2017-04-20 15:34

2017-04-20 15:34

"Det är väldigt oroande"

ARVIKA/EDA: Industritekniska programmet hotas av nedläggning

Eda har redan beslutat att avveckla industritekniska programmet och Arvika kan gå samma väg om det inte kommer in fler ansökningar.
Nu ska kommunerna och näringslivet arbeta hårdare för att vända trenden.

Allt färre har de senaste åren sökt till de industritekniska programmen i västra Värmland.

Detta trots att jobbmöjligheterna är goda – näringslivet skriker efter arbetsplats.

Eda kommun beslutade tidigare i år att avveckla industritekniska programmet på grund av för få sökande.

Samma sak kan hända i Arvika – om det inte kommer in fler ansökningar under omvalsperioden som stänger den 12 maj.

– Vi vill helst undvika att lägga ner eller pausa programmet, säger Aina Wåhlund (S), utskottsordförande i lärande och stöd.

Hur många fler ansökningar behöver ni få in?

– Det vill vi inte svara på i dag utan vi vill ha hela bilden innan vi tar ställning. Men det kan vara värt att köra även om det blir en mindre grupp i år, säger Wåhlund.

Många industrier i Västvärmland har genom åren handplockat arbetskraft från de industritekniska programmen.

Stor oro

Men nu är oron stor: Vart ska kompetensen tas från om de industritekniska programmen försvinner?

– Det är väldigt oroande om vi inte vänder den här trenden. Risken finns att vi tappar konkurrenskraft. Vi behöver få fler ungdomar att bli intresserade att söka de här utbildningarna, säger Arne Klevestrand på Norma.

– Det är svårt att få tag på industriutbildad personal i dag, men det är lättare för oss om vi kan få utbildad personal som kommer direkt från skolan. Men tyvärr är det svårt är att få ungdomarna att förstå att det är en spännande arbetsplats, säger Niclas Lindqvist på Swegon.

Om det inte finns kompetens till arbetsplatserna ökar risken att arbetsplatserna försvinner från regionen.

Och det vore förödande.

– Industriföretagen är hjärtat i Arvika. Det är tack vare industrins utveckling som Arvika är det vi är i dag, säger Arvikas kommundirektör Mikael Jareke.

Kommunerna och näringslivet gör nu en gemensam insats för att få till en attitydförändring kring arbete inom industrin, bland annat genom att synas mer i skolorna och erbjuda elever möjlighet att besöka industriarbetsplatser.

Ändra bilden

Marknadsföringen ska bli bättre så ungdomarna ändrar sin syn på industrijobben.

– Det är stor skillnad på industrijobb i dag jämfört med för tio år sedan. Förut var det tungt och i smutsiga miljöer, men så ser det inte alls ut i dag. Utvecklingen går extremt fort framåt. Vi måste öka stoltheten kring industrijobben, det är viktigt för hela regionen, säger Kari Staatsen (HEL), ordförande i bildningsutskottet i Eda.

Jobbmöjligheterna är goda inom industrin, och dessutom kan man klättra uppåt i hierarkin.

– Vi har fantastiskt fina industrier i Västvärmland och stora karriärmöjligheter inom företagen. Med rätt inställning kan man gå hur långt som helst, säger Peter Särnblad på Thermia.

Gymnasieelevernas omvalsperiod öppnar den 24 april och stänger den 12 maj.

Den 15 maj tar kommunstyrelsen ett beslut om det industritekniska programmet lever vidare eller inte.

Allt färre har de senaste åren sökt till de industritekniska programmen i västra Värmland.

Detta trots att jobbmöjligheterna är goda – näringslivet skriker efter arbetsplats.

Eda kommun beslutade tidigare i år att avveckla industritekniska programmet på grund av för få sökande.

Samma sak kan hända i Arvika – om det inte kommer in fler ansökningar under omvalsperioden som stänger den 12 maj.

– Vi vill helst undvika att lägga ner eller pausa programmet, säger Aina Wåhlund (S), utskottsordförande i lärande och stöd.

Hur många fler ansökningar behöver ni få in?

– Det vill vi inte svara på i dag utan vi vill ha hela bilden innan vi tar ställning. Men det kan vara värt att köra även om det blir en mindre grupp i år, säger Wåhlund.

Många industrier i Västvärmland har genom åren handplockat arbetskraft från de industritekniska programmen.

Stor oro

Men nu är oron stor: Vart ska kompetensen tas från om de industritekniska programmen försvinner?

– Det är väldigt oroande om vi inte vänder den här trenden. Risken finns att vi tappar konkurrenskraft. Vi behöver få fler ungdomar att bli intresserade att söka de här utbildningarna, säger Arne Klevestrand på Norma.

– Det är svårt att få tag på industriutbildad personal i dag, men det är lättare för oss om vi kan få utbildad personal som kommer direkt från skolan. Men tyvärr är det svårt är att få ungdomarna att förstå att det är en spännande arbetsplats, säger Niclas Lindqvist på Swegon.

Om det inte finns kompetens till arbetsplatserna ökar risken att arbetsplatserna försvinner från regionen.

Och det vore förödande.

– Industriföretagen är hjärtat i Arvika. Det är tack vare industrins utveckling som Arvika är det vi är i dag, säger Arvikas kommundirektör Mikael Jareke.

Kommunerna och näringslivet gör nu en gemensam insats för att få till en attitydförändring kring arbete inom industrin, bland annat genom att synas mer i skolorna och erbjuda elever möjlighet att besöka industriarbetsplatser.

Ändra bilden

Marknadsföringen ska bli bättre så ungdomarna ändrar sin syn på industrijobben.

– Det är stor skillnad på industrijobb i dag jämfört med för tio år sedan. Förut var det tungt och i smutsiga miljöer, men så ser det inte alls ut i dag. Utvecklingen går extremt fort framåt. Vi måste öka stoltheten kring industrijobben, det är viktigt för hela regionen, säger Kari Staatsen (HEL), ordförande i bildningsutskottet i Eda.

Jobbmöjligheterna är goda inom industrin, och dessutom kan man klättra uppåt i hierarkin.

– Vi har fantastiskt fina industrier i Västvärmland och stora karriärmöjligheter inom företagen. Med rätt inställning kan man gå hur långt som helst, säger Peter Särnblad på Thermia.

Gymnasieelevernas omvalsperiod öppnar den 24 april och stänger den 12 maj.

Den 15 maj tar kommunstyrelsen ett beslut om det industritekniska programmet lever vidare eller inte.