2017-06-01 10:05

2017-06-01 10:05

Inget brott när Kevin-utredningen lämnades ut till SVT

KEVINFALLET: Någon anmälde brott mot tystnadsplikten

Personen inom Polisen som lämnade ut handlingar som omgavs av sekretess i Kevinfallet begick inget brott mot tystnadsplikten.
Det slår Justitiekanslern fast i ett beslut.

När journalisten Dan Josefsson och hans tv-team från SVT fick ut förundersökningen om Kevinmordet begick någon anställd inom Polismyndigheten ett brott mot tystnadsplikten, ansåg en person som anmälde detta till Justitiekanslern, som är ensam åklagare i mål om yttrandefrihetsbrott.

Någon förundersökning om brott mot tystnadsplikten blir det dock inte. I sitt beslut från JK slås det fast att det i princip står var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i medier som omfattas av Yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten innebär som regel frihet från ansvar för brott mot sekretessregler.

Sekretessen prövades

JK skriver: ”Såvitt framkommit har de i ärendet aktuella allmänna handlingarna blivit föremål för sedvanlig sekretessprövning hos Polismyndigheten. Det saknas därför anledning att anta att något brott mot tystnadsplikten har begåtts. Någon förundersökning ska därför inte inledas.”

När journalisten Dan Josefsson och hans tv-team från SVT fick ut förundersökningen om Kevinmordet begick någon anställd inom Polismyndigheten ett brott mot tystnadsplikten, ansåg en person som anmälde detta till Justitiekanslern, som är ensam åklagare i mål om yttrandefrihetsbrott.

Någon förundersökning om brott mot tystnadsplikten blir det dock inte. I sitt beslut från JK slås det fast att det i princip står var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i medier som omfattas av Yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten innebär som regel frihet från ansvar för brott mot sekretessregler.

Sekretessen prövades

JK skriver: ”Såvitt framkommit har de i ärendet aktuella allmänna handlingarna blivit föremål för sedvanlig sekretessprövning hos Polismyndigheten. Det saknas därför anledning att anta att något brott mot tystnadsplikten har begåtts. Någon förundersökning ska därför inte inledas.”