2017-03-18 12:09

2017-03-20 09:09

Populär mässa på ANC

ARVIKA: Jobb- och rektyteringsmässa lockade många

Arbetsförmedlingen i Arvika arrangerade i fredags en jobb- och rekryteringsmässa vid ANC. Omkring femton lokala företag visade upp sig samt vad de har att erbjuda till arbetsmarknaden.

Besökarna var många och med varierande bakgrunder; arbetslösa personer som ingår i arbetsmarknadsåtgärder och en hel del utrikesfödda. Samtliga med intresse att få ett jobb. Dörrarna öppnades klockan nio, men besökarna var på plats redan tjugo minuter innan.

De flesta av utställarna var från närområdet, exempelvis Westra Wermlands Sparbank, Lernia, Arvika Fastighet och från Eda Kommun kunde man se representanter från vård och omsorg. ANC själva visade YH-utbildningarna och vuxenutbildning.

Flera privata företag var också på plats, bland annat Liveside som erbjuder infrastrukturlösningar och evenemangsprodukter till stora event och och Progotech, ett Arvikaföretag som bygger kablage till elektronikbranschen. Företaget har kontraktstillverkning av flera färdiga produkter, exempel kan vara elskåp, och kundkretsen är stor.

Besökarna var många och med varierande bakgrunder; arbetslösa personer som ingår i arbetsmarknadsåtgärder och en hel del utrikesfödda. Samtliga med intresse att få ett jobb. Dörrarna öppnades klockan nio, men besökarna var på plats redan tjugo minuter innan.

De flesta av utställarna var från närområdet, exempelvis Westra Wermlands Sparbank, Lernia, Arvika Fastighet och från Eda Kommun kunde man se representanter från vård och omsorg. ANC själva visade YH-utbildningarna och vuxenutbildning.

Flera privata företag var också på plats, bland annat Liveside som erbjuder infrastrukturlösningar och evenemangsprodukter till stora event och och Progotech, ett Arvikaföretag som bygger kablage till elektronikbranschen. Företaget har kontraktstillverkning av flera färdiga produkter, exempel kan vara elskåp, och kundkretsen är stor.

  • Jan-Olof Johansson