2017-03-20 06:00

2017-03-20 06:00

Fler nöjda patienter

ARVIKA: Bra teamkänsla på vårdavdelning 78

På vårdavdelning 78 på sjukhuset i Arvika, har det varit många förändringar de senaste åren. Just nu håller de på med ett unikt pilotprojekt.

Vårdavdelning 78, ortopedkliniken, sysslar, sedan september förra året med enbart planerade, alltså inte akuta, höft-, rygg- och knäoperationer.

Och sedan en tid tillbaka pågår ett pilotprojekt, som är unikt i Sverige. Projektet går ut på att göra en vårdplanering för patienten redan innan den blir inlagd.

De patienter som är skrivna i Arvika, Eda och Årjängs kommun kan höra av sig till sin kommun och berätta att de ska bli opererade och vilka behov de kommer att ha efter operationen.

– Så att patienterna inte behöver stanna kvar på sjukhuset för att allt praktiskt sett inte är ordnat för dem, säger Ioannis Ioannidis, verksamhetschef på ortopedkliniken Arvika-Karlstad.

Utvärdering

I mars ska man utvärdera pilotprojektet på sjukhuset i Arvika.

– Jag tror att vi har lyckats väldigt väl, säger Ioannis Ioannidis, som poängterar att de inte kan vara helt säkra förrän utvärderingen mellan sjukhuset och kommunerna är gjord.

Fördelen för patienten är att hjälpmedel i hemmet är på plats redan innan operationen, och att kommunen vet vilken hjälp som patienten behöver, till exempel hemtjänst.

Det här minskar patientens tid på sjukhuset.

– Det är bra för alla parter. Det är en risk att ligga på sjukhus, man mår alltid bäst hemma, säger Ioannis Ioannidis.

Bra koll

Under förra året var det över 400 höft- och knäpatienter och 80 ryggpatienter på avdelningen.

– Att göra över 400 på ett och samma ställe är väldigt bra, säger Ioannis Ioannidis.

Patienter som kommer för sin operation blir inskrivna två veckor innan operation, då de träffar narkosläkare, underläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och sköterska. Patienten blir då bedömd och får sitt operationsdatum.

Inom fem dagar efter operationen ringer en sjuksköterska från avdelningen upp patienten för att stämma av hur det fungerar hemma, och inom tre veckor efter operationen har patienten möjlighet att kontakta sjukhuset för rådgivning.

– Vi har verkligen väldigt bra koll på patienterna, ibland känns det som om vi aldrig släpper dem, säger Victoria Svensson, sjuksköterska.

Teamkänsla

På vårdavdelning 78 är det samarbete som gäller. Samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och flera andra yrkesgrupper.

– Det är en bra teamkänsla, säger Viktoria Svensson.

Leif Höök, undersköterska:

– Det är inte så mycket prestige som det är på andra avdelningar, även som undersköterska tas man med i diskussioner och det är man inte så van vid från andra avdelningar.

Att patienterna är nöjda, och att fler hör talas om vårdavdelning 78, märks enligt personalen.

– Förut var det bekymmer att få värmlänningar att åka till Arvika för att bli opererade, det var för långt, men de kunde gärna åka till Göteborg. Med ett gott rykte om bra omvårdnad och omhändertagande blir fler och fler väldigt nöjda.

Leif Höök:

– Det är ett väldigt tacksamt jobb, de kommer hit och får ökade livskvaliteter.

Vårdavdelning 78, ortopedkliniken, sysslar, sedan september förra året med enbart planerade, alltså inte akuta, höft-, rygg- och knäoperationer.

Och sedan en tid tillbaka pågår ett pilotprojekt, som är unikt i Sverige. Projektet går ut på att göra en vårdplanering för patienten redan innan den blir inlagd.

De patienter som är skrivna i Arvika, Eda och Årjängs kommun kan höra av sig till sin kommun och berätta att de ska bli opererade och vilka behov de kommer att ha efter operationen.

– Så att patienterna inte behöver stanna kvar på sjukhuset för att allt praktiskt sett inte är ordnat för dem, säger Ioannis Ioannidis, verksamhetschef på ortopedkliniken Arvika-Karlstad.

Utvärdering

I mars ska man utvärdera pilotprojektet på sjukhuset i Arvika.

– Jag tror att vi har lyckats väldigt väl, säger Ioannis Ioannidis, som poängterar att de inte kan vara helt säkra förrän utvärderingen mellan sjukhuset och kommunerna är gjord.

Fördelen för patienten är att hjälpmedel i hemmet är på plats redan innan operationen, och att kommunen vet vilken hjälp som patienten behöver, till exempel hemtjänst.

Det här minskar patientens tid på sjukhuset.

– Det är bra för alla parter. Det är en risk att ligga på sjukhus, man mår alltid bäst hemma, säger Ioannis Ioannidis.

Bra koll

Under förra året var det över 400 höft- och knäpatienter och 80 ryggpatienter på avdelningen.

– Att göra över 400 på ett och samma ställe är väldigt bra, säger Ioannis Ioannidis.

Patienter som kommer för sin operation blir inskrivna två veckor innan operation, då de träffar narkosläkare, underläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och sköterska. Patienten blir då bedömd och får sitt operationsdatum.

Inom fem dagar efter operationen ringer en sjuksköterska från avdelningen upp patienten för att stämma av hur det fungerar hemma, och inom tre veckor efter operationen har patienten möjlighet att kontakta sjukhuset för rådgivning.

– Vi har verkligen väldigt bra koll på patienterna, ibland känns det som om vi aldrig släpper dem, säger Victoria Svensson, sjuksköterska.

Teamkänsla

På vårdavdelning 78 är det samarbete som gäller. Samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och flera andra yrkesgrupper.

– Det är en bra teamkänsla, säger Viktoria Svensson.

Leif Höök, undersköterska:

– Det är inte så mycket prestige som det är på andra avdelningar, även som undersköterska tas man med i diskussioner och det är man inte så van vid från andra avdelningar.

Att patienterna är nöjda, och att fler hör talas om vårdavdelning 78, märks enligt personalen.

– Förut var det bekymmer att få värmlänningar att åka till Arvika för att bli opererade, det var för långt, men de kunde gärna åka till Göteborg. Med ett gott rykte om bra omvårdnad och omhändertagande blir fler och fler väldigt nöjda.

Leif Höök:

– Det är ett väldigt tacksamt jobb, de kommer hit och får ökade livskvaliteter.

  • Anton Eriksson