2017-04-20 16:28

2017-04-20 16:28

Målet är färre resor med bil

ARVIKA: Arvika kommun deltar i projekt kring hållbart resande

Miljövänligt. Arvika kommun deltar i projektet ”Hållbart resande i ett växande Värmland” som har som mål att få folk att resa mer miljövänligt.

Till hållbart resande räknas enligt projektet att gå, cykla och åka kollektivt. I viss mån också en effektivare bilanvändning som bilpool och samåkning.

Projektet inleddes i fjol och pågår i tre år. Karlstad kommun är huvudansvarig i samverkan med Värmlandstrafik och projektet består av tre delprojekt. Arvika kommun deltar i två av dem: Hållbara arbetsresor och Hållbar samhällsplanering.

Arbetsresor

I projektet Hållbara arbetsresor har man riktat in sig på resor till och från jobbet och resor inom tjänsten. Syftet är att ta fram verktyg och åtgärder som minskar arbetsresor med bil. Målet är att öka andelen hållbara resor. Målgruppen är arbetsgivare och arbetsplatser.

– Fjorton olika arbetsplatser är med i projektet, berättar projektledaren Eva-Lena Eriksson.

Två av dem finns i Arvika, dels stadshuset (kommunen), dels sjukhuset. I det senare kommer man att fokusera mycket på tjänsteresor.

Projektet inleddes med en nulägesanalys för att få en uppfattning om hur det ser ut på arbetsplatserna. Vilka attityder och resvanor finns bland de anställda. Utifrån resultatet görs sedan en handlingsplan med förslag på olika aktiviteter som ska minska användandet av bil vid arbetspendling och tjänsteresor.

– Vi har inte bestämt vilka aktiviteter än. Vi håller på att ta fram handlingsplaner. Det kommer att se olika ut. Det är specifika arbetsplatser med olika förutsättningar. Sen ska vi ha lite större övergripande aktiviteter för alla arbetsplatser, säger Eva-Lena Eriksson.

– Projektet handlar mycket om metodutveckling, hur arbetsgivaren kan jobba med frågan.

I Arvika är kommunens miljöutvecklare Stina Dahlblom lokal kontaktperson för projektet Hållbara arbetsresor. Där är nulägesanalysen genomförd.

– Nästa steg är att vi ska få ett förslag på handlingsplan från projektet.

I väntan på det kör man en egen aktivitet under cykelveckan i Arvika nästa vecka, då cyklister uppmärksammas lite extra. Då gäller det inte bara personal i stadshuset, utan alla anställda i kommunen och kommunala bolag.

– Den som cyklar till jobbet minst tre gånger under veckan får vara med om en utlottning av presentkort. Tanken är att försöka locka de som inte brukar cykla och få dem att prova på, säger Stina Dahlblom.

Det andra delprojektet som Arvika deltar i är Hållbart resande i tidig samhällsplanering.

– Det handlar om hur vi redan tidigt i samhällsplaneringen kan underlätta för fler hållbara resor, så vi planerar rätt från början. Det gör vi i samspel med de kommuner som deltar, säger huvudprojektledaren Mikael Haster.

Parkeringsnorm

Planarkitekt Jenny Bollner är kontaktperson för det delprojektet i Arvika.

– Vi hoppas väl på att vi ska få hjälp med parkeringsnormen, hur vi ska tänka kring parkering. Våra parkeringsnormer för bostäder och handel är väldigt gamla. Sen kommer även det här med gång- och cykelvägar och kollektivtrafik in.

Det kan också vara att se på bra parkering och förvaring för cyklar, utrymme för bilpool och andra lösningar som gynnar mer miljövänliga färdsätt.

Arbetet med hamnområdet i Arvika – där tanken är att en ny stadsdel ska byggas upp – är en process där de här frågorna kan vägas in i ett tidigt skede i planeringen.

Till hållbart resande räknas enligt projektet att gå, cykla och åka kollektivt. I viss mån också en effektivare bilanvändning som bilpool och samåkning.

Projektet inleddes i fjol och pågår i tre år. Karlstad kommun är huvudansvarig i samverkan med Värmlandstrafik och projektet består av tre delprojekt. Arvika kommun deltar i två av dem: Hållbara arbetsresor och Hållbar samhällsplanering.

Arbetsresor

I projektet Hållbara arbetsresor har man riktat in sig på resor till och från jobbet och resor inom tjänsten. Syftet är att ta fram verktyg och åtgärder som minskar arbetsresor med bil. Målet är att öka andelen hållbara resor. Målgruppen är arbetsgivare och arbetsplatser.

– Fjorton olika arbetsplatser är med i projektet, berättar projektledaren Eva-Lena Eriksson.

Två av dem finns i Arvika, dels stadshuset (kommunen), dels sjukhuset. I det senare kommer man att fokusera mycket på tjänsteresor.

Projektet inleddes med en nulägesanalys för att få en uppfattning om hur det ser ut på arbetsplatserna. Vilka attityder och resvanor finns bland de anställda. Utifrån resultatet görs sedan en handlingsplan med förslag på olika aktiviteter som ska minska användandet av bil vid arbetspendling och tjänsteresor.

– Vi har inte bestämt vilka aktiviteter än. Vi håller på att ta fram handlingsplaner. Det kommer att se olika ut. Det är specifika arbetsplatser med olika förutsättningar. Sen ska vi ha lite större övergripande aktiviteter för alla arbetsplatser, säger Eva-Lena Eriksson.

– Projektet handlar mycket om metodutveckling, hur arbetsgivaren kan jobba med frågan.

I Arvika är kommunens miljöutvecklare Stina Dahlblom lokal kontaktperson för projektet Hållbara arbetsresor. Där är nulägesanalysen genomförd.

– Nästa steg är att vi ska få ett förslag på handlingsplan från projektet.

I väntan på det kör man en egen aktivitet under cykelveckan i Arvika nästa vecka, då cyklister uppmärksammas lite extra. Då gäller det inte bara personal i stadshuset, utan alla anställda i kommunen och kommunala bolag.

– Den som cyklar till jobbet minst tre gånger under veckan får vara med om en utlottning av presentkort. Tanken är att försöka locka de som inte brukar cykla och få dem att prova på, säger Stina Dahlblom.

Det andra delprojektet som Arvika deltar i är Hållbart resande i tidig samhällsplanering.

– Det handlar om hur vi redan tidigt i samhällsplaneringen kan underlätta för fler hållbara resor, så vi planerar rätt från början. Det gör vi i samspel med de kommuner som deltar, säger huvudprojektledaren Mikael Haster.

Parkeringsnorm

Planarkitekt Jenny Bollner är kontaktperson för det delprojektet i Arvika.

– Vi hoppas väl på att vi ska få hjälp med parkeringsnormen, hur vi ska tänka kring parkering. Våra parkeringsnormer för bostäder och handel är väldigt gamla. Sen kommer även det här med gång- och cykelvägar och kollektivtrafik in.

Det kan också vara att se på bra parkering och förvaring för cyklar, utrymme för bilpool och andra lösningar som gynnar mer miljövänliga färdsätt.

Arbetet med hamnområdet i Arvika – där tanken är att en ny stadsdel ska byggas upp – är en process där de här frågorna kan vägas in i ett tidigt skede i planeringen.