2017-06-16 06:00

2017-06-16 06:00

Möte med förhinder fann väg framåt

ARVIKA: Årsmöte hos Folketsparkföreningen i Arvika

Styrelsen för Arvika Folkets Park har hållit årsmöte, ett årsmöte som innehöll ovanliga turer men även viktiga beslut inför framtiden.

Under mötet blev deltagarna från IF Metallklubben på Volvo CE i Arvika utröstade och fick besviket lämna lokalen sedan majoriteten beslutat att mötet skulle vara slutet och öppet enbart för andelsägarnas ombud. Här har dock IF Metallklubben i många år ansett och trott att man är andelsägare i Folkets Parkföreningen och därmed får ha rättmätiga ombud på mötet, man har dessutom i flera år bjudits in till mötet.

Ej heller en annan intressent i området, Arvika Yankee Car Club, fick delta på mötet. Även Arvika Yankee Car Club har ansett att man är andelsägare i föreningen sedan man i vintras fått andelar av nämnda IF Metallklubb på Volvo. Andelar som Volvoklubben då trodde sig ha.

– Om vi tog illa vid oss att vi blev utröstade från mötet, nja, men detta är ovanligt. Fast vi var lite förvarnade, säger en källa inom IF Metall till AN.

Fel i rutiner

Enligt vad Arvika Nyheter erfar bottnar problematiken med andelsägarna i att det blev fel i de administrativa rutinerna när IF Metall i Arvika för sex, sju år sedan överlämnade sina andelar till nämnda Volvoklubb. Det kom då inte in någon skriftlig anmälan om överlåtandet från Volvoklubben, vilket det enligt gällande regelverk måste göra inom sex månader. Därmed förföll överlämnandet och ej heller de tidigare andelsägarna IF Metall i Arvika fick behålla andelarna.

Ajournerades

Förutom att personer fick lämna årsmötet hände det ganska ovanliga att årsmötet ajournerades i samband med valen till den nya styrelsen – i tisdags den 13 juni hölls det framflyttade årsmötet. Utestängningen från mötet och ajourneringen hänger dock ihop då man måste vara medlem för att vara tillgänglig för styrelseuppdrag och enligt vad AN erfar hade personer från IF Metallklubben/Arvika Yankee Car Club föreslagits till den nya styrelsen.

Ny ansökan

IF Metallklubben och Arvika Yankee Car Club har dock sedan det första årsmötet hölls ansökt om att bli andelsägare och medlemmar i Folkets Parkföreningen. Något som kommer att tas upp på en extrastämma troligen i höst.

Förmodligen får någon av dessa två intressenter dessutom en plats i den nya styrelsen då det ajournerade årsmötet i tisdags beslutade att hålla en plats i styrelsen vakant.

Säljer inte

Sett till det innehållsmässiga fattade årsmötet därtill det viktiga beslutet att inte sälja fastigheten till Arvika Fastighets AB utan man ska fortsätta att driva den i egen regi. Något som uppskattas av Arvikas kommunalråd, Peter Söderström (S).

– Finns inget egenintresse från oss att köpa det. Överlag tycker jag det är bättre snurr än på länge i parkområdet och ser positivt på framtiden. Bland annat Arvika Yankee Car Club har tillfört området energi.

Även Tony Andersson, Arvika Yankee Car Club, var optimist efter att det ajournerade årsmötet avslutats.

– Vi jobbar på i vanlig ordning. Vi ska fortsätta engagera oss i parken och få fart på den.

Under mötet blev deltagarna från IF Metallklubben på Volvo CE i Arvika utröstade och fick besviket lämna lokalen sedan majoriteten beslutat att mötet skulle vara slutet och öppet enbart för andelsägarnas ombud. Här har dock IF Metallklubben i många år ansett och trott att man är andelsägare i Folkets Parkföreningen och därmed får ha rättmätiga ombud på mötet, man har dessutom i flera år bjudits in till mötet.

Ej heller en annan intressent i området, Arvika Yankee Car Club, fick delta på mötet. Även Arvika Yankee Car Club har ansett att man är andelsägare i föreningen sedan man i vintras fått andelar av nämnda IF Metallklubb på Volvo. Andelar som Volvoklubben då trodde sig ha.

– Om vi tog illa vid oss att vi blev utröstade från mötet, nja, men detta är ovanligt. Fast vi var lite förvarnade, säger en källa inom IF Metall till AN.

Fel i rutiner

Enligt vad Arvika Nyheter erfar bottnar problematiken med andelsägarna i att det blev fel i de administrativa rutinerna när IF Metall i Arvika för sex, sju år sedan överlämnade sina andelar till nämnda Volvoklubb. Det kom då inte in någon skriftlig anmälan om överlåtandet från Volvoklubben, vilket det enligt gällande regelverk måste göra inom sex månader. Därmed förföll överlämnandet och ej heller de tidigare andelsägarna IF Metall i Arvika fick behålla andelarna.

Ajournerades

Förutom att personer fick lämna årsmötet hände det ganska ovanliga att årsmötet ajournerades i samband med valen till den nya styrelsen – i tisdags den 13 juni hölls det framflyttade årsmötet. Utestängningen från mötet och ajourneringen hänger dock ihop då man måste vara medlem för att vara tillgänglig för styrelseuppdrag och enligt vad AN erfar hade personer från IF Metallklubben/Arvika Yankee Car Club föreslagits till den nya styrelsen.

Ny ansökan

IF Metallklubben och Arvika Yankee Car Club har dock sedan det första årsmötet hölls ansökt om att bli andelsägare och medlemmar i Folkets Parkföreningen. Något som kommer att tas upp på en extrastämma troligen i höst.

Förmodligen får någon av dessa två intressenter dessutom en plats i den nya styrelsen då det ajournerade årsmötet i tisdags beslutade att hålla en plats i styrelsen vakant.

Säljer inte

Sett till det innehållsmässiga fattade årsmötet därtill det viktiga beslutet att inte sälja fastigheten till Arvika Fastighets AB utan man ska fortsätta att driva den i egen regi. Något som uppskattas av Arvikas kommunalråd, Peter Söderström (S).

– Finns inget egenintresse från oss att köpa det. Överlag tycker jag det är bättre snurr än på länge i parkområdet och ser positivt på framtiden. Bland annat Arvika Yankee Car Club har tillfört området energi.

Även Tony Andersson, Arvika Yankee Car Club, var optimist efter att det ajournerade årsmötet avslutats.

– Vi jobbar på i vanlig ordning. Vi ska fortsätta engagera oss i parken och få fart på den.

10 andelsägare

Dagens andelsägare i Föreningen Folkets Park

Arvika ordningsvaktsförening

SSU Arvika

Arvika Fotbollsklubb

Arvika Gymnastikförening

Arvika Idrottssällskap

Arvika kommun

Arvika socialdemokratiska förening

Arvika västra socialdemokratiska förening

Svenska Livsmedelsarbetarförbundet, avd 6

Värmlands socialdemokratiska partidistrikt

Den nya parkstyrelsen består av:

Paul Dijkstra, ordförande

Erik Friberg

Marika Jakobsson

Märit Karlsson Magnusson

Marika Dijkstra

Bengt Rönnehäll

En vakant

Källa: