2017-03-16 12:51

2017-03-16 12:55

Gymnasieprogram får respit av politiker

ARVIKA: Industritekniskas framtid

Kommunstyrelsen i Arvika beslutade att ge gymnasieskolans industritekniska program respit till i maj. Man avvaktar omvalsperioden, därefter ska beslut tas om programmet inför nästa läsår.

AN har skrivit om ärendet tidigare. Gymnasieledningen föreslog först ett intagningsstopp för programmet läsåret 2017/2018 på grund av för få sökande.

Efter reaktioner från bland annat Teknikcollege – ett samverkansorgan för utbildningsansvariga och företrädare för lokala industriföretag – ändrade man sig och lät industriprogrammet vara kvar tillsvidare, när man presenterade ett förslag till gymnasieorganisation. Programmet är alltså fortfarande sökbart inför hösten.

Omval

Först efter omvalsperioden – då eleverna har chans att göra om sina val – kommer kommunen att ta beslut om hur det ska bli med industriprogrammet nästa läsår. Det beslutade kommunstyrelsen i samband med att man fastställde den nya gymnasieorganisationen tidigare i veckan, med det undantaget.

Beslut i maj

Industritekniska programmet kommer kommunen i stället ta beslut om i mitten av maj.

– Det får vara öppet till efter omvalsperioden, så får vi se var vi hamnar. Industriprogrammet är ett program som vi hemskt gärna vill ska finnas. Det är tråkigt att det är så få sökande. De som går programmet får ju jobb, säger Aina Wåhlund (S) som sitter i kommunstyrelsen och även är ordförande i utskottet för lärande och stöd.

Kommunstyrelsen satte ingen gräns för hur många behöriga sökande som minst behövs efter omvalet för att ha intagning till programmet nästa läsår.

AN har skrivit om ärendet tidigare. Gymnasieledningen föreslog först ett intagningsstopp för programmet läsåret 2017/2018 på grund av för få sökande.

Efter reaktioner från bland annat Teknikcollege – ett samverkansorgan för utbildningsansvariga och företrädare för lokala industriföretag – ändrade man sig och lät industriprogrammet vara kvar tillsvidare, när man presenterade ett förslag till gymnasieorganisation. Programmet är alltså fortfarande sökbart inför hösten.

Omval

Först efter omvalsperioden – då eleverna har chans att göra om sina val – kommer kommunen att ta beslut om hur det ska bli med industriprogrammet nästa läsår. Det beslutade kommunstyrelsen i samband med att man fastställde den nya gymnasieorganisationen tidigare i veckan, med det undantaget.

Beslut i maj

Industritekniska programmet kommer kommunen i stället ta beslut om i mitten av maj.

– Det får vara öppet till efter omvalsperioden, så får vi se var vi hamnar. Industriprogrammet är ett program som vi hemskt gärna vill ska finnas. Det är tråkigt att det är så få sökande. De som går programmet får ju jobb, säger Aina Wåhlund (S) som sitter i kommunstyrelsen och även är ordförande i utskottet för lärande och stöd.

Kommunstyrelsen satte ingen gräns för hur många behöriga sökande som minst behövs efter omvalet för att ha intagning till programmet nästa läsår.