2017-03-20 14:24

2017-03-20 14:24

Rackstadmuseet och Sahlströmsgården förenas

ARVIKA

Rackstadmuseets och Sahlströmsgårdens konstnärer och konsthantverkare förenas för första gången på allvar när utställningen "Konstnärsdrömmar i en värmländsk verklighet" visas på Rackstadmuseet. I centrum står syskonen Sahlström, Bror, Anna och Ida. Allt började med att bildhuggaren Christian Eriksson och Bror träffades i Paris.

 

Rackstadmuseets och Sahlströmsgårdens konstnärer och konsthantverkare förenas för första gången på allvar när utställningen "Konstnärsdrömmar i en värmländsk verklighet" visas på Rackstadmuseet. I centrum står syskonen Sahlström, Bror, Anna och Ida. Allt började med att bildhuggaren Christian Eriksson och Bror träffades i Paris.