2017-04-18 21:02

2017-04-18 21:05

Polisen får 700 miljoner

POLITIK: Arvikapoliser fick information av riksdagsledamot

Störst tillskott i regeringens vårförändringsbudget får polisen: 700 extra miljoner.
– Det ger ett bra tillskott för vårt fortsatta arbete, säger Christer Lööf, chef för lokalpolisområde Arvika.

Översatt till lokala förhållanden skulle anslaget kunna innebära så många som 25 nya polistjänster i Arvika om det extra anslaget skulle fördelas jämnt över hela polisorganisationen i Sverige. Nu skiftar ju behoven kraftigt mellan små- och storstäderna, så hur mycket som faktiskt hamnar i Värmland och i förlängningen i Arvika återstår att se.

– Men en satsning på 700 miljoner kommer att komma oss till del på något sätt, säger Christer Lööf.

Regeringens förslag till statsbudget för kommande år levereras på hösten. Följande vår kommer tilläggsbudgeten, där man gör förändringar för det innevarande året.

Årets tilläggsbudget innehåller bland annat 500 miljoner till försvaret, 500 miljoner till förlossningsvården, 500 miljoner till de sämst presterande skolorna, 500 miljoner till klimatåtgärder och 100 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin. Dessutom görs förstärkningar av gymnasieskolans introduktionsprogram. Budgeten innehåller alltså pengar till såväl kommuner, landsting som statliga verksamheter.

Ska hålla ihop

– Det viktigaste är att bygga ett Sverige som håller ihop. Då använder vi båda sidorna av myntet. Dels satsar vi på polisen, dels satsar vi på skolan och andra områden som gör att barn och unga aldrig ska behöva komma till er, sade värmländska S-riksdagsledamoten Gunilla Svantorp på tisdagen till en grupp poliser. Hon valde nämligen att presentera budgeten på polishuset i Arvika.

Personalbrist

Flera frågor från de församlade poliserna handlade om bristen på personal, och man ville veta vad politikerna gör för att dels få unga att söka sig till yrket, men också att få de gamla erfarna att stanna kvar i jobbet. Lönerna måste upp, menade flera.

– Vi bygger till att börja med ut utbildningsplatserna. När det gäller lönerna är det Polismyndigheten som bestämmer hur pengarna ska användas, men man kan ju se att till exempel lärarlönerna har ökat som en följd av att löneläget inom skolan har kommit upp på dagordningen, svarade Gunilla Svantorp.

Investeringarna finansieras bland annat genom höjd skatt på arbete för de som tjänar mest.

– Men det handlar bara om någon hundralapp i månaden för de som tjänar allra mest. Vi måste komma bort från tanken att det bara är min plånbok som är det viktiga. Här gör vi åtgärder som är bra för alla i samhället, det borde vara viktigare än vem som är ”vinnare” och ”förlorare”.

Satsar på trygghet

Tilläggsbudgeten presenterades elva dagar efter terrorattacken i centrala Stockholm.

– Det har satt sin prägel på budgeten. Vi försöker möta den oro som människor känner och vi vill värna tryggheten i samhället, sa Gunilla Svantorp.

 

 

Översatt till lokala förhållanden skulle anslaget kunna innebära så många som 25 nya polistjänster i Arvika om det extra anslaget skulle fördelas jämnt över hela polisorganisationen i Sverige. Nu skiftar ju behoven kraftigt mellan små- och storstäderna, så hur mycket som faktiskt hamnar i Värmland och i förlängningen i Arvika återstår att se.

– Men en satsning på 700 miljoner kommer att komma oss till del på något sätt, säger Christer Lööf.

Regeringens förslag till statsbudget för kommande år levereras på hösten. Följande vår kommer tilläggsbudgeten, där man gör förändringar för det innevarande året.

Årets tilläggsbudget innehåller bland annat 500 miljoner till försvaret, 500 miljoner till förlossningsvården, 500 miljoner till de sämst presterande skolorna, 500 miljoner till klimatåtgärder och 100 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin. Dessutom görs förstärkningar av gymnasieskolans introduktionsprogram. Budgeten innehåller alltså pengar till såväl kommuner, landsting som statliga verksamheter.

Ska hålla ihop

– Det viktigaste är att bygga ett Sverige som håller ihop. Då använder vi båda sidorna av myntet. Dels satsar vi på polisen, dels satsar vi på skolan och andra områden som gör att barn och unga aldrig ska behöva komma till er, sade värmländska S-riksdagsledamoten Gunilla Svantorp på tisdagen till en grupp poliser. Hon valde nämligen att presentera budgeten på polishuset i Arvika.

Personalbrist

Flera frågor från de församlade poliserna handlade om bristen på personal, och man ville veta vad politikerna gör för att dels få unga att söka sig till yrket, men också att få de gamla erfarna att stanna kvar i jobbet. Lönerna måste upp, menade flera.

– Vi bygger till att börja med ut utbildningsplatserna. När det gäller lönerna är det Polismyndigheten som bestämmer hur pengarna ska användas, men man kan ju se att till exempel lärarlönerna har ökat som en följd av att löneläget inom skolan har kommit upp på dagordningen, svarade Gunilla Svantorp.

Investeringarna finansieras bland annat genom höjd skatt på arbete för de som tjänar mest.

– Men det handlar bara om någon hundralapp i månaden för de som tjänar allra mest. Vi måste komma bort från tanken att det bara är min plånbok som är det viktiga. Här gör vi åtgärder som är bra för alla i samhället, det borde vara viktigare än vem som är ”vinnare” och ”förlorare”.

Satsar på trygghet

Tilläggsbudgeten presenterades elva dagar efter terrorattacken i centrala Stockholm.

– Det har satt sin prägel på budgeten. Vi försöker möta den oro som människor känner och vi vill värna tryggheten i samhället, sa Gunilla Svantorp.