2016-12-12 06:00

2016-12-12 09:26

"Vi har valt att följa regelverket"

ARVIKA: Arvika kommun svarar på kritik om asylsökande

Arvika kommun och dess lärande och stöd håller på och ser över hur ensamkommandes boenden ska hanteras i övergångsstadier.

Kan asylsökande som är över 18 år och som fått beslut om utvisning ändå bo kvar i en invand miljö i ett ungdomshem under tiden deras överklagan om utvisning behandlas?

Det vill i alla fall Tim Riordan, god man till den afghanska killen Javad Ali Jafari, som Arvika Nyheter berättar om i en artikelserie. Både Riordan och Jafari anser att det är det mest humana boendet innan en eventuell utvisning.

Vad som nu skett är dock att Jafari när han fått besked om utvisning och när Migrationsverket uppgraderat hans ålder från 17 till 18 år snabbt flyttats till ett vuxenboende i Bäckhammar efter att ha bott på ett hvb-hem i Edane.

– De väljer som de vill, säger Javad. Jag mår inte bra, nu är jag mitt ute i skogen. Här är det svårt att bo, de enda vi kan prata med är träden.

Praxis

Leif Nyström, enhetschef på barn- och familjeenheten i Arvika och därmed chef för de socialsekreterare som handlägger ensamkommande, säger att Arvika kommun följer den praxis och de direktiv som Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat. Kommunerna tar hand om asylsökande ensamkommande barn och ungdomar, Migrationsverket har ansvaret för asylsökande vuxna, alltså de över 18 år.

– Vi får in ansökningar om att 18-åringar ska få bo kvar men de avslår vi. De är Migrationsverkets ansvar, och Migrationsverket tar det ansvaret, säger Nyström. Regelsystemet är på ett visst sätt och vi har valt att följa det.

Lider

Nyström tror att det skulle bli svåra avvägningar om kommuner som Arvika skulle ge sig i kast med att välja ut vilka 18-åringar som skulle få stanna i kommunen och vilka som inte skulle få stanna.

– Redan nu är det inte alltid så roligt att handlägga dessa ärenden, vi lider med ungdomarna. Ser man sedan till det mest humana hade det ju varit bäst att de skulle få stanna kvar här till deras ärende prövats slutgiltigt. Och skulle Migrationsverket ge oss en annan fingervisning skulle vi kunna göra en annan bedömning.

Ansvarsfördelning

Sett till det rent praktiska skulle Arvika kommun kunna låta killar som Javad Ali Jafari stanna kvar i kommunen tills dess ett definitivt utvisningsbeslut är fattat men då måste Migrationsverket dels betala för de asylsökande 18-åringarna samtidigt som politikerna i Arvika fattar ett övergripande beslut i frågan. Något sådant beslut finns inte i dag.

– Migrationsverket har ansvar för asylsökande personer som fyllt 18 år. Barn och ungdomar under 18 år som söker asyl placeras i hvb-hem, säger integrationschefen Margareta Hedelin. I Arvika har vi ansett att när meddelande om åldersuppskrivning kommit från Migrationsverket som innebär att en person är över 18 år har personen ifråga fått flytta till en vuxenförläggning då vi inte ska blanda barn och vuxna. Migrationsverket betalar heller inte ut något statsbidrag för dessa ungdomar till kommunen.

Ekonomi

Jafaris gode man Tim Riordan anser dock att eftersom kommunen går med plus på statsbidragen de får för ensamkommande skulle kommunen även rent ekonomiskt kunna härbärgera personer som Javad Ali Jafari.

– Hur överskotten av statsbidragen har fördelats inom lärande och stöd är en politisk fråga, säger Margareta Hedelin.

Se över

Aina Wåhlund (S), ordförande i lärande och stöd, säger att i dag är det Migrationsverket som ansvarar för vad som händer med den ensamkommande när denne fyllt 18 år och under tiden hens beslut om utvisning överklagas.

– Men vi håller på och tittar på detta, ett ärende är på gång, säger Wåhlund. Vi funderar på bland annat om de ska vara kvar på boenden i olika lägen.

Hur ser du på det själv personligen?

– Om jag hade tyckt att det var okej att de flyttas som de gör idag hade jag inte tagit upp ett ärende. Vi tittar på det.

Oklart

När ett eventuellt lokalt förslag om ensamkommandes boende kan komma vet inte Wåhlund i dag.

– Törs inte säga när vi kan komma med något.

