2017-04-20 13:08

2017-04-20 13:08

Skolan får en tillbyggnad

ARVIKA: Kommunstyrelsens utskott ställde sig bakom förslaget om Gateskolan

Gateskolan i Arvika ska få en tillbyggnad som ska stå klar till hösten 2017 för att ge plats åt fler klassrum.

– Vi ställde oss bakom en permanent utbyggnad, säger Aina Wåhlund (S) ordförande i kommunstyrelsens utskott för Lärande och stöd.

Tidigare fanns en tillfällig lösning med moduler med i diskussionerna för att tillsvidare klara skolans akuta behov av lokaler som var minst två nya klassrum med grupprum inför nästa läsår.

Fyra klassrum

Den planerade tillbyggnaden kommer att rymma mer lokaler än så. Den blir på 150 kvadratmeter i två plan, med fyra klassrum och tillhörande grupprum enligt Lennart Gustafsson, teknisk chef på Arvika Fastighets AB som ansvarar för skolbyggnaden. Utbyggnaden kommer att vetta mot Gategården till.

Han räknar med att kunna komma i gång med byggnationen ganska omgående. Tillbyggnaden ska stå färdig till hösten, men han lämnar en liten reservation för att allt kanske inte är helt klart redan till höstterminens start.

Den planerade utbyggnaden innebär dock inte att Gateskolan kan gå ur de lokaler som man lånar av Taserudsgymnasiet i dag. Då hade det behövts en ännu större tillbyggnad.

Det beslutet var man inte redo för än enligt Aina Wåhlund. Först behövs det en större översyn av organisation och lokalbehov som omfattar fler skolor. Ett sådant uppdrag ligger redan på förvaltningen och det arbetet ska man gå vidare med nu.

Stör inte

Även den nya förskolan som ska byggas och hur man använder förskolelokaler kan komma att påverka tillägger hon.

– Det är viktigt att se helheten för att få en bärighet för framtiden. Nu har vi löst det akuta behovet för Gateskolan inför hösten 2017. Och det här stör inte det fortsatta arbetet. Det är fullt möjligt att bygga till ytterligare sen vid Gateskolan om det blir nödvändigt.

– Vi ställde oss bakom en permanent utbyggnad, säger Aina Wåhlund (S) ordförande i kommunstyrelsens utskott för Lärande och stöd.

Tidigare fanns en tillfällig lösning med moduler med i diskussionerna för att tillsvidare klara skolans akuta behov av lokaler som var minst två nya klassrum med grupprum inför nästa läsår.

Fyra klassrum

Den planerade tillbyggnaden kommer att rymma mer lokaler än så. Den blir på 150 kvadratmeter i två plan, med fyra klassrum och tillhörande grupprum enligt Lennart Gustafsson, teknisk chef på Arvika Fastighets AB som ansvarar för skolbyggnaden. Utbyggnaden kommer att vetta mot Gategården till.

Han räknar med att kunna komma i gång med byggnationen ganska omgående. Tillbyggnaden ska stå färdig till hösten, men han lämnar en liten reservation för att allt kanske inte är helt klart redan till höstterminens start.

Den planerade utbyggnaden innebär dock inte att Gateskolan kan gå ur de lokaler som man lånar av Taserudsgymnasiet i dag. Då hade det behövts en ännu större tillbyggnad.

Det beslutet var man inte redo för än enligt Aina Wåhlund. Först behövs det en större översyn av organisation och lokalbehov som omfattar fler skolor. Ett sådant uppdrag ligger redan på förvaltningen och det arbetet ska man gå vidare med nu.

Stör inte

Även den nya förskolan som ska byggas och hur man använder förskolelokaler kan komma att påverka tillägger hon.

– Det är viktigt att se helheten för att få en bärighet för framtiden. Nu har vi löst det akuta behovet för Gateskolan inför hösten 2017. Och det här stör inte det fortsatta arbetet. Det är fullt möjligt att bygga till ytterligare sen vid Gateskolan om det blir nödvändigt.