2017-03-16 12:54

2017-03-16 12:56

Industriprogram på väg att läggas ner

ÅMOTFORS: För få sökande

Politikerna föreslår att industritekniska programmet avvecklas helt och hållet efter nästa läsår. I och med det återstår i princip ingenting av Eda kommuns gymnasieskola.

I februari beslutade kommunstyrelsens bildningsutskott om intagningsstopp för industriprogrammet läsåret 2017/2018 på grund av för få sökande. En månad senare tas frågan upp igen och då har man ändrat sig och föreslår istället att programmet ska avvecklas för gott.

– Det är vårt förslag till kommunstyrelsen, säger Kari Staatsen (Hela Edas Lista) ordförande i utskottet.

Man motiverar det med att elevunderlaget till utbildningen successivt minskat.

– Det har varit så de senaste åren. Någon gång måste man sätta ner foten. Det är ohållbart att fortsätta driva programmet med så få sökande.

Efter att ansökningstiden gått ut för den första valomgången till gymnasieskolan fanns ingen behörig sökande till industritekniska programmet.

Tre program

Eda gymnasieskola har haft tre nationella program: restaurang- och livsmedelsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och industritekniska programmet.

Förra våren beslutade kommunen att avveckla restaurangskolan och hotell- och turism efter det här läsåret, det vill säga nu till sommaren. Tre elever som går i årskurs 2, och har sista året kvar, kommer att få gå det i Karlstad.

Det enda som återstår av Edas gymnasieskola, om även industritekniska läggs ner, är introduktionsprogrammet. Det riktar sig till elever som inte har fullständiga betyg när de går ur nian, och ska ge dem en möjlighet att läsa upp betygen i de ämnen som behövs för att få behörighet till ett nationellt program.

Sista året

De elever som nu går årskurs 1 på industritekniska programmet kommer inte heller att kunna gå klar sin utbildning på gymnasieskolan i Åmotfors, om förslaget att lägga ner efter nästa läsår går igenom. De måste då gå sista året någon annanstans. Det rör sig om sju-åtta elever som det ser ut i dag.

Varför väntar man inte med att avveckla programmet tills alla elever är klara med utbildningen?

– Det är inget som är färdigt än. Men vi sa att i trean är det mycket praktik och det är bara några få elever kvar på skolan. Vi ser inte att det är bra och motiverande för dem att gå kvar ensamma, säger Kari Staatsen.

I april ska kommunstyrelsen ta beslut om hur man slutligen ska göra med det sista kvarvarande nationella programmet på Eda gymnasieskola.

Både i Eda och Arvika kommuner är industritekniska programmet uppe till diskussion just nu och det har lett till reaktioner från industriföreträdare som är oroliga för utvecklingen med tanke på att de behöver kunna rekrytera utbildad personal.

– Det är viktigt inför framtiden att industritekniska programmet finns i Västvärmland, säger Kari Staatsen.

Om Eda lägger ner sitt program får man förlita sig på att andra, som Arvika, väljer att ha kvar det.

I februari beslutade kommunstyrelsens bildningsutskott om intagningsstopp för industriprogrammet läsåret 2017/2018 på grund av för få sökande. En månad senare tas frågan upp igen och då har man ändrat sig och föreslår istället att programmet ska avvecklas för gott.

– Det är vårt förslag till kommunstyrelsen, säger Kari Staatsen (Hela Edas Lista) ordförande i utskottet.

Man motiverar det med att elevunderlaget till utbildningen successivt minskat.

– Det har varit så de senaste åren. Någon gång måste man sätta ner foten. Det är ohållbart att fortsätta driva programmet med så få sökande.

Efter att ansökningstiden gått ut för den första valomgången till gymnasieskolan fanns ingen behörig sökande till industritekniska programmet.

Tre program

Eda gymnasieskola har haft tre nationella program: restaurang- och livsmedelsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och industritekniska programmet.

Förra våren beslutade kommunen att avveckla restaurangskolan och hotell- och turism efter det här läsåret, det vill säga nu till sommaren. Tre elever som går i årskurs 2, och har sista året kvar, kommer att få gå det i Karlstad.

Det enda som återstår av Edas gymnasieskola, om även industritekniska läggs ner, är introduktionsprogrammet. Det riktar sig till elever som inte har fullständiga betyg när de går ur nian, och ska ge dem en möjlighet att läsa upp betygen i de ämnen som behövs för att få behörighet till ett nationellt program.

Sista året

De elever som nu går årskurs 1 på industritekniska programmet kommer inte heller att kunna gå klar sin utbildning på gymnasieskolan i Åmotfors, om förslaget att lägga ner efter nästa läsår går igenom. De måste då gå sista året någon annanstans. Det rör sig om sju-åtta elever som det ser ut i dag.

Varför väntar man inte med att avveckla programmet tills alla elever är klara med utbildningen?

– Det är inget som är färdigt än. Men vi sa att i trean är det mycket praktik och det är bara några få elever kvar på skolan. Vi ser inte att det är bra och motiverande för dem att gå kvar ensamma, säger Kari Staatsen.

I april ska kommunstyrelsen ta beslut om hur man slutligen ska göra med det sista kvarvarande nationella programmet på Eda gymnasieskola.

Både i Eda och Arvika kommuner är industritekniska programmet uppe till diskussion just nu och det har lett till reaktioner från industriföreträdare som är oroliga för utvecklingen med tanke på att de behöver kunna rekrytera utbildad personal.

– Det är viktigt inför framtiden att industritekniska programmet finns i Västvärmland, säger Kari Staatsen.

Om Eda lägger ner sitt program får man förlita sig på att andra, som Arvika, väljer att ha kvar det.