2017-06-15 09:55

2017-06-15 10:02

Fallet Kevin anmält till granskningsnämnden

ARVIKA: Kevinfallet

SVT:s program Dokumentär inifrån: Fallet Kevin har blivit anmält till granskningsnämnden för radio och tv.
Anmälaren tycker att dokumentärserien är grovt vinklad och att journalisten bland annat är ute efter att sätta dit Sven Å Christianson och misstänkliggöra Rolf Sandberg.

Anmälaren skriver att journalisten Dan Josefsson vill komma åt psykologiprofessor Sven Å Christianson och misstänkliggöra spaningsledaren Rolf Sandberg genom att på ett grovt vinklat sätt bevisa barnens oskuld.

– Man har utelämnat viktiga fakta och ensidigt inriktat sig på det som talar för barnens oskuld. Man har även förminskat betydelsen av de fakta som talar för barnens inblandning, skriver anmälaren.

Lurat poliserna

Vidare skriver anmälaren att Josefsson har lurat poliserna att ställa upp på dokumentären genom att säga att programmet skulle handla om samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst.

Anmälaren tycker också att programmet har lämnat vilseledande uppgifter om hur barn förhörs och att tittarna felaktigt har fått ett intryck att det finns ett alibivittne.

– Vi kan inte ha det så i Sverige att någon journalist bestämmer sig för att drämma en psykologiprofessor i huvudet och startar en mediestorm som ifrågasätter polisens arbete på ett ohederligt sätt, skriver anmälaren.

Anmälaren skriver också att Dokument inifrån felaktigt har pekat ut Rolf Sandberg som den som tog alla beslut i utredningen trots att åklagaren tog över förundersökningen i ett tidigt skede.

Nästa möte

Granskningsnämnden för radio och tv prövar om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.

När ett programföretag fälls för att inte ha följt regler om innehållet ska företaget offentliggöra beslutet på ett lämpligt sätt. Vanligtvis brukar en redogörelse för beslutet läsas upp i sändning.

Nämnden tittar bland annat på om programmet lever upp till kriterier som opartiskhet, saklighet, respekt för privatlivet och mediets genomslagskraft

Nämndens nästa möte är den 19 juni och det återstår att se om de tar upp anmälan. De kan antingen fria, fälla eller kritisera.

Anmälaren skriver att journalisten Dan Josefsson vill komma åt psykologiprofessor Sven Å Christianson och misstänkliggöra spaningsledaren Rolf Sandberg genom att på ett grovt vinklat sätt bevisa barnens oskuld.

– Man har utelämnat viktiga fakta och ensidigt inriktat sig på det som talar för barnens oskuld. Man har även förminskat betydelsen av de fakta som talar för barnens inblandning, skriver anmälaren.

Lurat poliserna

Vidare skriver anmälaren att Josefsson har lurat poliserna att ställa upp på dokumentären genom att säga att programmet skulle handla om samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst.

Anmälaren tycker också att programmet har lämnat vilseledande uppgifter om hur barn förhörs och att tittarna felaktigt har fått ett intryck att det finns ett alibivittne.

– Vi kan inte ha det så i Sverige att någon journalist bestämmer sig för att drämma en psykologiprofessor i huvudet och startar en mediestorm som ifrågasätter polisens arbete på ett ohederligt sätt, skriver anmälaren.

Anmälaren skriver också att Dokument inifrån felaktigt har pekat ut Rolf Sandberg som den som tog alla beslut i utredningen trots att åklagaren tog över förundersökningen i ett tidigt skede.

Nästa möte

Granskningsnämnden för radio och tv prövar om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.

När ett programföretag fälls för att inte ha följt regler om innehållet ska företaget offentliggöra beslutet på ett lämpligt sätt. Vanligtvis brukar en redogörelse för beslutet läsas upp i sändning.

Nämnden tittar bland annat på om programmet lever upp till kriterier som opartiskhet, saklighet, respekt för privatlivet och mediets genomslagskraft

Nämndens nästa möte är den 19 juni och det återstår att se om de tar upp anmälan. De kan antingen fria, fälla eller kritisera.

  • Anton Eriksson