2017-06-19 06:00

2017-06-19 06:00

IVA viktiga för hela Arvika sjukhus

ARVIKA: Avancerad vård finns att tillgåMycket teknik i vården

IVA, Intensivvårdsavdelningen, är något av spindeln i nätet på Arvika sjukhus.

IVA tar emot patienter både från akutmottagningen och från sjukhusets vårdavdelningar medicin, kirurgi och ortopedi. Om patientens tillstånd försämras när han eller hon befinner sig på dessa inrättningar finns mera avancerad vård att tillgå på IVA.

Sjuksköterskor på IVA har även hjärtövervakning av vissa patienter som ligger på vårdavdelningarna och man är även behjälpliga med att ta prover och sätta nålar på svårstuckna patienter på andra avdelningar. Man rycker även ut vid akuta situationer, till exempel när patienter får hjärtstopp på vårdavdelningarna under nätter, kvällar och helger.

– Vi har en viktig funktion för hela sjukhuset. Vi kan ge mer avancerad vård i form av läkemedelsbehandling, exempelvis propplösande behandling till dem som drabbats av stroke samt respiratorvård vid andningsbesvär. Vi har större möjligheter att övervaka patienterna och har en högre personaltäthet, säger avdelningschefen Anette Boström.

Samordnade

Intensivvårdsavdelningen är samorganiserad med uppvakningsavdelningen. På dessa avdelningar finns fyra fasta narkosläkare som tillsammans med respektive kliniks läkare är ytterst ansvariga för patienternas vård. Sett till sjuksköterskor och undersköterskor finns det cirka 30 heltidstjänster, den personalstyrkan består av cirka 40 personer då många jobbar deltid.

– IVA har sex platser som är öppna dygnet runt medan uppvakningen har tio platser som är öppna vardagar 7.00-22.00. Under 2016 vårdades totalt cirka 500 patienter på IVA medan cirka 2 000 togs emot på uppvakningen.

På IVA kan det röra sig om patienter med allvarliga infektioner, lunginflammation eller blodförgiftning. Även hjärtsvikt, diabeteskoma, kol samt förgiftningar av olika slag är vanliga orsaker till att patienterna behöver vård på IVA.

– I de fall patienten har sviktande andningsfunktion kan patienten behöva respiratorvård. Vi har möjlighet att vårda en till två patienter i respirator samtidigt under en kortare tid. Behöver patienten mera avancerad vård flyttas de till Centralsjukhuset, Örebro eller Uppsala, beroende på vilka medicinska insatser som krävs. Det händer även att vi får ta emot intensivvårdspatienter från Centralsjukhuset om de har fullbelagd och vi har kapacitet att ta emot dem.

Övervakning

Alla patienter som kommer till IVA kopplas till övervakningsmonitorer för att man ska kontrollera hjärtrytm, blodtryck, syremättnad i blodet, andningsfrekvens och kroppstemperatur, så kallade vitala parametrar. Behandlingen utgår därefter från diagnosen, när en sådan är fastställd. En viktig arbetsuppgift är utreda vad det onda bottnar i så att rätt behandling kan inledas.

– Nyss kom till exempel en patient som hade för låg puls och instabil hjärtfrekvens. Det kan bero på medicinering och det kan vara så att patienten behöver en pacemaker. Patienten fick rytmstabiliserande dropp medan man utreder orsaken till besvären och i väntan på en eventuell pacemaker. De patienter som konstateras ha en hjärtinfarkt åker däremot oftast direkt till Centralsjukhuset för behandling med ballongvidgning av hjärtats kranskärl.

Länet

Verksamheten på IVA och uppvakningen tillhör anestesi/operation/iva-verksamheten Karlstad-Arvika. Anette Boström ser klara fördelar med denna länssamordning, inte minst utrustningsmässigt då man på det viset får del av de senaste teknikerna. Nämnda respiratorer och övervakningsutrustning är några exempel där man är uppdaterade.

– Journalsystem och övervakningssystem är länsgemensamt. Flyttar vi en patient till Karlstad tas övervakningen och vad övervakningen gett hos oss över automatiskt. Behöver vi konsultation av läkare i Karlstad kan han eller hon följa övervakningen här.

Till den andra större verksamheten inom denna sjukhusgren, uppvakningen, kommer alla patienter som ska opereras på Arvika sjukhus. Arvika sjukhus utförs mycket ortopedisk kirurgi, knäleder och höftleder, ryggoperationer, olika typer av bråck, titthålsoperationer vid gallbesvär och bröstkirurgi med mera.

– Personalen på uppvakningen tar emot, förbereder och informerar patienterna inför operationen, patienterna träffar den opererande läkaren och narkosläkaren. Sedan träffar de samma personal på uppvakningen när de är färdigopererade. Efter operationen sover de flesta bara en kort stund innan de vaknar, få mår dåligt eftersom narkosmedlen är så bra i dag.

