2017-05-15 21:01

2017-05-18 15:24

Små möjligheter att få skadestånd

ARVIKA

Hur är möjligheterna för de utpekade bröderna att – i det fall de blir avskrivna från utredningen – få skadestånd?
Inte goda alls, menar Mårten Schultz, professor i civilrätt.
– Jag har väldigt svårt att se att de enligt vanliga regler kan få någon ersättning, säger han.

Förundersökningsledaren Rolf Sandberg säger i en intervju med Expressen att han genom ”sunt förnuft” räknat ut att det är tanken på skadestånd som fått de utpekade bröderna att prata med Dan Josefsson, en av journalisterna som gjort SVT-dokumentären om Kevinfallet.

Han påstår också att det redan i januari lämnades in skadeståndsanspråk. En uppgift som bestämt förnekas av brödernas advokat, Thomas Olsson, i en intervju med DN.

– Jag vet inte vad han pratar om. Det ligger ingen som helst substans i det, säger advokaten.

Senare fråga

Advokaten fortsätter:

– Den inställningen vi har redovisat är att vi i första hand vill få den här granskningen genomförd och ett beslut att bröderna avskrivs från utredningen. Därefter kommer vi i så fall att titta närmare på vilka konsekvenser det kan få. Men i den delen har vi ju inte tagit ställning och inte fattat några beslut eller gjort några åtgärder.

Men hur ser möjligheterna till skadestånd ut?

Enligt Mårten Schultz, professor i civilrätt och forskare och lärare vid Stockholms universitet, är möjligheterna små.

– De är ganska dåliga, säger han.

Flera skäl

– Om man håller sig till det vanliga regelverket finns det i princip inga möjligheter att få skadestånd. Det beror på flera skäl, det viktigaste är kombinationen av att de inte dömts för något och att det ligger så långt tillbaka att händelserna är preskriberade, säger Mårten Schultz.

Finns det något fall i Sverige som påminner om det här?

– Det enda som jag känner till är Da Costa-fallet, om man ser det lite snävt ur skadeståndssynvinkel. Där blev de utpekade för ett brott som de menade att de inte hade begått, och som de inte hade dömts för. Där åsidosatte tingsrätten preskriptionen och hänvisade i allmänna ordalag till grundläggande rättigheter. Men det beslutet stod sig inte, utan ändrades sedan i hovrätten.

Förundersökningsledaren Rolf Sandberg säger i en intervju med Expressen att han genom ”sunt förnuft” räknat ut att det är tanken på skadestånd som fått de utpekade bröderna att prata med Dan Josefsson, en av journalisterna som gjort SVT-dokumentären om Kevinfallet.

Han påstår också att det redan i januari lämnades in skadeståndsanspråk. En uppgift som bestämt förnekas av brödernas advokat, Thomas Olsson, i en intervju med DN.

– Jag vet inte vad han pratar om. Det ligger ingen som helst substans i det, säger advokaten.

Senare fråga

Advokaten fortsätter:

– Den inställningen vi har redovisat är att vi i första hand vill få den här granskningen genomförd och ett beslut att bröderna avskrivs från utredningen. Därefter kommer vi i så fall att titta närmare på vilka konsekvenser det kan få. Men i den delen har vi ju inte tagit ställning och inte fattat några beslut eller gjort några åtgärder.

Men hur ser möjligheterna till skadestånd ut?

Enligt Mårten Schultz, professor i civilrätt och forskare och lärare vid Stockholms universitet, är möjligheterna små.

– De är ganska dåliga, säger han.

Flera skäl

– Om man håller sig till det vanliga regelverket finns det i princip inga möjligheter att få skadestånd. Det beror på flera skäl, det viktigaste är kombinationen av att de inte dömts för något och att det ligger så långt tillbaka att händelserna är preskriberade, säger Mårten Schultz.

Finns det något fall i Sverige som påminner om det här?

– Det enda som jag känner till är Da Costa-fallet, om man ser det lite snävt ur skadeståndssynvinkel. Där blev de utpekade för ett brott som de menade att de inte hade begått, och som de inte hade dömts för. Där åsidosatte tingsrätten preskriptionen och hänvisade i allmänna ordalag till grundläggande rättigheter. Men det beslutet stod sig inte, utan ändrades sedan i hovrätten.