2017-04-18 18:23

2017-04-18 18:23

Cyklister i fokusunder nästa vecka

ARVIKA: Cykelveckan ingår i samverkan mellan polis och kommunen om medborgarlöften

Att cykla är bra både för hälsan och miljön. Men det gäller att cykla på rätt sätt och följa trafikreglerna. Under cykelveckan kommer polisen och Arvika kommun att sätta cyklister i fokus.

Att arbeta för ett bättre cykelbeteende i centrala Arvika är ett av de medborgarlöften som polisen och kommunen antagit för 2017. Som en del i det arbetet arrangeras en cykelvecka nästa vecka med olika aktiviteter i centrala Arvika.

Vad blir det för typ av aktiviteter?

– Det kommer att vara poliser ute och informera och prata med folk om hur man ska bete sig som cyklist. Vi kör en snällare linje nu på våren för att få folk att byta beteende. Till hösten blir det en ny insats, då blir det mer repressiva åtgärder och mer böter vid felaktigt beteende. Men de får en chans att ändra sitt beteende först, säger Ivan Sokolowski, kommunpolis inom Arvika lokalpolisområde.

Vad är de vanligaste felen folk gör när de cyklar?

– Här i Arvika är det mest klagomål på att man cyklar mot enkelriktat och på trottoarerna.

Polisen kommer under cykelveckan bland annat att dela ut en informativ liten broschyr, som också kommer att finnas att tillgå på fler ställen. ”Cykla rätt” med information om trafikregler för cyklister, vilka bötesbelopp som gäller om man inte följer dem, och hur man kan utrusta och skydda sin cykel.

Vad ska man i första hand tänka på som cyklist?

– Följa trafikreglerna, det är grundregel ett. Sen vill vi gärna att folk använder cykelhjälm.

Upp till 15 år är det lag på att använda hjälm, men för vuxna är det frivilligt.

– Men om olyckan är framme är cykelhjälm guld värd, säger Ivan Sokolowski.

Framtidsgruppen

Från kommunens sida kommer fullmäktiges framtidsgrupp att vara på torget lördagen den 29 april för att prata med Arvikaborna.

– De kommer att ställa frågor om cykelvanor och varför folk inte cyklar för att vi ska få tips och råd om vad vi kan göra för att förbättra, säger kommunens planeringschef Hilde Axelsson.

Elin Dahlgren, säkerhetssamordnare inom kommunen, berättar att man också får besök av representanter för projektet ”Hållbart resande i ett växande Värmland”. Det är ett treårigt projekt som startade i fjol och som Arvika kommun deltar i.

Uppmuntra

Att cykla är ett miljövänligt sätt att färdas och därför kommer projektet under cykelveckan att uppmuntra de som väljer cykel istället för bil.

En morgon under veckan kommer man att bjuda cyklister på överraskningar i form av goodiebags med information och små gåvor.

Cykelveckan är en del i samverkan mellan kommunen och polisen om medborgarlöften som startade för ett par år sedan. Medborgarlöftena ska vara inriktade på lokala problem som medborgarna, i det här fallet Arvikaborna, vill att polis och kommun ska ägna mer tid och kraft åt att komma tillrätta med.

Att arbeta för ett bättre cykelbeteende i centrala Arvika är ett av de medborgarlöften som polisen och kommunen antagit för 2017. Som en del i det arbetet arrangeras en cykelvecka nästa vecka med olika aktiviteter i centrala Arvika.

Vad blir det för typ av aktiviteter?

– Det kommer att vara poliser ute och informera och prata med folk om hur man ska bete sig som cyklist. Vi kör en snällare linje nu på våren för att få folk att byta beteende. Till hösten blir det en ny insats, då blir det mer repressiva åtgärder och mer böter vid felaktigt beteende. Men de får en chans att ändra sitt beteende först, säger Ivan Sokolowski, kommunpolis inom Arvika lokalpolisområde.

Vad är de vanligaste felen folk gör när de cyklar?

– Här i Arvika är det mest klagomål på att man cyklar mot enkelriktat och på trottoarerna.

Polisen kommer under cykelveckan bland annat att dela ut en informativ liten broschyr, som också kommer att finnas att tillgå på fler ställen. ”Cykla rätt” med information om trafikregler för cyklister, vilka bötesbelopp som gäller om man inte följer dem, och hur man kan utrusta och skydda sin cykel.

Vad ska man i första hand tänka på som cyklist?

– Följa trafikreglerna, det är grundregel ett. Sen vill vi gärna att folk använder cykelhjälm.

Upp till 15 år är det lag på att använda hjälm, men för vuxna är det frivilligt.

– Men om olyckan är framme är cykelhjälm guld värd, säger Ivan Sokolowski.

Framtidsgruppen

Från kommunens sida kommer fullmäktiges framtidsgrupp att vara på torget lördagen den 29 april för att prata med Arvikaborna.

– De kommer att ställa frågor om cykelvanor och varför folk inte cyklar för att vi ska få tips och råd om vad vi kan göra för att förbättra, säger kommunens planeringschef Hilde Axelsson.

Elin Dahlgren, säkerhetssamordnare inom kommunen, berättar att man också får besök av representanter för projektet ”Hållbart resande i ett växande Värmland”. Det är ett treårigt projekt som startade i fjol och som Arvika kommun deltar i.

Uppmuntra

Att cykla är ett miljövänligt sätt att färdas och därför kommer projektet under cykelveckan att uppmuntra de som väljer cykel istället för bil.

En morgon under veckan kommer man att bjuda cyklister på överraskningar i form av goodiebags med information och små gåvor.

Cykelveckan är en del i samverkan mellan kommunen och polisen om medborgarlöften som startade för ett par år sedan. Medborgarlöftena ska vara inriktade på lokala problem som medborgarna, i det här fallet Arvikaborna, vill att polis och kommun ska ägna mer tid och kraft åt att komma tillrätta med.