2016-12-08 10:28

2016-12-08 10:28

Dom: KS gjorde fel

ARVIKA: Kommunen gjorde fel

Kommunstyrelsen beslutade i januari om utbetalning av partistöd.
Nu konstaterar förvaltningsrätten att det bröt mot kommunallagen.

Alla lokala partier har rätt till årligt partistöd. Stödet består av ett grundstöd på drygt 8 000 kronor per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till drygt 12 000 kronor per mandat och år.

Under kommunens regler för kommunalt partistöd framgår att utbetalningen sker i februari varje år efter beslut av kommunfullmäktige. Men i år var det i stället kommunstyrelsen som beslutade om det, vilket fick den politiske vilden Leif Hansson att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Kommunstyrelsen har inte mandat att besluta om partistöd och beslutet strider både mot kommunens egen författning och kommunallagen, menade han.

Nu har förvaltningsrätten kommit med sitt beslut och ger Leif Hansson rätt.

Kommunstyrelsen har överskridit sin befogenhet och det överklagade beslutet ska upphävas, står det i beslutet.

Partierna behöver dock inte betala tillbaka pengarna, men kommunen måste göra om processen. Ärendet ska så småningom tas upp på nytt i kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige.

Alla lokala partier har rätt till årligt partistöd. Stödet består av ett grundstöd på drygt 8 000 kronor per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till drygt 12 000 kronor per mandat och år.

Under kommunens regler för kommunalt partistöd framgår att utbetalningen sker i februari varje år efter beslut av kommunfullmäktige. Men i år var det i stället kommunstyrelsen som beslutade om det, vilket fick den politiske vilden Leif Hansson att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Kommunstyrelsen har inte mandat att besluta om partistöd och beslutet strider både mot kommunens egen författning och kommunallagen, menade han.

Nu har förvaltningsrätten kommit med sitt beslut och ger Leif Hansson rätt.

Kommunstyrelsen har överskridit sin befogenhet och det överklagade beslutet ska upphävas, står det i beslutet.

Partierna behöver dock inte betala tillbaka pengarna, men kommunen måste göra om processen. Ärendet ska så småningom tas upp på nytt i kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige.