2017-04-21 06:00

2017-04-21 06:00

Viktig mottagning där kvinnor går i bräschen

Kirurg- och ortopedimottagningen

Kirurg- och ortopedimottagningen är bärande verksamheter på Arvika sjukhus.

Kirurg- och ortopedimottagningen på Arvika sjukhus inkluderar även urologiverksamhet, bröstmottagning, stomimottagning, endoskopimottagning och cytostatikamottagning inkluderat det palliativa teamet. Ingår i detta ansvarsområde gör också en kirurgisk vårdavdelning samt att man bemannar akuten och operationsverksamheterna med läkare.

I första ledet för verksamheterna går en sjuksköterska och inte en överläkare, avdelningschef är sjuksköterskan Maria Norén Eriksson.

– Jag har blivit väl mottagen av läkargruppen, de ser inte ner på mig och de tillåter även att jag ibland måste ställa de dumma frågorna när det handlar om rent medicinska spörsmål. Som medicinsk ansvarig har jag dessutom överläkaren Peter Hajnal, säger Norén Eriksson.

Remisser

Kirurgmottagningen i sig omfattar i mycket remissbesök, nybesök och återbesök runt framförallt allmänkirurgi. Arvikasjukhusets ansvarsområde sett till planerad kirurgi är i första hand bråckoperationer och då företrädesvis ljumskbråck. Landstinget i Värmland styr många av dessa operationer till Arvika och några akuta operationer utförs i princip inte i Arvika.

Det utförs även bröstoperationer på Arvika sjukhus och på kirurg- och ortopedimottagningen finns det även en bröstmottagning, i bräschen för båda dessa verksamheter går överläkaren Susann Plate. Plate har i många år varit en viktig medarbetare på sjukhuset och har gott renommé långt utanför dess väggar.

– Jag trivs att jobba på ett litet sjukhus, korta beslutsvägar, här är allt begripligt och medarbetarna är duktiga, säger Plate. Fast hela tiden finns ett hot om utredningar hängande över sjukhuset, vi måste närapå alltid kämpa för vår överlevnad.

Huvudtumör

Susann Plate går även i bräschen för en ganska ny verksamhet på sjukhuset, CUP, där man arbetar mot cancer utan känd primärtumör. Förutom detta är hon även drivande inom den palliativa delen och cytostatikamottagningen bland annat genom sitt arbete med smärtlindring. Hon har även fler strängar på sin lyra inom bland annat forskning.

– När det gäller verksamheten inom CUP har många patienter gått till distriktsläkare med diffusa symptom utan att en diagnos kunnat fastställas, säger Maria Norén Eriksson. Här får man hjälp och man får hjälp att komma till specialister för att om möjligt hitta en huvudtumör, Susann Plate undersöker och skriver bland annat remisser till specialister. Hon driver detta projekt ihop med läkare på sjukhuset i Karlstad.

Onkolog

Cytostatikamottagningen/palliativa teamet består av fyra sjuksköterskor och en fysioterapeut. Någon onkolog finns dock inte i Arvika, all cytostatika ordineras av läkare i Karlstad men patienten kan få behandlingen i Arvika. Medicineringen inom den palliativa delen ansvarar Susann Plate för.

– De här patienterna är ofta så svårt sjuka, ofta i cancer, att de aldrig kan bli friska men de kan leva med kvalité, säger Maria Norén Eriksson. Plate är ansvarig läkare för de patienter som är inskrivna här. Man kan komma hit men tanken är att man ska kunna bo hemma med teamet som stöd.

Skillnad

Inom dessa verksamheter görs många hembesök och dessutom är kontakter med anhöriga och distriktssjukvården många. Fysioterapeuten ger bland annat massage eller annan lindring i spåren av cytostatika och det handlar även i mycket om smärtlindring.

– Mitt arbete ger mycket tillbaka, det är tillfredsställande när man kan göra skillnad, säger Karin Porath, sjuksköterska inom palliativa teamet.

Skopist

Påtagligt bärande roller på Arvika sjukhus har sjuksköterskor och även undersköterskor är viktiga. Endoskopimottagningen har en sjuksköterska som är skopist, det vill säga som både gör gastroskopi och koloskopi. Vilket inte är så vanligt.

– Jättehäftigt och bra för verksamheterna, säger Stina Albertsson, en av tre sjuksköterskor i länet med denna kompetens.

Hon fortsätter med ett leende:

– Ibland är det inte alltid bäst att träffa en läkare... Ingen annan på Arvika sjukhus har gått den utbildning jag gått.

Gastroskopi och koloskopi kan vara jobbiga undersökningar båda två, i den förstnämnda undersöker man magsäcken, matstrupen eller tolvfingertarmen med instrument via munnen, i koloskopi görs undersökningar av ändtarmen och tjocktarmen via analöppningen.

– Att man som sjuksköterska har hela omvårdnadsbilden klar för sig vid dessa undersökningar tror jag underlättar, det handlar mycket om psykologi innan, att kunna ta patienten. Ett viktigt jobb, säger Albertsson.