I den kommande onsdagstidningen är det tänkt att Migrationsverket ska få svara på den kritik som framförts mot dem i artikelserien.

Kan asylsökande som är över 18 år och som fått beslut om utvisning ändå bo kvar i en invand miljö i ett ungdomshem under tiden deras överklagan om utvisning behandlas?

Det vill i alla fall Tim Riordan, god man till den afghanska killen Javad Ali Jafari, som Arvika Nyheter berättar om i en artikelserie. Både Riordan och Jafari anser att det är det mest humana boendet innan en eventuell utvisning.

Vad som nu skett är dock att Jafari när han fått besked om utvisning och när Migrationsverket uppgraderat hans ålder från 17 till 18 år snabbt flyttats till ett vuxenboende i Bäckhammar efter att ha bott på ett hvb-hem i Edane.

– De väljer som de vill, säger Javad. Jag mår inte bra, nu är jag mitt ute i skogen. Här är det svårt att bo, de enda vi kan prata med är träden.

Praxis

Leif Nyström, enhetschef på barn- och familjeenheten i Arvika och därmed chef för de socialsekreterare som handlägger ensamkommande, säger att Arvika kommun följer den praxis och de direktiv som Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat. Kommunerna tar hand om asylsökande ensamkommande barn och ungdomar, Migrationsverket har ansvaret för asylsökande vuxna, alltså de över 18 år.

– Vi får in ansökningar om att 18-åringar ska få bo kvar men de avslår vi. De är Migrationsverkets ansvar, och Migrationsverket tar det ansvaret, säger Nyström. Regelsystemet är på ett visst sätt och vi har valt att följa det.

Lider

Nyström tror att det skulle bli svåra avvägningar om kommuner som Arvika skulle ge sig i kast med att välja ut vilka 18-åringar som skulle få stanna i kommunen och vilka som inte skulle få stanna.

– Redan nu är det inte alltid så roligt att handlägga dessa ärenden, vi lider med ungdomarna. Ser man sedan till det mest humana hade det ju varit bäst att de skulle få stanna kvar här till deras ärende prövats slutgiltigt. Och skulle Migrationsverket ge oss en annan fingervisning skulle vi kunna göra en annan bedömning.

Ansvarsfördelning

Sett till det rent praktiska skulle Arvika kommun kunna låta killar som Javad Ali Jafari stanna kvar i kommunen tills dess ett definitivt utvisningsbeslut är fattat men då måste Migrationsverket dels betala för de asylsökande 18-åringarna samtidigt som politikerna i Arvika fattar ett övergripande beslut i frågan. Något sådant beslut finns inte i dag.

– Migrationsverket har ansvar för asylsökande personer som fyllt 18 år. Barn och ungdomar under 18 år som söker asyl placeras i hvb-hem, säger integrationschefen Margareta Hedelin. I Arvika har vi ansett att när meddelande om åldersuppskrivning kommit från Migrationsverket som innebär att en person är över 18 år har personen ifråga fått flytta till en vuxenförläggning då vi inte ska blanda barn och vuxna. Migrationsverket betalar heller inte ut något statsbidrag för dessa ungdomar till kommunen.

Ekonomi

Jafaris gode man Tim Riordan anser dock att eftersom kommunen går med plus på statsbidragen de får för ensamkommande skulle kommunen även rent ekonomiskt kunna härbärgera personer som Javad Ali Jafari.

– Hur överskotten av statsbidragen har fördelats inom lärande och stöd är en politisk fråga, säger Margareta Hedelin.

Se över

Aina Wåhlund (S), ordförande i lärande och stöd, säger att i dag är det Migrationsverket som ansvarar för vad som händer med den ensamkommande när denne fyllt 18 år och under tiden hens beslut om utvisning överklagas.

– Men vi håller på och tittar på detta, ett ärende är på gång, säger Wåhlund. Vi funderar på bland annat om de ska vara kvar på boenden i olika lägen.

Hur ser du på det själv personligen?

– Om jag hade tyckt att det var okej att de flyttas som de gör idag hade jag inte tagit upp ett ärende. Vi tittar på det.

Oklart

När ett eventuellt lokalt förslag om ensamkommandes boende kan komma vet inte Wåhlund i dag.

– Törs inte säga när vi kan komma med något.

I den kommande onsdagstidningen är det tänkt att Migrationsverket ska få svara på den kritik som framförts mot dem i artikelserien.