2016-11-24 15:44

2016-11-24 15:44

Arvikabolag toppar undersökning

ARVIKA: Mest nöjda i Sverige med kommunskötsel

Arvika Teknik AB och parkavdelningen inom Arvika Fastighets AB har sammantaget den bästa kundnöjdheten i Sverige i en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting gjort.

Det är 2016 års upplaga av undersökningen ”Kritik på teknik” som teknikbolaget och parkavdelningen toppar. I undersökningen rankas hur nöjda svenskarna är med tekniska förvaltningar i 101 kommuner (83 redovisas mera fullständigt).

Snöröjning

I granskningen har medborgarna rankat snöröjning, vägstandard, parker, vattenkvalité, avfallsfrågan och kundkontakter där Arvikas sammanlagda betyg är 7,5 på en tiogradig skala.

– Det är oerhört glädjande och jag känner stor stolthet över vår verksamhet och våra kunniga och serviceinriktade medarbetare som levererar ett så bra arbete. Återigen får vi höga betyg av våra invånare och kunder, den här gången ligger vi dessutom etta på Sverigerankingen, säger Anders Norrby, vd Arvika Teknik AB.

Bra vatten

Mest imponerad är Arvikaborna av parkverksamheten, avfallsfrågan och vattenkvalitén. Här får Arvika betyget nio av tio möjliga.

– Vi har ett jättebra vatten genom att vi har Racken som råvattentäkt, säger Norrby. Och det utvecklar vi nu med att ge Hillringsberg, Glava och Klässbol samma Rackenvatten.

Om vattenkvalitén får toppbetyg får vägkvalitén inte lika höga betyg. Vägarna får betyget fyra (vägfrågorna hade ett något annorlunda upplägg med tre delfrågor, bland annat indelat i stora gator och cykelvägar).

– Ett utvecklingsområde, det ska vi jobba med framöver, säger Anders Norrby.

48

För snöröjningen får Arvika betyget åtta och kundkontakter sex. 500 personer valdes ut i varje kommun att delta i enkätundersökningen. Den totala svarsfrekvensen var 48 procent.

– Det är fantastiskt roligt att vi åter igen ligger i topp, vilket tyder på att invånarna uppskattar vårt arbete med gröna miljöer i Arvika, säger parkchefen Elna Forsberg.

Det är 2016 års upplaga av undersökningen ”Kritik på teknik” som teknikbolaget och parkavdelningen toppar. I undersökningen rankas hur nöjda svenskarna är med tekniska förvaltningar i 101 kommuner (83 redovisas mera fullständigt).

Snöröjning

I granskningen har medborgarna rankat snöröjning, vägstandard, parker, vattenkvalité, avfallsfrågan och kundkontakter där Arvikas sammanlagda betyg är 7,5 på en tiogradig skala.

– Det är oerhört glädjande och jag känner stor stolthet över vår verksamhet och våra kunniga och serviceinriktade medarbetare som levererar ett så bra arbete. Återigen får vi höga betyg av våra invånare och kunder, den här gången ligger vi dessutom etta på Sverigerankingen, säger Anders Norrby, vd Arvika Teknik AB.

Bra vatten

Mest imponerad är Arvikaborna av parkverksamheten, avfallsfrågan och vattenkvalitén. Här får Arvika betyget nio av tio möjliga.

– Vi har ett jättebra vatten genom att vi har Racken som råvattentäkt, säger Norrby. Och det utvecklar vi nu med att ge Hillringsberg, Glava och Klässbol samma Rackenvatten.

Om vattenkvalitén får toppbetyg får vägkvalitén inte lika höga betyg. Vägarna får betyget fyra (vägfrågorna hade ett något annorlunda upplägg med tre delfrågor, bland annat indelat i stora gator och cykelvägar).

– Ett utvecklingsområde, det ska vi jobba med framöver, säger Anders Norrby.

48

För snöröjningen får Arvika betyget åtta och kundkontakter sex. 500 personer valdes ut i varje kommun att delta i enkätundersökningen. Den totala svarsfrekvensen var 48 procent.

– Det är fantastiskt roligt att vi åter igen ligger i topp, vilket tyder på att invånarna uppskattar vårt arbete med gröna miljöer i Arvika, säger parkchefen Elna Forsberg.