2017-05-16 16:53

2017-05-16 16:53

Försäljning på gång

KLÄSSBOL: Förening övertar fd lanthandel

Nu ska det inte dröja länge innan Klässbolsbygdens utvecklingsgrupp får överta den före detta lanthandeln i Klässbol.

Kommunstyrelsen i Arvika föreslår att fastigheten säljs till den ideella föreningen för en symbolisk summa av en (1) krona. Fullmäktige, som ska ta det definitiva beslutet, kommer troligtvis inte att ha någon annan uppfattning.

Hösten 2015 köpte Arvika kommun fastigheten, som ligger centralt i Klässbol, på exekutiv auktion för 160 000 kronor. Redan då fanns det intresse från föreningen att överta byggnaden, renovera och fylla den med verksamhet igen.

AN har skrivit om den gamla lanthandeln flera gånger tidigare och pratat med Hans Larsson som är en av de personer som engagerat sig i ärendet från start. I dag tycker han att det känns bra.

När övertagandet är genomfört och fastigheten i föreningens ägo, vad händer då?

– Då får vi kalla ihop till ett möte och se vad vi vill, det är vi ganska klara över redan. Vad vi kan göra, det beror på. Och vad vi får göra, det vet vi också till stora delar.

Vad vill ni göra?

– Vi vill ha en liten närbutik, det är ett stort önskemål, och då blir det med automatik också en typ av träffpunkt/servicepunkt för bygden. Och se till så att andra lokala företag och verksamheter kan få komma in i delar av lokalen som inte närbutiken behöver.

Vad kan ni göra?

– Det beror på hur många som är beredda att hjälpa till och hur vi får ihop pengar till renovering och till att göra något.

Invändigt behöver man röja upp och renovera.

– Men det viktigaste, det ögonblickliga, blir att se till att vi får lite snits på det utvändigt. Det ser bedrövligt ut, konstaterar Hans Larsson.

Kommunen har avlägsnat det som var kvar av drivmedelsanläggningen som fanns förut och tagit prover och inte funnit några föroreningar i marken. Totalkostnaden för fastigheten, de åtgärder som gjorts och köpeskillingen, slutade på cirka 600 000 kronor.

Kommunen hade aldrig för avsikt att behålla fastigheten för egen del när man köpte den. Kommunalrådet Peter Söderström (S) säger att förslaget att överlåta fastigheten till föreningen är att se som ett riktat landsbygdsstöd.

Kommunstyrelsen i Arvika föreslår att fastigheten säljs till den ideella föreningen för en symbolisk summa av en (1) krona. Fullmäktige, som ska ta det definitiva beslutet, kommer troligtvis inte att ha någon annan uppfattning.

Hösten 2015 köpte Arvika kommun fastigheten, som ligger centralt i Klässbol, på exekutiv auktion för 160 000 kronor. Redan då fanns det intresse från föreningen att överta byggnaden, renovera och fylla den med verksamhet igen.

AN har skrivit om den gamla lanthandeln flera gånger tidigare och pratat med Hans Larsson som är en av de personer som engagerat sig i ärendet från start. I dag tycker han att det känns bra.

När övertagandet är genomfört och fastigheten i föreningens ägo, vad händer då?

– Då får vi kalla ihop till ett möte och se vad vi vill, det är vi ganska klara över redan. Vad vi kan göra, det beror på. Och vad vi får göra, det vet vi också till stora delar.

Vad vill ni göra?

– Vi vill ha en liten närbutik, det är ett stort önskemål, och då blir det med automatik också en typ av träffpunkt/servicepunkt för bygden. Och se till så att andra lokala företag och verksamheter kan få komma in i delar av lokalen som inte närbutiken behöver.

Vad kan ni göra?

– Det beror på hur många som är beredda att hjälpa till och hur vi får ihop pengar till renovering och till att göra något.

Invändigt behöver man röja upp och renovera.

– Men det viktigaste, det ögonblickliga, blir att se till att vi får lite snits på det utvändigt. Det ser bedrövligt ut, konstaterar Hans Larsson.

Kommunen har avlägsnat det som var kvar av drivmedelsanläggningen som fanns förut och tagit prover och inte funnit några föroreningar i marken. Totalkostnaden för fastigheten, de åtgärder som gjorts och köpeskillingen, slutade på cirka 600 000 kronor.

Kommunen hade aldrig för avsikt att behålla fastigheten för egen del när man köpte den. Kommunalrådet Peter Söderström (S) säger att förslaget att överlåta fastigheten till föreningen är att se som ett riktat landsbygdsstöd.