2017-03-20 06:00

2017-03-20 06:00

Först med fiber på landsbygden

SKILLINGMARK: Skillingmarks fiberförening var den första som bildades i Eda kommun

I Skillingmark bildades den första fiberföreningen i Eda kommun 2012. Nu är man också den första föreningen på landsbygden som fått fungerande fiber. I dag är 84 hushåll i södra Skillingmark anslutna till fibernätet.

Företaget Spinnhjulet är en av dem som fått tillgång till fibernätet. Ägaren Trude Magnusson har också varit en av de drivande krafterna inom fiberföreningen.

Tillsammans med Birgitta Eklund och Tina Lundberg, som också sitter i föreningens styrelse, tycker hon att det är värt att uppmärksamma att man kommit i mål efter en lång resa som går fem år tillbaka i tiden.

Själva har de längtat efter den här dagen och menar att skillnaden är stor både vad gäller kapacitet och stabilitet mot det mobila bredband som de använde tidigare. Som företagare är Trude Magnusson beroende av internetuppkoppling för sin verksamhet.

– Med det trådlösa kunde man bli utslängd från nätet. Det kunde bli segt, man fick vänta, fick inte kontakt. Nu är det stabilt.

Trygghet

Birgitta Eklund ser även en trygghetsaspekt i det hela, att det ger förutsättningar att kunna bo kvar på landsbygden när man blir gammal. I framtiden väntas till exempel vård via nätet bli vanligare.

Tina Lundberg, som släktforskar, berättar att hon nu kan sitta och bläddra genom kyrkböckerna, som ligger ute på nätet, utan att det hänger upp sig och bryts.

– Och gubben kan se på sport hela dygnet om han vill, och jag kan se på film. Utan att det hackar.

Kapaciteten räcker numera till för att använda flera enheter, dator, surfplattor, tv, samtidigt.

80 procent av samtliga hushåll i södra delen av Skillingmark har anslutit sig till det lokala fibernätet. 27 000 kronor har varje hushåll fått betala för att ansluta sig.

I norra Skillingmark planerar man att börja gräva i april berättar Magnus Einevik från Relacom som ansvarar för utbyggnaden av föreningens fibernät.

När kan den delen bli klar?

– Om vi ska vara realistiska, någon gång under 2018 ska de sista ha fått det.

Fibernätet är ett såkallat Öppet nät, vilket innebär att alla tjänsteleverantörer som vill kan erbjuda tjänster i nätet. I Skillingmark finns det just nu sammanlagt 13 leverantörer att välja mellan för internet, tv och telefoni. Och fibernätet klarar en hastighet upp till 1000 Mbit/s.

Fiberföreningen fick inga statliga bidrag till det lokala fibernätet som är anslutet till stamnätet som kommunen byggt.

– Det är för glest befolkat. Vi är för få som bor här. Vi kommer inte upp i så många poäng att ansökan ens kommer upp till behandling, säger Tina Lundberg som liksom övriga i föreningen tycker att reglerna är obegripliga eftersom det statliga stödet är avsett just för att stödja bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Efter en oändlig massa turer fram och tillbaka och ändrade villkor för det statliga stödet valde fiberföreningen i Skillingmark att fortsätta och bygga ut fibernät utan statligt stöd. I slutändan visade det sig inte bli dyrare.

Säljer nätet

När fibernätet är utbyggt i hela Skillingmark kommer föreningen att sälja det vidare till företaget Skanova. Man har som liten förening aldrig övervägt att äga det själv.

Hur många ideella timmar har ni i föreningen lagt ner på att ro det här i land? Frågan möts av skratt. Det är ingen som vet, men att det har blivit åtskilliga timmar råder ingen tvekan om.

Företaget Spinnhjulet är en av dem som fått tillgång till fibernätet. Ägaren Trude Magnusson har också varit en av de drivande krafterna inom fiberföreningen.

Tillsammans med Birgitta Eklund och Tina Lundberg, som också sitter i föreningens styrelse, tycker hon att det är värt att uppmärksamma att man kommit i mål efter en lång resa som går fem år tillbaka i tiden.

Själva har de längtat efter den här dagen och menar att skillnaden är stor både vad gäller kapacitet och stabilitet mot det mobila bredband som de använde tidigare. Som företagare är Trude Magnusson beroende av internetuppkoppling för sin verksamhet.

– Med det trådlösa kunde man bli utslängd från nätet. Det kunde bli segt, man fick vänta, fick inte kontakt. Nu är det stabilt.

Trygghet

Birgitta Eklund ser även en trygghetsaspekt i det hela, att det ger förutsättningar att kunna bo kvar på landsbygden när man blir gammal. I framtiden väntas till exempel vård via nätet bli vanligare.

Tina Lundberg, som släktforskar, berättar att hon nu kan sitta och bläddra genom kyrkböckerna, som ligger ute på nätet, utan att det hänger upp sig och bryts.

– Och gubben kan se på sport hela dygnet om han vill, och jag kan se på film. Utan att det hackar.

Kapaciteten räcker numera till för att använda flera enheter, dator, surfplattor, tv, samtidigt.

80 procent av samtliga hushåll i södra delen av Skillingmark har anslutit sig till det lokala fibernätet. 27 000 kronor har varje hushåll fått betala för att ansluta sig.

I norra Skillingmark planerar man att börja gräva i april berättar Magnus Einevik från Relacom som ansvarar för utbyggnaden av föreningens fibernät.

När kan den delen bli klar?

– Om vi ska vara realistiska, någon gång under 2018 ska de sista ha fått det.

Fibernätet är ett såkallat Öppet nät, vilket innebär att alla tjänsteleverantörer som vill kan erbjuda tjänster i nätet. I Skillingmark finns det just nu sammanlagt 13 leverantörer att välja mellan för internet, tv och telefoni. Och fibernätet klarar en hastighet upp till 1000 Mbit/s.

Fiberföreningen fick inga statliga bidrag till det lokala fibernätet som är anslutet till stamnätet som kommunen byggt.

– Det är för glest befolkat. Vi är för få som bor här. Vi kommer inte upp i så många poäng att ansökan ens kommer upp till behandling, säger Tina Lundberg som liksom övriga i föreningen tycker att reglerna är obegripliga eftersom det statliga stödet är avsett just för att stödja bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Efter en oändlig massa turer fram och tillbaka och ändrade villkor för det statliga stödet valde fiberföreningen i Skillingmark att fortsätta och bygga ut fibernät utan statligt stöd. I slutändan visade det sig inte bli dyrare.

Säljer nätet

När fibernätet är utbyggt i hela Skillingmark kommer föreningen att sälja det vidare till företaget Skanova. Man har som liten förening aldrig övervägt att äga det själv.

Hur många ideella timmar har ni i föreningen lagt ner på att ro det här i land? Frågan möts av skratt. Det är ingen som vet, men att det har blivit åtskilliga timmar råder ingen tvekan om.