2017-05-17 17:19

2017-05-17 17:20

Förslag om nyanställning på akuten på Arvika sjukhus

ARVIKA: Ska prövas politisk

Arbetsgruppen på Arvika sjukhus bestående av verksamhetschefer har nu lämnat sitt slutgiltiga förslag om akutsjukvårdens framtid till hälso- och sjukvårdsledningen, det vill säga till chefstjänstemän. Förslaget innebär att kompetensen på akuten ska öka och att specialister ska anställas samt att kompetens ska finnas dygnet runt.

Utredningarna om akutverksamheten på Arvika sjukhus har varit många och pågått under en lång tid. Utredandet har sin grund i chefstjänstemännens eget förslag om att akutkirurgin vid Arvika sjukhus skulle upphöra på kvällar och helger. Något som senare ratades av konsultföretaget Helseplan när de fick möjlighet att titta på saken.

Alternativ

Helseplan studerade fyra olika alternativ. Ett annat alternativ var en förstärkning så att dagens kirurgbakjour på sjukhuset skulle bli primärjour på akuten.

Landstinget tittade på detta förslag men ratade det i sin tur då man ansåg att det finns för få fast anställda läkare vid sjukhuset för att klara detta.

Joursamarbete

Då Helseplan som ett tredje alternativ förde fram möjligheten om ett joursamarbete mellan medicin och kirurgin på Arvika sjukhus har en arbetsgrupp under ledning av ledningsstrategen Christina Johansson utrett ett eventuellt samarbete. Avstämningar har också skett med det ganska nybildade sjukhusrådet på Arvika sjukhus. Även två referensgrupper med dels läkarkollektivet samt en grupp bestående av sjuksköterskor och annan personal på akuten har deltagit i arbetet.

Förtegna

Från landstingsledningen är man i dag förtegen om arbetsgruppens slutsatser men säger att de tycker förslaget är så pass bra att det kan tas upp till politisk prövning. Förslaget ska nu beredes inför ett politiskt beslut, behandlas fackligt, och innan så skett vill inte landstingsledningen lämna ut några detaljer.

Så här säger dock Petra Svedberg, områdeschef slutenvården, om förslaget:

– Förslaget från arbetsgruppen innebär att kompetensen på akuten ska öka och att specialister ska anställas samt att kompetens ska finnas dygnet runt. Detta innebär nyanställningar. Den politiska processen styr sedan inte vi tjänstemän över så runt den kan jag inte svara. När det kommer att prövas politiskt vet jag inte i dag.

Bearbetas

Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef, säger så här varför ledningen inte vill lämna ut detaljer om förslaget:

– Vi har fått ett arbetsmaterial som inte passerat en huvudmannagräns. Arbetsmaterialet måste bearbetas både politiskt och fackligt för att inte uppfattas som beslutat, vilket det inte är.

Utredningarna om akutverksamheten på Arvika sjukhus har varit många och pågått under en lång tid. Utredandet har sin grund i chefstjänstemännens eget förslag om att akutkirurgin vid Arvika sjukhus skulle upphöra på kvällar och helger. Något som senare ratades av konsultföretaget Helseplan när de fick möjlighet att titta på saken.

Alternativ

Helseplan studerade fyra olika alternativ. Ett annat alternativ var en förstärkning så att dagens kirurgbakjour på sjukhuset skulle bli primärjour på akuten.

Landstinget tittade på detta förslag men ratade det i sin tur då man ansåg att det finns för få fast anställda läkare vid sjukhuset för att klara detta.

Joursamarbete

Då Helseplan som ett tredje alternativ förde fram möjligheten om ett joursamarbete mellan medicin och kirurgin på Arvika sjukhus har en arbetsgrupp under ledning av ledningsstrategen Christina Johansson utrett ett eventuellt samarbete. Avstämningar har också skett med det ganska nybildade sjukhusrådet på Arvika sjukhus. Även två referensgrupper med dels läkarkollektivet samt en grupp bestående av sjuksköterskor och annan personal på akuten har deltagit i arbetet.

Förtegna

Från landstingsledningen är man i dag förtegen om arbetsgruppens slutsatser men säger att de tycker förslaget är så pass bra att det kan tas upp till politisk prövning. Förslaget ska nu beredes inför ett politiskt beslut, behandlas fackligt, och innan så skett vill inte landstingsledningen lämna ut några detaljer.

Så här säger dock Petra Svedberg, områdeschef slutenvården, om förslaget:

– Förslaget från arbetsgruppen innebär att kompetensen på akuten ska öka och att specialister ska anställas samt att kompetens ska finnas dygnet runt. Detta innebär nyanställningar. Den politiska processen styr sedan inte vi tjänstemän över så runt den kan jag inte svara. När det kommer att prövas politiskt vet jag inte i dag.

Bearbetas

Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef, säger så här varför ledningen inte vill lämna ut detaljer om förslaget:

– Vi har fått ett arbetsmaterial som inte passerat en huvudmannagräns. Arbetsmaterialet måste bearbetas både politiskt och fackligt för att inte uppfattas som beslutat, vilket det inte är.