2017-04-19 06:00

2017-04-19 06:00

Ortsborna räddade bron

ALLSTAKAN: Brududdsbron ska renoveras

– Om något ska hända så får vi ta tag i det själva, så är det på bygda.

Det säger Janet Tjärning som är ordförande för Allstakans byalag.
Här i Allstakan har ortsborna lämnat generösa bidrag för att renovera Brududdsbron.

Brududdsbron ligger i norra änden av Övre Vassbotten och förbinder Allstakanskogen med Bortan och Kolstadsstranden.

Bron har använts av både markägare och motionärer.

Men sedan en tid tillbaka är bron i dåligt skick och är avstängd för både bil- och gångtrafik.

Den är i stort behov av renovering, men bron har ingen huvudman, så frågan är vilka som ska stå för renoveringskostnaderna.

För några år sedan tog Allstakans byalag ansvar och gick in med 5 000 kronor för att renovera bron.

– Men det räckte bara till att byta ut de sämsta plankorna, det behöver göras mer, säger Janet Tjärning, ordförande i byalaget.

Under ett vägsamfällighetsmöte förra året kom frågan om bron upp och då visade det sig att flera var villiga att lämna ett bidrag.

Startade en fond

Byalaget startade då ”Brofonden” som folk kunde skänka pengar till.

19 000 kronor behövdes för att rusta upp bron. En markägare skänkte 7 000 kronor och byalaget gick återigen in med 5 000 kronor.

7 000 kronor saknades. Då gjorde byalaget ett utskick på bygden, och efter det dröjde det inte länge innan pengarna började trilla in på kontot.

– Det kom in pengar hela tiden. Det stod inte på förrän vi hade fått in 7 000 kronor och ännu mer, säger Janet.

Privatpersoner lämnade bidrag på mellan 200 och 1 000 kronor.

– När folk tycker att något är viktigt är de beredda att öppna plånboken. Vi fick in mer än vi hade vågat hoppas, säger Janet.

Varför betyder bron så mycket för ortsborna?

– Den har alltid funnits där och många tycker den är bra som genväg. Och det är en fin promenadtur för många, man får en tur på drygt fem kilometer när man nu kan gå runt Övre Vassbotten. Så folk tycker det är viktigt att det går att använda bron igen, säger Janet.

I Allstakan engagerar sig ortsborna för att utveckla sin bygd. Här förväntar de sig ingen gratishjälp.

– Om något ska hända så får vi ta tag i det själva, så är det på bygda, säger Janet.

Stig Karlsson är också engagerad i renoveringsprojektet:

– Folk hjälps åt och det är en bra gemenskap. Ingenting är omöjligt här ute, säger han.

Nu har material köpts in. Tryckimpregnerade plankor ska rusta upp den gamla bron.

Grusa vägen

Eftersom insamlingen gick över förväntan finns det också pengar för att grusa vägen.

Renoveringen startar nu i april och förhoppningen är att den är klar innan sommaren.

– Det går nog fort när vi väl kommer i gång, det tar en helg eller ett par lördagar, säger Runo Gunnestrand.

Brududdsbron ligger i norra änden av Övre Vassbotten och förbinder Allstakanskogen med Bortan och Kolstadsstranden.

Bron har använts av både markägare och motionärer.

Men sedan en tid tillbaka är bron i dåligt skick och är avstängd för både bil- och gångtrafik.

Den är i stort behov av renovering, men bron har ingen huvudman, så frågan är vilka som ska stå för renoveringskostnaderna.

För några år sedan tog Allstakans byalag ansvar och gick in med 5 000 kronor för att renovera bron.

– Men det räckte bara till att byta ut de sämsta plankorna, det behöver göras mer, säger Janet Tjärning, ordförande i byalaget.

Under ett vägsamfällighetsmöte förra året kom frågan om bron upp och då visade det sig att flera var villiga att lämna ett bidrag.

Startade en fond

Byalaget startade då ”Brofonden” som folk kunde skänka pengar till.

19 000 kronor behövdes för att rusta upp bron. En markägare skänkte 7 000 kronor och byalaget gick återigen in med 5 000 kronor.

7 000 kronor saknades. Då gjorde byalaget ett utskick på bygden, och efter det dröjde det inte länge innan pengarna började trilla in på kontot.

– Det kom in pengar hela tiden. Det stod inte på förrän vi hade fått in 7 000 kronor och ännu mer, säger Janet.

Privatpersoner lämnade bidrag på mellan 200 och 1 000 kronor.

– När folk tycker att något är viktigt är de beredda att öppna plånboken. Vi fick in mer än vi hade vågat hoppas, säger Janet.

Varför betyder bron så mycket för ortsborna?

– Den har alltid funnits där och många tycker den är bra som genväg. Och det är en fin promenadtur för många, man får en tur på drygt fem kilometer när man nu kan gå runt Övre Vassbotten. Så folk tycker det är viktigt att det går att använda bron igen, säger Janet.

I Allstakan engagerar sig ortsborna för att utveckla sin bygd. Här förväntar de sig ingen gratishjälp.

– Om något ska hända så får vi ta tag i det själva, så är det på bygda, säger Janet.

Stig Karlsson är också engagerad i renoveringsprojektet:

– Folk hjälps åt och det är en bra gemenskap. Ingenting är omöjligt här ute, säger han.

Nu har material köpts in. Tryckimpregnerade plankor ska rusta upp den gamla bron.

Grusa vägen

Eftersom insamlingen gick över förväntan finns det också pengar för att grusa vägen.

Renoveringen startar nu i april och förhoppningen är att den är klar innan sommaren.

– Det går nog fort när vi väl kommer i gång, det tar en helg eller ett par lördagar, säger Runo Gunnestrand.