2017-03-20 06:00

2017-03-20 06:00

Nu blir elnätet dyrare igen

ARVIKA: Elen billig men elnätskostnaderna skenar

Arvika Teknik AB höjer åter elnätsavgifterna, den här gången med 4,2 procent. Teknikbolaget har sina elnätskunder framför allt i Arvika tätort.

Teknikbolagets höjning träder i kraft den 1 april. Höjningarna är ingen enskild händelse utan höjningar har skett regelbundet under flertalet år. Sticker ut gör den procentuella höjningen, som länge varit högre än den svenska inflationen.

Sedan 2010 har teknikbolaget genomfört följande höjningar för säkringskunder och effektkunder, effektkunder är kunder med större behov, exempelvis företag. Effektkunder inom parentes:

• 2010: 6,8 procent (4,33)

• 2011: 6,12 (8,3)

• 2012: 5,88 (6,34)

• 2013: 4,04 (5,4)

• 2014: 2,69 (4,6)

• 2015: 2,63 (2,78)

• 2016: 4,33 (4,5)

• 2017: 4,2 (1,93)

Snittkostnad

Detta ger en total höjning de senaste sju åren på 36,69 procent för säkringskunderna och 38,18 för effektkunderna. I snitt blir det 4,58 procent per år för de förstnämnda och 4,77 för de sistnämnda. Inflationen i Sverige 2010-2016 var samtidigt knappt en procent i snitt per år.

Arvika Teknik AB har alltså sina kunder centralt i kommunen. I övriga delar av kommunen är det Ellevio (fd Fortum), som står för elnätet, och de har ännu högre kostnader än Arvika Teknik AB. Enligt Ellevio har man höjd elnätspriserna med 5,32 procent i snitt åren 2011-2016. Ellevio ansvarar även för det överliggande nätet, alltså för stamnätet som ju kan bland annat kan ses genom karaktäristiska större kraftledningar som är landsomfattande.

Ökade kostnader

Arvika Teknik AB motiverar sina höjningar med bland annat ökade kostnader för just det överliggande nätet samt ökat behov av investeringar i egna anläggningar och kabelnät.

– Vi bygger mera, det måste vi göra, vi har gammal infrastruktur, säger elnätschefen Ola Mossberg.

Aggressivt

När det gäller kostnader för det överliggande nätet säger Mossberg att Arvika Teknik AB under samma tidsperiod som nämnts ovan i sin tur fått prisökningar på 3,35 procent per år. Bakom dessa höjningar står alltså Ellevio.

– De höjer våra kostnader för att vi ska få elen till oss. Exempelvis i april i fjol höjde de med 6,5 procent. Även på sitt lokalnät höjer de mera aggressivt än oss och har mycket dyrare elnätskostnader än oss.

Ökade krav

Den andra stora orsaken till teknikbolagets höjningar är reinvesteringar i anläggningar och kabelnät. Inom tre år ska teknikbolaget investera 42 miljoner kronor. Bland annat ska ställverken på Vik och Rosendal bytas ut och matningen från Vik in till Volvo CE och centrala Arvika uppdateras.

– Att jämföra våra höjningar mot inflationen är egentligen fel, vi som bransch har nämligen fått mycket fler krav på oss på senare år att ta hänsyn till. Och egentligen har vi möjligheten att höja priserna ytterligare. Kraven har vi fått av Energimarknadsinspektionen. Vi ska förnya infrastrukturen, på många håll är nämligen nätet 40 år och äldre och genererar inget värde. Vi har också fått ökade krav på el- och leveranssäkerhet.

Teknikbolagets höjning träder i kraft den 1 april. Höjningarna är ingen enskild händelse utan höjningar har skett regelbundet under flertalet år. Sticker ut gör den procentuella höjningen, som länge varit högre än den svenska inflationen.

Sedan 2010 har teknikbolaget genomfört följande höjningar för säkringskunder och effektkunder, effektkunder är kunder med större behov, exempelvis företag. Effektkunder inom parentes:

• 2010: 6,8 procent (4,33)

• 2011: 6,12 (8,3)

• 2012: 5,88 (6,34)

• 2013: 4,04 (5,4)

• 2014: 2,69 (4,6)

• 2015: 2,63 (2,78)

• 2016: 4,33 (4,5)

• 2017: 4,2 (1,93)

Snittkostnad

Detta ger en total höjning de senaste sju åren på 36,69 procent för säkringskunderna och 38,18 för effektkunderna. I snitt blir det 4,58 procent per år för de förstnämnda och 4,77 för de sistnämnda. Inflationen i Sverige 2010-2016 var samtidigt knappt en procent i snitt per år.

Arvika Teknik AB har alltså sina kunder centralt i kommunen. I övriga delar av kommunen är det Ellevio (fd Fortum), som står för elnätet, och de har ännu högre kostnader än Arvika Teknik AB. Enligt Ellevio har man höjd elnätspriserna med 5,32 procent i snitt åren 2011-2016. Ellevio ansvarar även för det överliggande nätet, alltså för stamnätet som ju kan bland annat kan ses genom karaktäristiska större kraftledningar som är landsomfattande.

Ökade kostnader

Arvika Teknik AB motiverar sina höjningar med bland annat ökade kostnader för just det överliggande nätet samt ökat behov av investeringar i egna anläggningar och kabelnät.

– Vi bygger mera, det måste vi göra, vi har gammal infrastruktur, säger elnätschefen Ola Mossberg.

Aggressivt

När det gäller kostnader för det överliggande nätet säger Mossberg att Arvika Teknik AB under samma tidsperiod som nämnts ovan i sin tur fått prisökningar på 3,35 procent per år. Bakom dessa höjningar står alltså Ellevio.

– De höjer våra kostnader för att vi ska få elen till oss. Exempelvis i april i fjol höjde de med 6,5 procent. Även på sitt lokalnät höjer de mera aggressivt än oss och har mycket dyrare elnätskostnader än oss.

Ökade krav

Den andra stora orsaken till teknikbolagets höjningar är reinvesteringar i anläggningar och kabelnät. Inom tre år ska teknikbolaget investera 42 miljoner kronor. Bland annat ska ställverken på Vik och Rosendal bytas ut och matningen från Vik in till Volvo CE och centrala Arvika uppdateras.

– Att jämföra våra höjningar mot inflationen är egentligen fel, vi som bransch har nämligen fått mycket fler krav på oss på senare år att ta hänsyn till. Och egentligen har vi möjligheten att höja priserna ytterligare. Kraven har vi fått av Energimarknadsinspektionen. Vi ska förnya infrastrukturen, på många håll är nämligen nätet 40 år och äldre och genererar inget värde. Vi har också fått ökade krav på el- och leveranssäkerhet.