2017-03-17 06:00

2017-03-17 06:00

Sjukhussamarbete på G

ARVIKA: Ett beslut närmar sig

Ett förslag om ett framtida joursamarbete mellan medicin och kirurgi på Arvika sjukhus är på väg att överlämnas till landstingets hälso- och sjukvårdsledning.

En hel del talar nu för att det inom en inte allt för avlägsen framtid äntligen kan tas ett beslut om den framtida inriktningen för viktiga delar av verksamheten på Arvika sjukhus.

Akutverksamheten på sjukhuset har annars varit satt under lupp en lång tid och egentligen skulle ett beslut i den saken redan vara fattat.

Olika utredningar

I höstas ratade konsultföretaget Helseplan landstingets eget förslag om att akutkirurgin vid Arvika sjukhus skulle upphöra på kvällar och helger. Helseplan studerade fyra olika alternativ varav detta var ett. Ett annat alternativ var en förstärkning så att dagens kirurgbakjour på sjukhuset skulle bli primärjour på akuten.

Landstinget tittade på detta förslag men ratade det i sin tur då man anser det finns för få fast anställda läkare vid sjukhuset för att klara detta.

Då Helseplan som ett tredje alternativ förde fram möjligheten om ett joursamarbete mellan medicin och kirurgin på Arvika sjukhus tittar nu landstinget på det alternativet och ett färdigt förslag är på väg att överlämnas till hälso- och sjukvårdsledningen.

Avstämning

Det är en arbetsgrupp lett av ledningsstrategen Christina Johansson som utrett ett tänkt samarbete. Avstämningar har också skett med det ganska nybildade sjukhusrådet på Arvika sjukhus. Även två referensgrupper med dels läkarkollektivet samt en grupp bestående av sjuksköterskor och annan personal på akuten har deltagit i arbetet.

– Vi har nu ett förslag utifrån Helseplans tredje alternativ, säger Christina Johansson. Närmast ska vi skicka förslaget till de två referensgrupperna och när vi får tillbaka deras synpunkter går det färdiga förslaget till hälso- och sjukvårdsledningen för beslut. De har möte den 5 april.

Info

Även politiker i de tre västkommunerna samt representanter för näringslivet, funktionshindrade och pensionärsorganisationer har fått information under resans gång.

– Huvudsakligen har vi berättat vad som finns på sjukhuset, vad som är på gång, exempelvis dialysmottagningen.

Johansson vill inte berätta några detaljer ur förslaget till samarbete mellan medicin och kirurgi.

– Men det finns en stor vilja att samarbeta.

En hel del talar nu för att det inom en inte allt för avlägsen framtid äntligen kan tas ett beslut om den framtida inriktningen för viktiga delar av verksamheten på Arvika sjukhus.

Akutverksamheten på sjukhuset har annars varit satt under lupp en lång tid och egentligen skulle ett beslut i den saken redan vara fattat.

Olika utredningar

I höstas ratade konsultföretaget Helseplan landstingets eget förslag om att akutkirurgin vid Arvika sjukhus skulle upphöra på kvällar och helger. Helseplan studerade fyra olika alternativ varav detta var ett. Ett annat alternativ var en förstärkning så att dagens kirurgbakjour på sjukhuset skulle bli primärjour på akuten.

Landstinget tittade på detta förslag men ratade det i sin tur då man anser det finns för få fast anställda läkare vid sjukhuset för att klara detta.

Då Helseplan som ett tredje alternativ förde fram möjligheten om ett joursamarbete mellan medicin och kirurgin på Arvika sjukhus tittar nu landstinget på det alternativet och ett färdigt förslag är på väg att överlämnas till hälso- och sjukvårdsledningen.

Avstämning

Det är en arbetsgrupp lett av ledningsstrategen Christina Johansson som utrett ett tänkt samarbete. Avstämningar har också skett med det ganska nybildade sjukhusrådet på Arvika sjukhus. Även två referensgrupper med dels läkarkollektivet samt en grupp bestående av sjuksköterskor och annan personal på akuten har deltagit i arbetet.

– Vi har nu ett förslag utifrån Helseplans tredje alternativ, säger Christina Johansson. Närmast ska vi skicka förslaget till de två referensgrupperna och när vi får tillbaka deras synpunkter går det färdiga förslaget till hälso- och sjukvårdsledningen för beslut. De har möte den 5 april.

Info

Även politiker i de tre västkommunerna samt representanter för näringslivet, funktionshindrade och pensionärsorganisationer har fått information under resans gång.

– Huvudsakligen har vi berättat vad som finns på sjukhuset, vad som är på gång, exempelvis dialysmottagningen.

Johansson vill inte berätta några detaljer ur förslaget till samarbete mellan medicin och kirurgi.

– Men det finns en stor vilja att samarbeta.