2016-12-09 06:00

2016-12-09 06:00

"Ensamkommande sviks"

BÄCKHAMMAR: God man mycket besviken

Sverige sviker de afghanska killarna som kommit hit. Det anser Tim Riordan, god man till Javad Ali Jafari och flera andra afghanska killar.

Arvika Nyheter berättade i onsdagstidningen om Javad Ali Jafari som med kort varsel flyttats från sitt boende i Edane till Bäckhammar i Kristinehamns kommun då han fått avslag på sin ansökan om asyl och då hans ålder uppgraderats från 17 till 18 år.

Att som i Javads fall rycka upp en ung kille med rötterna och närapå från en dag till en annan flytta honom från en invand miljö i Edane till en främmande och oviss existens i Bäckhammar gör Tim Riordan upprörd. Detta i synnerhet när utvisningsärendet inte är slutgiltigt avgjort. Lika upprörd är Riordan över Migrationsverkets beslut att uppgradera Javads ålder ett år, från 17 till 18 år.

– I perioder har asylsökandes ålder skrivits upp utan att det funnits något medicinskt underlag alls. Under andra perioder har beslut fattats utifrån röntgenundersökningar av tänder eller handleder. Den sortens tester har kritiserats hårt. Felmarginalen kan uppgå till flera år. Enligt nya riktlinjer skulle varje medicinskt ålderstest bestå av röntgen av både tänder och handleder samt en bedömning av en barnläkare. För att skriva upp åldern krävs 95 procents sannolikhet men det bryr sig Migrationsverket inte om som skriver upp killar i ålder fastän procentsannolikheten kan vara mycket lägre än 95 procent.

Diktatur

Tim Riordan fortsätter:

– Migrationsverket är dessutom en form av diktatur, de kan flytta de ensamkommande hur som helst. Och Arvika kommun säger dessutom okej, de går med på det. Arvika kommun har inte brytt sig om att ha en ståndpunkt om 18-åringarna mot Migrationsverket och det är inte sjyst mot de här killarna. I stället sätter de killarna i isolering utanför Kristinehamn när de nyss dessutom drabbats av det värsta beslutet i sitt liv.

Stannat kvar

Tim Riordan är mycket upprörd över Arvika kommuns hantering av Javad Ali Jafari. Riordan menar att Jafari borde fått stanna i Edane åtminstone så länge hans överklagan av utvisningsbeslutet prövas. Detta inte minst då Arvika kommun som han anser både har lokaler för ändamålet, personal tillgänglig samt visat ett ekonomiskt överskott på de statsbidrag man fått för ensamkommande.

– Det som är mest upprörande är att det inte finns något regelverk hur det här ska hanteras i kommunen utan det är enskilda tjänstemän som fattar beslut. Det är för djävligt rent ut sagt. Om det funnits en vilja hade de kunnat ha kvar de här killarna i kommunen om inte annat till deras ärenden prövats slutgiltigt.

Ändrad syn

Det som också gör Tim Riordan förargad är den förändrade synen på flyktingar som skett på många håll i Sverige. När de afghanska killarna kom till Sverige under 2015 och början av 2016 fanns en välkomnande attityd hos det offentliga Sverige, nu anser Tim att förhållandet närmast är det motsatta. Även den förändrade attityden anser han vara ett svek mot de afghanska killarna och mot de som värnar flyktingar.

– I december 2015 sa representanten för Överförmyndarnämnden i Arvika att 90 procent av de ensamkommande skulle få permanent uppehållstillstånd, därför tackade bland annat jag ja till uppdraget som god man. Nu tycks det bli tvärtom, att över 90 procent blir utvisade. Vi som jobbar med detta känner oss också svikna.

Sakskäl

Sakskälet för att Javad Ali Jafari ska utvisas ur Sverige är enligt beslutet från Migrationsverket att man inte anser att han har nog stort skyddsbehov för att få stanna i landet. Det offentliga Sverige anser dessutom att Afghanistan och Kabul i dag är en tillräckligt säker plats att utvisas till.

– Dit ska de utvisas, detta trots att de flesta av killarna saknar jobb, familj, släkt och nätverk att återvända till. Och detta trots att utrikesdepartementet rekommenderar svenskar att inte åka till Kabul på grund av riskerna. För oss svenskar är det för farligt men för de afghanska killarna är det säkert.

Rättssäker prövning inkluderat ett humanistiskt handlag är det Tim kräver för de ensamkommande.

