2016-12-08 10:39

2016-12-08 10:39

Arvikabo överklagar skolnedläggning

ARVIKA: Arvikabo missnöjd med beslutet

En Arvikabo överklagar kommunfullmäktiges beslut att lägga ner grundskolan i Vikene och Järvenskolans högstadium.
Förvaltningsrätten ska nu pröva ärendet.

Den 28 november klubbade kommunfullmäktige i Arvika igenom budgeten för 2017.

I budgeten fanns bland annat förslaget att både grundskolan i Vikene och Järvenskolans högstadium i Gunnarskog ska läggas ner inför höstterminen 2017.

Överklagan

Budgeten gick igenom, och skolorna ska därmed läggas ner.

Men nu har en Arvikabo överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Arvikabon vill se en laglighetsprövning av beslutet enligt kommunallagen.

Komouflera

”Är det lagligt att på detta sätt kamouflera en skolnedläggning genom att lägga in den i budgeten? Var nedläggningarna av Vikeneskolan i Brunskog och Järvenskolans högstadium i Gunnarskog lagliga?”, frågar sig Arvikabon i överklagan.

Kommunen ska svara

Förvaltningsrätten ska nu pröva ärendet. Kommunen har begärt förlängd svarstid och ska svara på anklagelserna innan den 20 januari 2017.

Frågan om framtidens skolorganisation i Arvika har varit het under en längre tid. Målet är att en ny högstadieskola ska ersätta de tre nuvarande.

Den 28 november klubbade kommunfullmäktige i Arvika igenom budgeten för 2017.

I budgeten fanns bland annat förslaget att både grundskolan i Vikene och Järvenskolans högstadium i Gunnarskog ska läggas ner inför höstterminen 2017.

Överklagan

Budgeten gick igenom, och skolorna ska därmed läggas ner.

Men nu har en Arvikabo överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Arvikabon vill se en laglighetsprövning av beslutet enligt kommunallagen.

Komouflera

”Är det lagligt att på detta sätt kamouflera en skolnedläggning genom att lägga in den i budgeten? Var nedläggningarna av Vikeneskolan i Brunskog och Järvenskolans högstadium i Gunnarskog lagliga?”, frågar sig Arvikabon i överklagan.

Kommunen ska svara

Förvaltningsrätten ska nu pröva ärendet. Kommunen har begärt förlängd svarstid och ska svara på anklagelserna innan den 20 januari 2017.

Frågan om framtidens skolorganisation i Arvika har varit het under en längre tid. Målet är att en ny högstadieskola ska ersätta de tre nuvarande.