som följer med förändringen räknar verksamheten med att klara inom budget. Social aktivering bedöms även vara förebyggande och bidra till att kostnaderna minskar på annat håll.

– Om man får mer tid till aktiviteter som gör att man mår bättre tror vi att insatser som är kopplade till ensamhet och otrygghet minskar, säger Maria Björn.

Förutom att satsningen ska gynna enskilda har verksamheten också förhoppning om att hemvårdspersonalen ska tycka att det är positivt att de får lite mer tid för social aktivering. Att man ser det som en rolig arbetsuppgift med mindre stress.

– Förhoppningen är att vi får en win-win-situation, säger Maria Björn.

– Jag tror att det kan bli väldigt bra, säger Maria Speelgren, enhetschef för hemvårdsområde Klässbol/Vik som omfattar både glesbygd och tätort.

Social aktivering är en efterfrågad och uppskattad insats.

– Och när det blir två timmar har man möjlighet att göra även sånt som tar lite längre tid, en timme går fort.

Fyra tillfällen

Det går också att dela upp tiden som man fått beviljat. Som mest kan man fördela den på fyra tillfällen under veckan, för att få fler, men kortare, promenader eller fikastunder till exempel.

I dag är det cirka 160 personer som har beviljats social aktivering och de flesta har en timme i veckan. Aktiviteterna genomförs tillsammans med hemvårdspersonal.

Många använder tiden till promenader. Men det varierar.

– Ibland vill man titta i gamla fotoalbum, eller dricka kaffe, sitta och prata eller läsa en tidning tillsammans. Man gör väldigt mycket olika saker. Någon är kanske duktig på något instrument och då kan man spela på det. Det är lite fritt hur man vill använda tiden, säger Maria Speelgren.

Två timmar

Insatsen social aktivering är en biståndsbedömd insats, det vill säga att kommunen prövar behovet innan man får det beviljat. Beslutet att ändra riktlinjerna så att det framöver blir möjligt att få upp till två timmar i veckan, i stället för en timme, togs i juni och gäller från och med nu.

I underlaget till beslut hänvisas både till forskning och egna iakttagelser som visar att social aktivering påverkar hälsan och välbefinnandet hos människor positivt. I dag är det inte ovanligt att anhöriga bor långt bort och alla har inte så stort socialt nätverk.

Social aktivering ska bidra till att minska ensamhet och känslan av otrygghet och bidra till ökad livskvalitet enligt Maria Björn, chef för kommunens biståndsavdelning.

– Det ska ge en meningsfull tillvaro, något att se fram emot.

Förebyggande

De ökade kostnader som följer med förändringen räknar verksamheten med att klara inom budget. Social aktivering bedöms även vara förebyggande och bidra till att kostnaderna minskar på annat håll.

– Om man får mer tid till aktiviteter som gör att man mår bättre tror vi att insatser som är kopplade till ensamhet och otrygghet minskar, säger Maria Björn.

Förutom att satsningen ska gynna enskilda har verksamheten också förhoppning om att hemvårdspersonalen ska tycka att det är positivt att de får lite mer tid för social aktivering. Att man ser det som en rolig arbetsuppgift med mindre stress.

– Förhoppningen är att vi får en win-win-situation, säger Maria Björn.