2017-06-16 06:00

2017-06-16 06:00

Två butiker anmälda för felmärkt tobak

ARVIKA: Inspektion avslöjade brister

Två butiker är nu föremål för polisutredning efter att ha sålt felmärkt tobak.
Det hela upptäcktes av kommunens tillståndsenhet.

Kommunens tillståndsenhet genomför regelbundet inspektioner mot butiker som säljer tobak.

– Vi kommer oanmälda och kontrollerar hur det ser ut i butikerna och kollar hur deras egenkontrollprogram ser ut. Sen skrivs protokoll så handlarna får veta vilka åtgärder de behöver jobba med. Vi ger alltid handlarna möjlighet att rätta till bristerna, säger Ingela Robsahm som är alkoholinspektör på kommunen.

Felmärkt

När tillståndsenheten i april besökte två butiker hittades rulltobak med otillåten hälsoupplysning.

Rulltobak används för att tillverka egna cigaretter och är inte olaglig, men den måste vara rätt märkt.

– Vi är skyldiga att titta på det med omsorg för medborgarna, säger Ingela Robsahm.

Kraven är – bland annat – att tobaken är märkt med ”Rökning dödar” och att ”Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen”.

– Det är leverantören som ska märka tobaken, handlarna får inte göra det själva, säger Ingela Robsahm.

Den ena butiken hade vid tillsynen 70 förpackningar felmärkt rulltobak. Den andra hade 16 förpackningar.

Tillståndsenheten uppmanade vid tillfället handlarna att ta bort förpackningarna från butiken.

Återbesök

Drygt en månad senare gjorde tillståndenheten ett återbesök hos butikerna. Då var även polisen med.

Då hittades 171 förpackningar felmärkt rulltobak hos den första butiken, och 13 stycken förpackningar hos den andra butiken.

Polisen beslagtog den felmärkta rulltobaken och har nu upprättat polisanmälningar mot butiksinnehavarna.

Enligt Ingela Robsahm felmärks tobaken av skatteskäl. Märks den som cigaretter handlar det om en dyrare skatt.

– Det är ganska stor ekonomi i det här. Det blir helt andra priser på det som inte är beskattat jämfört med det som är beskattat, säger hon.

I Arvika kommun finns drygt 30 handlare som säljer tobak. De flesta sköter sig bra, enligt Ingela Robsahm.

– På de allra flesta ställen fungerar det alldeles utmärkt, säger hon.

Kommunen har nu beslutat att förbjuda butikerna att sälja den felmärkta tobaken. Butikerna får tills vidare behålla sina tillstånd att sälja tobak.

Kommunens tillståndsenhet genomför regelbundet inspektioner mot butiker som säljer tobak.

– Vi kommer oanmälda och kontrollerar hur det ser ut i butikerna och kollar hur deras egenkontrollprogram ser ut. Sen skrivs protokoll så handlarna får veta vilka åtgärder de behöver jobba med. Vi ger alltid handlarna möjlighet att rätta till bristerna, säger Ingela Robsahm som är alkoholinspektör på kommunen.

Felmärkt

När tillståndsenheten i april besökte två butiker hittades rulltobak med otillåten hälsoupplysning.

Rulltobak används för att tillverka egna cigaretter och är inte olaglig, men den måste vara rätt märkt.

– Vi är skyldiga att titta på det med omsorg för medborgarna, säger Ingela Robsahm.

Kraven är – bland annat – att tobaken är märkt med ”Rökning dödar” och att ”Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen”.

– Det är leverantören som ska märka tobaken, handlarna får inte göra det själva, säger Ingela Robsahm.

Den ena butiken hade vid tillsynen 70 förpackningar felmärkt rulltobak. Den andra hade 16 förpackningar.

Tillståndsenheten uppmanade vid tillfället handlarna att ta bort förpackningarna från butiken.

Återbesök

Drygt en månad senare gjorde tillståndenheten ett återbesök hos butikerna. Då var även polisen med.

Då hittades 171 förpackningar felmärkt rulltobak hos den första butiken, och 13 stycken förpackningar hos den andra butiken.

Polisen beslagtog den felmärkta rulltobaken och har nu upprättat polisanmälningar mot butiksinnehavarna.

Enligt Ingela Robsahm felmärks tobaken av skatteskäl. Märks den som cigaretter handlar det om en dyrare skatt.

– Det är ganska stor ekonomi i det här. Det blir helt andra priser på det som inte är beskattat jämfört med det som är beskattat, säger hon.

I Arvika kommun finns drygt 30 handlare som säljer tobak. De flesta sköter sig bra, enligt Ingela Robsahm.

– På de allra flesta ställen fungerar det alldeles utmärkt, säger hon.

Kommunen har nu beslutat att förbjuda butikerna att sälja den felmärkta tobaken. Butikerna får tills vidare behålla sina tillstånd att sälja tobak.