2017-04-21 06:00

2017-04-21 09:02

Svår återstart för utvisade Javad Ali Jafari

ARVIKA/KABUL: Skickades till Afghanistans huvudstad Kabul

Javad Ali Jafari utvisades ur Sverige på Långfredagen. Han landade i lördags i ett ogästvänligt Kabul. Med sig i bagaget hade han information från Migrationsverket som inte stämde.

Arvika Nyheter har i flera artiklar följt den afghanska killen Javad Ali Jafari. Efter att familjen först flytt till Pakistan kom han senare via bland annat Österrike och Tyskland till ett boende för ensamkommande ungdomar i Edane. Efter att Migrationsverket uppgraderat hans ålder och efter att han fått avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd förflyttades han sedan till ett boende för vuxna i trakterna av Bäckhammar i väntan på utvisning.

Efter ytterligare ett avslag verkställdes utvisningen på Långfredagen.

– Han hade möjligheten att överklaga en gång till men kände att signalerna från Migrationsverket var så tydliga att han avstod. Han beslöt därför att åka till Afghanistan för att sedan försöka ta sig till Pakistan för att ta hand om sina två lillebröder, bröderna har hela tiden bott hos en granne där, säger Tim Riordan, tidigare god man till Javad men fortsatt engagerad i honom.

Info

Tim var med på de två sista mötena mellan Javad och Migrationsverket i Karlstad då återresan för Javad diskuterades.

Javad fick under dessa möten löfte om ett återetableringsstöd på 30 000 kronor och han beviljades dessutom ett EU-sponsrat stöd på 2 500 euro att endera använda för boende första tiden i Kabul eller till att på andra sätt komma i gång i landet. Stöden utbetalas av två olika organisationer i Kabul som samarbetar.

Den information som gavs visade sig dock vara sanningar med modifikationer. Byråkratiska processer bidrog förmodligen till att det inte fanns några pengar när Javad landade och den person som skulle möta upp angående EU-stödet fanns inte på plats eftersom Javad landade en lördag.

Som tur var hade dock Tim Riordan skickat med pengar ur egen ficka varför Javad kunde ordna boende på något som liknade ett hotell.

Kontakt

Tack vare ytterligare hjälp från Riordan, den här gången via mejl, fick de dessutom kontakt med organisationen som stod bakom EU-stödet, det krävdes dock att de fick tillgång till ett privat mobilnummer för att så skulle ske.

– En högt uppsatt person inom Migrationsverket som jag pratat med efter det inträffade erkänner att det finns brister i systemet, brister som behöver ses över. Hon beklagade det Javad råkat ut för och lovade bättra informationen till sina kolleger.

– Det är dock hemskt att det förmedlas felaktig information till dessa utsatta ungdomar. I värsta fall kan man anlända till Kabul utan pengar på fickan och utan stöttning av någon från Sverige, i tron på att man blir omhändertagen. Hamnar man vilse på gatan, då är det bara en tidsfråga innan något obehagligt händer.

Jobb

Javads plan framöver är att på något sätt hitta boende och jobb i Afghanistan och att lillebröderna ska kunna bo med honom på denna plats.

Tim Riordan fortsätter att ha kontakt med Javad och hoppas att färre ensamkommande ska råka illa ut i och med att han engagerar sig i saken. I morgon den 22 april hålls för övrigt en manifestation i Arvika till stöd för ensamkommande, där deltar Riordan.

– Jag ska inte bli den sista som sviker Javad. Han vill heller inte att detta ska hända andra.

Arvika Nyheter har i flera artiklar följt den afghanska killen Javad Ali Jafari. Efter att familjen först flytt till Pakistan kom han senare via bland annat Österrike och Tyskland till ett boende för ensamkommande ungdomar i Edane. Efter att Migrationsverket uppgraderat hans ålder och efter att han fått avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd förflyttades han sedan till ett boende för vuxna i trakterna av Bäckhammar i väntan på utvisning.

Efter ytterligare ett avslag verkställdes utvisningen på Långfredagen.

– Han hade möjligheten att överklaga en gång till men kände att signalerna från Migrationsverket var så tydliga att han avstod. Han beslöt därför att åka till Afghanistan för att sedan försöka ta sig till Pakistan för att ta hand om sina två lillebröder, bröderna har hela tiden bott hos en granne där, säger Tim Riordan, tidigare god man till Javad men fortsatt engagerad i honom.

Info

Tim var med på de två sista mötena mellan Javad och Migrationsverket i Karlstad då återresan för Javad diskuterades.

Javad fick under dessa möten löfte om ett återetableringsstöd på 30 000 kronor och han beviljades dessutom ett EU-sponsrat stöd på 2 500 euro att endera använda för boende första tiden i Kabul eller till att på andra sätt komma i gång i landet. Stöden utbetalas av två olika organisationer i Kabul som samarbetar.

Den information som gavs visade sig dock vara sanningar med modifikationer. Byråkratiska processer bidrog förmodligen till att det inte fanns några pengar när Javad landade och den person som skulle möta upp angående EU-stödet fanns inte på plats eftersom Javad landade en lördag.

Som tur var hade dock Tim Riordan skickat med pengar ur egen ficka varför Javad kunde ordna boende på något som liknade ett hotell.

Kontakt

Tack vare ytterligare hjälp från Riordan, den här gången via mejl, fick de dessutom kontakt med organisationen som stod bakom EU-stödet, det krävdes dock att de fick tillgång till ett privat mobilnummer för att så skulle ske.

– En högt uppsatt person inom Migrationsverket som jag pratat med efter det inträffade erkänner att det finns brister i systemet, brister som behöver ses över. Hon beklagade det Javad råkat ut för och lovade bättra informationen till sina kolleger.

– Det är dock hemskt att det förmedlas felaktig information till dessa utsatta ungdomar. I värsta fall kan man anlända till Kabul utan pengar på fickan och utan stöttning av någon från Sverige, i tron på att man blir omhändertagen. Hamnar man vilse på gatan, då är det bara en tidsfråga innan något obehagligt händer.

Jobb

Javads plan framöver är att på något sätt hitta boende och jobb i Afghanistan och att lillebröderna ska kunna bo med honom på denna plats.

Tim Riordan fortsätter att ha kontakt med Javad och hoppas att färre ensamkommande ska råka illa ut i och med att han engagerar sig i saken. I morgon den 22 april hålls för övrigt en manifestation i Arvika till stöd för ensamkommande, där deltar Riordan.

– Jag ska inte bli den sista som sviker Javad. Han vill heller inte att detta ska hända andra.