– De här killarna har värdighet. Men vi ska inte prata värdighet när det gäller stat och kommun, där existerar den inte.

Arvika Nyheter berättade i onsdagstidningen om Javad Ali Jafari som med kort varsel flyttats från sitt boende i Edane till Bäckhammar i Kristinehamns kommun då han fått avslag på sin ansökan om asyl och då hans ålder uppgraderats från 17 till 18 år.

Att som i Javads fall rycka upp en ung kille med rötterna och närapå från en dag till en annan flytta honom från en invand miljö i Edane till en främmande och oviss existens i Bäckhammar gör Tim Riordan upprörd. Detta i synnerhet när utvisningsärendet inte är slutgiltigt avgjort. Lika upprörd är Riordan över Migrationsverkets beslut att uppgradera Javads ålder ett år, från 17 till 18 år.

– I perioder har asylsökandes ålder skrivits upp utan att det funnits något medicinskt underlag alls. Under andra perioder har beslut fattats utifrån röntgenundersökningar av tänder eller handleder. Den sortens tester har kritiserats hårt. Felmarginalen kan uppgå till flera år. Enligt nya riktlinjer skulle varje medicinskt ålderstest bestå av röntgen av både tänder och handleder samt en bedömning av en barnläkare. För att skriva upp åldern krävs 95 procents sannolikhet men det bryr sig Migrationsverket inte om som skriver upp killar i ålder fastän procentsannolikheten kan vara mycket lägre än 95 procent.

Diktatur

Tim Riordan fortsätter:

– Migrationsverket är dessutom en form av diktatur, de kan flytta de ensamkommande hur som helst. Och Arvika kommun säger dessutom okej, de går med på det. Arvika kommun har inte brytt sig om att ha en ståndpunkt om 18-åringarna mot Migrationsverket och det är inte sjyst mot de här killarna. I stället sätter de killarna i isolering utanför Kristinehamn när de nyss dessutom drabbats av det värsta beslutet i sitt liv.

Stannat kvar

Tim Riordan är mycket upprörd över Arvika kommuns hantering av Javad Ali Jafari. Riordan menar att Jafari borde fått stanna i Edane åtminstone så länge hans överklagan av utvisningsbeslutet prövas. Detta inte minst då Arvika kommun som han anser både har lokaler för ändamålet, personal tillgänglig samt visat ett ekonomiskt överskott på de statsbidrag man fått för ensamkommande.

– Det som är mest upprörande är att det inte finns något regelverk hur det här ska hanteras i kommunen utan det är enskilda tjänstemän som fattar beslut. Det är för djävligt rent ut sagt. Om det funnits en vilja hade de kunnat ha kvar de här killarna i kommunen om inte annat till deras ärenden prövats slutgiltigt.

Ändrad syn

Det som också gör Tim Riordan förargad är den förändrade synen på flyktingar som skett på många håll i Sverige. När de afghanska killarna kom till Sverige under 2015 och början av 2016 fanns en välkomnande attityd hos det offentliga Sverige, nu anser Tim att förhållandet närmast är det motsatta. Även den förändrade attityden anser han vara ett svek mot de afghanska killarna och mot de som värnar flyktingar.

– I december 2015 sa representanten för Överförmyndarnämnden i Arvika att 90 procent av de ensamkommande skulle få permanent uppehållstillstånd, därför tackade bland annat jag ja till uppdraget som god man. Nu tycks det bli tvärtom, att över 90 procent blir utvisade. Vi som jobbar med detta känner oss också svikna.

Sakskäl

Sakskälet för att Javad Ali Jafari ska utvisas ur Sverige är enligt beslutet från Migrationsverket att man inte anser att han har nog stort skyddsbehov för att få stanna i landet. Det offentliga Sverige anser dessutom att Afghanistan och Kabul i dag är en tillräckligt säker plats att utvisas till.

– Dit ska de utvisas, detta trots att de flesta av killarna saknar jobb, familj, släkt och nätverk att återvända till. Och detta trots att utrikesdepartementet rekommenderar svenskar att inte åka till Kabul på grund av riskerna. För oss svenskar är det för farligt men för de afghanska killarna är det säkert.

Rättssäker prövning inkluderat ett humanistiskt handlag är det Tim kräver för de ensamkommande.

– De här killarna har värdighet. Men vi ska inte prata värdighet när det gäller stat och kommun, där existerar den inte.