Växt

Just dessa verksamheter har växt och patienter står i kö för undersökningarna. Här har sjukhuset ett större upptagningsområde än bara västra Värmland.

– Orsakerna till ökning är nog flera, bland annat att olika screeningar startats, vi lever längre, förr eller senare får vi besvär med magen. Undersökningarna kan också exempelvis vara ett led i att diagnostisera andra sjukdomar, säger Maria Norén Eriksson.

Hormoner

Någon egen urolog har inte Arvika sjukhus utan det kommer urologer från Karlstad. Urologerna är få i Värmland men patienterna många. Kan Arvika sjukhus ha en urolog på plats en dag i veckan är Norén Eriksson nöjd.

– Många av patienterna är äldre män med prostatabesvär, vissa har behandling med hormoner, behandling som sköts av sjuksköterskor men med en ansvarig läkare.

Stomi

Stomimottagningen ingår även den i kirurg- och ortopedimottagningen, där arbetar idag två personer som hanterar patienter med olika besvär från tarmarna eller urinvägarna. Kirurg- och ortopedimottagningen bemannar även akuten på Arvika sjukhus med läkare.

– Våra läkare på primärjouren (första ledet) hanterar främst kirurg- och ortopedipatienter på akuten. Dagtid måndag till fredag finns ortopedisk beredskap på sjukhuset i Arvika men kvällar, nätter och helger får man hjälp av ortopedisk bakjour i Karlstad. Kirurgisk bakjour finns dygnet runt i Arvika.

Kirurg- och ortopedimottagningen inkluderar således många verksamheter där just ortopedin är en av de bärande. I Arvika handlar det i mycket om remissbesök för i första hand problem med höfter, knän och ryggar men även exempelvis om återbesök efter att man blivit gipsad.

Inom såväl ortopedimottagningen som övriga mottagningar arbetar man i team där läkare och sjuksköterskor ingår.

– Ett uppskattat arbetssätt. Sjuksköterskan är med i behandlingsrummet hela tiden och kan även svara på frågor efter att doktorn lämnat rummet.

Brist

Maria Norén Eriksson sover rätt gott om nätterna, störningsmoment på jobbet är de ständiga utredningarna Arvika sjukhus har hängande över sig. Ett annat bekymmer är svårigheten att rekrytera överläkare – däremot är det enklare men betydligt dyrare att hyra in läkare via bemanningsföretag. Bristen på sjuksköterskor framför allt till vårdavdelningarna är ett annat problem.

– Fast egentligen har jag ett väldigt roligt och omväxlande jobb och fantastiska medarbetare inom alla yrkeskategorier.

Kirurg- och ortopedimottagningen på Arvika sjukhus inkluderar även urologiverksamhet, bröstmottagning, stomimottagning, endoskopimottagning och cytostatikamottagning inkluderat det palliativa teamet. Ingår i detta ansvarsområde gör också en kirurgisk vårdavdelning samt att man bemannar akuten och operationsverksamheterna med läkare.

I första ledet för verksamheterna går en sjuksköterska och inte en överläkare, avdelningschef är sjuksköterskan Maria Norén Eriksson.

– Jag har blivit väl mottagen av läkargruppen, de ser inte ner på mig och de tillåter även att jag ibland måste ställa de dumma frågorna när det handlar om rent medicinska spörsmål. Som medicinsk ansvarig har jag dessutom överläkaren Peter Hajnal, säger Norén Eriksson.

Remisser

Kirurgmottagningen i sig omfattar i mycket remissbesök, nybesök och återbesök runt framförallt allmänkirurgi. Arvikasjukhusets ansvarsområde sett till planerad kirurgi är i första hand bråckoperationer och då företrädesvis ljumskbråck. Landstinget i Värmland styr många av dessa operationer till Arvika och några akuta operationer utförs i princip inte i Arvika.

Det utförs även bröstoperationer på Arvika sjukhus och på kirurg- och ortopedimottagningen finns det även en bröstmottagning, i bräschen för båda dessa verksamheter går överläkaren Susann Plate. Plate har i många år varit en viktig medarbetare på sjukhuset och har gott renommé långt utanför dess väggar.

– Jag trivs att jobba på ett litet sjukhus, korta beslutsvägar, här är allt begripligt och medarbetarna är duktiga, säger Plate. Fast hela tiden finns ett hot om utredningar hängande över sjukhuset, vi måste närapå alltid kämpa för vår överlevnad.

Huvudtumör

Susann Plate går även i bräschen för en ganska ny verksamhet på sjukhuset, CUP, där man arbetar mot cancer utan känd primärtumör. Förutom detta är hon även drivande inom den palliativa delen och cytostatikamottagningen bland annat genom sitt arbete med smärtlindring. Hon har även fler strängar på sin lyra inom bland annat forskning.

