2017-05-31 15:54

2017-05-31 15:54

Tavlor av Jörgen Zetterquist nu på rätt plats

ARVIKA

Nio tavlor av framlidna Jörgen Zetterquist har deponerats på Musikhögskolan Ingesund efter ett förarbete av konstkännaren Per-Inge Fridlund, Rackstadmuseet, Zetterquist hustru Margareta samt Westra Wermlands Sparbank.