Några blir kvar över natten, dessa flyttas då över till nattöppna IVA, men de som opererats för galla och ljumskbråck får alltid åka hem samma dag om inget oförutsett inträffar.

– De som fått nya höfter eller knän ska dessutom mobiliseras av oss på uppvakningen, det vill säga de ska stå upp innan de kommer vidare till vårdavdelningen.

El

På IVA utförs också elkonverteringar mot förmaksflimmer. Patienten sövs, får en elstöt genom hjärtat, som förhoppningsvis gör att hjärtat hoppar tillbaka till sin normala rytm. På uppvakningen vårdas även patienter som ect-behandlats, det vill säga elbehandlats mot depression.

– En dag i veckan har man också tandbehandling, patienter som av olika anledningar måste få sin tandbehandling utförd i narkos, tas emot och förbereds av uppvakningens personal och ligger sedan på uppvakningen för övervakning till de är redo att åka hem. Det är således en mycket varierande och omväxlande arbetssituation vi har på vår arbetsplats.

Vidarutbildning

Sjuksköteskorna som arbetar på IVA i Arvika har alla ett års vidareutbildning inom intensivvård. Motsvarande krav finns inte om man arbetar på uppvakningen.

Att vara stresstålig är dessutom en klar fördel om man vill jobba inom de här verksamheterna, därtill måste man vara förändringsbenägen. När man kommer till jobbet vet man inte hur arbetsdagen kommer att gestalta sig.

Man måste dessutom gilla både omvårdnad och teknik. Det är som nämnts mycket medicinska apparater att handha i den dagliga vården.

– Det är speciellt att jobba här, det händer mer här än på en avdelning. Man söker sig ju hit av den anledningen att man vill ha den här formen av jobb, säger sjuksköterskan Karin Falk.

Brist

Sjuksköterskebristen är ett bekymmer för IVA, tidigare har även bristen på narkosläkare varit ett stort besvär. För tillfället ser det dock bra ut på båda dessa fronter.

– Fantastiskt bra när det gäller narkosläkare, säger Anette Boström, som annars lägger mycket tid på att hitta vikarier.

– Det ser även ovanligt bra ut på sjuksköterskesidan inför sommaren. I sommar ska tre anestesisjuksköterskor jobba här genom att operationsverksamheten på sjukhuset drar ner då. Det är vi mycket tacksamma för. Vi har även god hjälp av våra pensionärer som ställer upp och jobbar då och då.

Många har jobbat länge på intensivvårdsavdelningen och sammanhållningen är god. Genom att arbetet innehåller krävande arbetsuppgifterna svetsas man samman.

– Vi kommer varann nära och månar om varann på ett speciellt sätt här.

IVA tar emot patienter både från akutmottagningen och från sjukhusets vårdavdelningar medicin, kirurgi och ortopedi. Om patientens tillstånd försämras när han eller hon befinner sig på dessa inrättningar finns mera avancerad vård att tillgå på IVA.

Sjuksköterskor på IVA har även hjärtövervakning av vissa patienter som ligger på vårdavdelningarna och man är även behjälpliga med att ta prover och sätta nålar på svårstuckna patienter på andra avdelningar. Man rycker även ut vid akuta situationer, till exempel när patienter får hjärtstopp på vårdavdelningarna under nätter, kvällar och helger.

– Vi har en viktig funktion för hela sjukhuset. Vi kan ge mer avancerad vård i form av läkemedelsbehandling, exempelvis propplösande behandling till dem som drabbats av stroke samt respiratorvård vid andningsbesvär. Vi har större möjligheter att övervaka patienterna och har en högre personaltäthet, säger avdelningschefen Anette Boström.

Samordnade

Intensivvårdsavdelningen är samorganiserad med uppvakningsavdelningen. På dessa avdelningar finns fyra fasta narkosläkare som tillsammans med respektive kliniks läkare är ytterst ansvariga för patienternas vård. Sett till sjuksköterskor och undersköterskor finns det cirka 30 heltidstjänster, den personalstyrkan består av cirka 40 personer då många jobbar deltid.

– IVA har sex platser som är öppna dygnet runt medan uppvakningen har tio platser som är öppna vardagar 7.00-22.00. Under 2016 vårdades totalt cirka 500 patienter på IVA medan cirka 2 000 togs emot på uppvakningen.

På IVA kan det röra sig om patienter med allvarliga infektioner, lunginflammation eller blodförgiftning. Även hjärtsvikt, diabeteskoma, kol samt förgiftningar av olika slag är vanliga orsaker till att patienterna behöver vård på IVA.

– I de fall patienten har sviktande andningsfunktion kan patienten behöva respiratorvård. Vi har möjlighet att vårda en till två patienter i respirator samtidigt under en kortare tid. Behöver patienten mera avancerad vård flyttas de till Centralsjukhuset, Örebro eller Uppsala, beroende på vilka medicinska insatser som krävs. Det händer även att vi får ta emot intensivvårdspatienter från Centralsjukhuset om de har fullbelagd och vi har kapacitet att ta emot dem.