– När det gäller verksamheten inom CUP har många patienter gått till distriktsläkare med diffusa symptom utan att en diagnos kunnat fastställas, säger Maria Norén Eriksson. Här får man hjälp och man får hjälp att komma till specialister för att om möjligt hitta en huvudtumör, Susann Plate undersöker och skriver bland annat remisser till specialister. Hon driver detta projekt ihop med läkare på sjukhuset i Karlstad.

Onkolog

Cytostatikamottagningen/palliativa teamet består av fyra sjuksköterskor och en fysioterapeut. Någon onkolog finns dock inte i Arvika, all cytostatika ordineras av läkare i Karlstad men patienten kan få behandlingen i Arvika. Medicineringen inom den palliativa delen ansvarar Susann Plate för.

– De här patienterna är ofta så svårt sjuka, ofta i cancer, att de aldrig kan bli friska men de kan leva med kvalité, säger Maria Norén Eriksson. Plate är ansvarig läkare för de patienter som är inskrivna här. Man kan komma hit men tanken är att man ska kunna bo hemma med teamet som stöd.

Skillnad

Inom dessa verksamheter görs många hembesök och dessutom är kontakter med anhöriga och distriktssjukvården många. Fysioterapeuten ger bland annat massage eller annan lindring i spåren av cytostatika och det handlar även i mycket om smärtlindring.

– Mitt arbete ger mycket tillbaka, det är tillfredsställande när man kan göra skillnad, säger Karin Porath, sjuksköterska inom palliativa teamet.

Skopist

Påtagligt bärande roller på Arvika sjukhus har sjuksköterskor och även undersköterskor är viktiga. Endoskopimottagningen har en sjuksköterska som är skopist, det vill säga som både gör gastroskopi och koloskopi. Vilket inte är så vanligt.

– Jättehäftigt och bra för verksamheterna, säger Stina Albertsson, en av tre sjuksköterskor i länet med denna kompetens.

Hon fortsätter med ett leende:

– Ibland är det inte alltid bäst att träffa en läkare... Ingen annan på Arvika sjukhus har gått den utbildning jag gått.

Gastroskopi och koloskopi kan vara jobbiga undersökningar båda två, i den förstnämnda undersöker man magsäcken, matstrupen eller tolvfingertarmen med instrument via munnen, i koloskopi görs undersökningar av ändtarmen och tjocktarmen via analöppningen.

– Att man som sjuksköterska har hela omvårdnadsbilden klar för sig vid dessa undersökningar tror jag underlättar, det handlar mycket om psykologi innan, att kunna ta patienten. Ett viktigt jobb, säger Albertsson.

Växt

Just dessa verksamheter har växt och patienter står i kö för undersökningarna. Här har sjukhuset ett större upptagningsområde än bara västra Värmland.

– Orsakerna till ökning är nog flera, bland annat att olika screeningar startats, vi lever längre, förr eller senare får vi besvär med magen. Undersökningarna kan också exempelvis vara ett led i att diagnostisera andra sjukdomar, säger Maria Norén Eriksson.

Hormoner

Någon egen urolog har inte Arvika sjukhus utan det kommer urologer från Karlstad. Urologerna är få i Värmland men patienterna många. Kan Arvika sjukhus ha en urolog på plats en dag i veckan är Norén Eriksson nöjd.

– Många av patienterna är äldre män med prostatabesvär, vissa har behandling med hormoner, behandling som sköts av sjuksköterskor men med en ansvarig läkare.

Stomi

Stomimottagningen ingår även den i kirurg- och ortopedimottagningen, där arbetar idag två personer som hanterar patienter med olika besvär från tarmarna eller urinvägarna. Kirurg- och ortopedimottagningen bemannar även akuten på Arvika sjukhus med läkare.

– Våra läkare på primärjouren (första ledet) hanterar främst kirurg- och ortopedipatienter på akuten. Dagtid måndag till fredag finns ortopedisk beredskap på sjukhuset i Arvika men kvällar, nätter och helger får man hjälp av ortopedisk bakjour i Karlstad. Kirurgisk bakjour finns dygnet runt i Arvika.

Kirurg- och ortopedimottagningen inkluderar således många verksamheter där just ortopedin är en av de bärande. I Arvika handlar det i mycket om remissbesök för i första hand problem med höfter, knän och ryggar men även exempelvis om återbesök efter att man blivit gipsad.

Inom såväl ortopedimottagningen som övriga mottagningar arbetar man i team där läkare och sjuksköterskor ingår.

– Ett uppskattat arbetssätt. Sjuksköterskan är med i behandlingsrummet hela tiden och kan även svara på frågor efter att doktorn lämnat rummet.

Brist

Maria Norén Eriksson sover rätt gott om nätterna, störningsmoment på jobbet är de ständiga utredningarna Arvika sjukhus har hängande över sig. Ett annat bekymmer är svårigheten att rekrytera överläkare – däremot är det enklare men betydligt dyrare att hyra in läkare via bemanningsföretag. Bristen på sjuksköterskor framför allt till vårdavdelningarna är ett annat problem.

– Fast egentligen har jag ett väldigt roligt och omväxlande jobb och fantastiska medarbetare inom alla yrkeskategorier.