2017-06-15 09:35

2017-06-15 09:35

Boendegrupp kräver åtgärder

ARVIKA: Kräver bullermätning

Den störande biltrafiken i centrala Arvika fortsätter.
Nu kräver en nybildad boendegrupp inom kvarteret Hammaren att kommunen vidtar åtgärder.

Boende på Styckåsgatan och Parkgatan har i flera år fått sin nattsömn förstörd av bilister som kör runt och spelar hög musik.

Nyligen blev frågan ett fall för riksdagen efter att värmländske riksdagsledamoten Jonas Gunnarsson (S) motionerat om frågan. Men justitieutskottet avslog motionen.

Nu har bostadsinnehavare inom kvarteret Hammaren bildat en boendegrupp som driver frågan vidare.

Drygt 100 av cirka 130 bostadsinnehavare inom kvarteret Hammaren är med i gruppen, och nu har de kontaktat kommunen.

”Ämnet om störande trafik som negativt påverkar boendemiljön för oss som bor i centrala Arvika är tveklöst välkänd för ledningen inom Arvika kommun”, skriver gruppen till kommunen.

I skrivelsen, som inkom till kommunen inkom den 27 maj, kräver boendegruppen att kommunen vidtar ett flertal åtgärder för att komma till rätta med problematiken om den störande biltrafiken.

Boendegruppen menar att kommunen har rätt att vidta åtgärder som kommunen genom lagen om kommunalt självstyre kan ta beslut om.

De vill bland annat att kommunen gör en mätning av bullernivåerna – både dagtid och nattetid – på Styckåsgatan, Östra Kyrkogatan och Parkgatan.

De kräver även att kommunen kallar till en dialog om frågan. Gruppen meddelar i sin skrivelse till kommunen att förslag om önskade åtgärder framförs på det mötet.

”Överläggningen mellan oss och kommunen bör ske omgående så att eventuella beslut kan tillämpas redan under försommaren 2017”, skriver de till kommunen.

Vad AN erfar har gruppen ännu inte fått något svar från kommunen.

Boende på Styckåsgatan och Parkgatan har i flera år fått sin nattsömn förstörd av bilister som kör runt och spelar hög musik.

Nyligen blev frågan ett fall för riksdagen efter att värmländske riksdagsledamoten Jonas Gunnarsson (S) motionerat om frågan. Men justitieutskottet avslog motionen.

Nu har bostadsinnehavare inom kvarteret Hammaren bildat en boendegrupp som driver frågan vidare.

Drygt 100 av cirka 130 bostadsinnehavare inom kvarteret Hammaren är med i gruppen, och nu har de kontaktat kommunen.

”Ämnet om störande trafik som negativt påverkar boendemiljön för oss som bor i centrala Arvika är tveklöst välkänd för ledningen inom Arvika kommun”, skriver gruppen till kommunen.

I skrivelsen, som inkom till kommunen inkom den 27 maj, kräver boendegruppen att kommunen vidtar ett flertal åtgärder för att komma till rätta med problematiken om den störande biltrafiken.

Boendegruppen menar att kommunen har rätt att vidta åtgärder som kommunen genom lagen om kommunalt självstyre kan ta beslut om.

De vill bland annat att kommunen gör en mätning av bullernivåerna – både dagtid och nattetid – på Styckåsgatan, Östra Kyrkogatan och Parkgatan.

De kräver även att kommunen kallar till en dialog om frågan. Gruppen meddelar i sin skrivelse till kommunen att förslag om önskade åtgärder framförs på det mötet.

”Överläggningen mellan oss och kommunen bör ske omgående så att eventuella beslut kan tillämpas redan under försommaren 2017”, skriver de till kommunen.

Vad AN erfar har gruppen ännu inte fått något svar från kommunen.