Övervakning

Alla patienter som kommer till IVA kopplas till övervakningsmonitorer för att man ska kontrollera hjärtrytm, blodtryck, syremättnad i blodet, andningsfrekvens och kroppstemperatur, så kallade vitala parametrar. Behandlingen utgår därefter från diagnosen, när en sådan är fastställd. En viktig arbetsuppgift är utreda vad det onda bottnar i så att rätt behandling kan inledas.

– Nyss kom till exempel en patient som hade för låg puls och instabil hjärtfrekvens. Det kan bero på medicinering och det kan vara så att patienten behöver en pacemaker. Patienten fick rytmstabiliserande dropp medan man utreder orsaken till besvären och i väntan på en eventuell pacemaker. De patienter som konstateras ha en hjärtinfarkt åker däremot oftast direkt till Centralsjukhuset för behandling med ballongvidgning av hjärtats kranskärl.

Länet

Verksamheten på IVA och uppvakningen tillhör anestesi/operation/iva-verksamheten Karlstad-Arvika. Anette Boström ser klara fördelar med denna länssamordning, inte minst utrustningsmässigt då man på det viset får del av de senaste teknikerna. Nämnda respiratorer och övervakningsutrustning är några exempel där man är uppdaterade.

– Journalsystem och övervakningssystem är länsgemensamt. Flyttar vi en patient till Karlstad tas övervakningen och vad övervakningen gett hos oss över automatiskt. Behöver vi konsultation av läkare i Karlstad kan han eller hon följa övervakningen här.

Till den andra större verksamheten inom denna sjukhusgren, uppvakningen, kommer alla patienter som ska opereras på Arvika sjukhus. Arvika sjukhus utförs mycket ortopedisk kirurgi, knäleder och höftleder, ryggoperationer, olika typer av bråck, titthålsoperationer vid gallbesvär och bröstkirurgi med mera.

– Personalen på uppvakningen tar emot, förbereder och informerar patienterna inför operationen, patienterna träffar den opererande läkaren och narkosläkaren. Sedan träffar de samma personal på uppvakningen när de är färdigopererade. Efter operationen sover de flesta bara en kort stund innan de vaknar, få mår dåligt eftersom narkosmedlen är så bra i dag.

Några blir kvar över natten, dessa flyttas då över till nattöppna IVA, men de som opererats för galla och ljumskbråck får alltid åka hem samma dag om inget oförutsett inträffar.

– De som fått nya höfter eller knän ska dessutom mobiliseras av oss på uppvakningen, det vill säga de ska stå upp innan de kommer vidare till vårdavdelningen.

El

På IVA utförs också elkonverteringar mot förmaksflimmer. Patienten sövs, får en elstöt genom hjärtat, som förhoppningsvis gör att hjärtat hoppar tillbaka till sin normala rytm. På uppvakningen vårdas även patienter som ect-behandlats, det vill säga elbehandlats mot depression.

– En dag i veckan har man också tandbehandling, patienter som av olika anledningar måste få sin tandbehandling utförd i narkos, tas emot och förbereds av uppvakningens personal och ligger sedan på uppvakningen för övervakning till de är redo att åka hem. Det är således en mycket varierande och omväxlande arbetssituation vi har på vår arbetsplats.

Vidarutbildning

Sjuksköteskorna som arbetar på IVA i Arvika har alla ett års vidareutbildning inom intensivvård. Motsvarande krav finns inte om man arbetar på uppvakningen.

Att vara stresstålig är dessutom en klar fördel om man vill jobba inom de här verksamheterna, därtill måste man vara förändringsbenägen. När man kommer till jobbet vet man inte hur arbetsdagen kommer att gestalta sig.

Man måste dessutom gilla både omvårdnad och teknik. Det är som nämnts mycket medicinska apparater att handha i den dagliga vården.

– Det är speciellt att jobba här, det händer mer här än på en avdelning. Man söker sig ju hit av den anledningen att man vill ha den här formen av jobb, säger sjuksköterskan Karin Falk.

Brist

Sjuksköterskebristen är ett bekymmer för IVA, tidigare har även bristen på narkosläkare varit ett stort besvär. För tillfället ser det dock bra ut på båda dessa fronter.

– Fantastiskt bra när det gäller narkosläkare, säger Anette Boström, som annars lägger mycket tid på att hitta vikarier.

– Det ser även ovanligt bra ut på sjuksköterskesidan inför sommaren. I sommar ska tre anestesisjuksköterskor jobba här genom att operationsverksamheten på sjukhuset drar ner då. Det är vi mycket tacksamma för. Vi har även god hjälp av våra pensionärer som ställer upp och jobbar då och då.

Många har jobbat länge på intensivvårdsavdelningen och sammanhållningen är god. Genom att arbetet innehåller krävande arbetsuppgifterna svetsas man samman.

– Vi kommer varann nära och månar om varann på ett speciellt sätt här.