2017-05-19 06:00

2017-05-19 06:00

Föräldraoro för Edaskolan

EDA: Ställde fråga i fullmäktige

En grupp föräldrar försökte under allmänhetens frågestund på Eda kommunfullmäktige framföra den oro de känner över tilltänkta besparingar inom Edas skolvärld eller mera specifikt på Gunnarsbyskolan.

Föräldragruppen ville ställa fler frågor till ledamöterna men tilläts efter diskussioner ställa en fråga: ”hur ska ni kvalitetssäkra framtidens skola i Eda kommun genom att göra besparingar i barn och bildnings kassa?”.

I kommuns regelverk för frågeställande anges bland annat följande: ”Ordföranden avgör om fråga får ställas. För att frågeställaren skall få ett utförligt svar, bör frågan vara inlämnad till kommunkontoret i Charlottenberg senast en vecka före sammanträdet”.

Gruppen blev besviken över att de inte fick ställa fler frågor och över det svar de fick.

– Det man pratade om var att kommunen hade lite pengar och att de lärare som blir kvar ska vara bra utbildade, säger en av föräldrarna, Camilla Johansen. Ingen vet något om nedskärningar eller besparingar, de rykten som finns säger att besparingarna ska gå ut över assistenter och extra personal. Ryktet säger dessutom att flera lärare och rektorer sagt upp sig.

Underskott

Fyra till fem miljoner kronor i besparingar är den siffra Camilla Johansen har hört och oroas över. Ordförande i barn och bildning, Kari Staatsen (HEL), sa i sitt svar att hennes ansvarsområde haft problem med underskott i flera år och att nödvändiga insatser inte genomförts.

– Vi har en ram vi måste hållas oss till och vi måste begränsa vår verksamhet till den verklighet som råder i kommunen, sa hon.

Satsat också

Den prognos som presenterades på fullmäktige innebär ett underskott på 10,3 miljoner kronor för barn och bildning för 2017. Vård och stöd prognostiserar samtidigt ett underskott på cirka tre miljoner kronor.

– Även om vi ska göra besparingar satsar vi mycket på skolans område. Personalen har exempelvis haft högsta prioritet i årets lönerevision. I förlaget till ramökningar inför nästa år kommer dessutom 70 procent att gå till området bildning. Med det sagt har vi dock en ram vi måste hålla oss till.

Föräldragruppen ville ställa fler frågor till ledamöterna men tilläts efter diskussioner ställa en fråga: ”hur ska ni kvalitetssäkra framtidens skola i Eda kommun genom att göra besparingar i barn och bildnings kassa?”.

I kommuns regelverk för frågeställande anges bland annat följande: ”Ordföranden avgör om fråga får ställas. För att frågeställaren skall få ett utförligt svar, bör frågan vara inlämnad till kommunkontoret i Charlottenberg senast en vecka före sammanträdet”.

Gruppen blev besviken över att de inte fick ställa fler frågor och över det svar de fick.

– Det man pratade om var att kommunen hade lite pengar och att de lärare som blir kvar ska vara bra utbildade, säger en av föräldrarna, Camilla Johansen. Ingen vet något om nedskärningar eller besparingar, de rykten som finns säger att besparingarna ska gå ut över assistenter och extra personal. Ryktet säger dessutom att flera lärare och rektorer sagt upp sig.

Underskott

Fyra till fem miljoner kronor i besparingar är den siffra Camilla Johansen har hört och oroas över. Ordförande i barn och bildning, Kari Staatsen (HEL), sa i sitt svar att hennes ansvarsområde haft problem med underskott i flera år och att nödvändiga insatser inte genomförts.

– Vi har en ram vi måste hållas oss till och vi måste begränsa vår verksamhet till den verklighet som råder i kommunen, sa hon.

Satsat också

Den prognos som presenterades på fullmäktige innebär ett underskott på 10,3 miljoner kronor för barn och bildning för 2017. Vård och stöd prognostiserar samtidigt ett underskott på cirka tre miljoner kronor.

– Även om vi ska göra besparingar satsar vi mycket på skolans område. Personalen har exempelvis haft högsta prioritet i årets lönerevision. I förlaget till ramökningar inför nästa år kommer dessutom 70 procent att gå till området bildning. Med det sagt har vi dock en ram vi måste hålla oss till.