2017-05-02 16:32

2017-05-02 16:32

Avslag för motion om störande biltrafik

ARVIKA: Motionen har behandlats i justitieutskottet

Högljudd bilmusik blev ett fall för riksdagen efter att värmländske riksdagsledamoten Jonas Gunnarsson (S) motionerat om frågan.
Nu har justitieutskottet avslagit motionen.

AN har flera gånger rapporterat om problemet med störande biltrafik i Arvika centrum. Boende på Styckåsgatan och Parkgatan får sin nattsömn stöd av bilister som kör runt och spelar hög musik.

I höstas tog värmländske riksdagsmännen Lars Mejern Larsson (S) och Jonas Gunnarsson (S) krafttag för att hitta en lösning.

Mejern Larsson ställde en skriftlig fråga till ansvarig minister och Gunnarsson motionerade i frågan.

– Polisen och lokalpolitikerna har kontaktat oss med exempel där invånare sover i källaren och med hörselskydd för att kunna sova om nätterna. Samtidigt har polisen svårt att ingripa med nuvarande lagstiftning. Jag har därför skickat in en motion om ämnet till riksdagen för här behövs en förändring, sa Jonas Gunnarsson i höstas.

Gunnarsson förslog två förändringar i lagstiftningen. Dels att förenkla för ordningspoliserna att bötfälla dem som framför motordrivna fordon som spelar hög musik, och dels att öka kommunernas möjligheter att införa ordningsföreskrifter för att förbjuda hög musik från bilar.

Nu har ärendet behandlats i justitieutskottet – som föreslår till riksdagen att motionen avslås.

– Det är sällan man lyckas med en motion i första omgången. Men nu har vi fört upp frågan på agendan så nu får vi ta nya tag och fundera på hur vi ska hålla frågan levande, säger Jonas Gunnarsson som just nu befinner sig i New York på FN-arbete.

Vad mer kan ni göra?

– Som regeringsparti har vi möjligheter att påverka våra kompisar som sitter i regeringen att lägga fram lagförslag, så vi har ganska stora påverkansmöjligheter. Men sen kanske det inte blir precis den lösning som vi har formulerat i motionen.

AN har flera gånger rapporterat om problemet med störande biltrafik i Arvika centrum. Boende på Styckåsgatan och Parkgatan får sin nattsömn stöd av bilister som kör runt och spelar hög musik.

I höstas tog värmländske riksdagsmännen Lars Mejern Larsson (S) och Jonas Gunnarsson (S) krafttag för att hitta en lösning.

Mejern Larsson ställde en skriftlig fråga till ansvarig minister och Gunnarsson motionerade i frågan.

– Polisen och lokalpolitikerna har kontaktat oss med exempel där invånare sover i källaren och med hörselskydd för att kunna sova om nätterna. Samtidigt har polisen svårt att ingripa med nuvarande lagstiftning. Jag har därför skickat in en motion om ämnet till riksdagen för här behövs en förändring, sa Jonas Gunnarsson i höstas.

Gunnarsson förslog två förändringar i lagstiftningen. Dels att förenkla för ordningspoliserna att bötfälla dem som framför motordrivna fordon som spelar hög musik, och dels att öka kommunernas möjligheter att införa ordningsföreskrifter för att förbjuda hög musik från bilar.

Nu har ärendet behandlats i justitieutskottet – som föreslår till riksdagen att motionen avslås.

– Det är sällan man lyckas med en motion i första omgången. Men nu har vi fört upp frågan på agendan så nu får vi ta nya tag och fundera på hur vi ska hålla frågan levande, säger Jonas Gunnarsson som just nu befinner sig i New York på FN-arbete.

Vad mer kan ni göra?

– Som regeringsparti har vi möjligheter att påverka våra kompisar som sitter i regeringen att lägga fram lagförslag, så vi har ganska stora påverkansmöjligheter. Men sen kanske det inte blir precis den lösning som vi har formulerat i motionen.