2016-11-23 13:45

2016-11-24 10:54

Dahlinhuset kan få nytt utseende

ARVIKA: Klart att Peab bygger

(UPPDATERAD) Peab ska bygga ”nya” Dahlinshuset”. Nu ska fyra arkitektbyråer ge förslag på utformningen. Den nya byggnaden ska upplevas med stolthet, men det är inte ett krav att den ska se likna den gamla.

Upphandlingen för återuppbyggnaden av Dahlinshuset, som totalförstördes i en brand under nyårsnatten, är nu klar.

Två anbud kom in och fastighetsbolaget valde till slut Peab som totalentreprenör.

Byggstarten planeras till april 2017 och byggtiden är 18 månader.

Partnering

Nybyggnationen sker i partnerskap (kallat partnering) vilket innebär att kommunala fastighetsbolaget Dahlinshuset AB är med i hela processen tillsammans med Peab.

– Vi är glada att vi är i den fas att vi nu kan börja på allvar, säger fastighetsbolagets vd Ulf Richardson.

Fyra arkitektbyråer ska nu anlitas för att ge förslag på hur byggnaden ska utformas.

Vägledning

Följande vägledning skickas med till arkitektbyråerna:

”Utformningen ska ske med hänsyn till att fastigheten har ett strategiskt läge i stadens centrum som hörnläge vid torget. Byggnaden ingår som en viktig del i stadens ”finrum”, och ska upplevas med ”stolthet” av medborgare och hyresgäster. Även lokalhyresgäster (läs butiker/café eller liknande) och kunder till dessa ska uppleva en intressant byggnad med lockande lokaler.

Byggnaden ska harmonisera med omgivande miljö, läget längs torget medför ett ”ansvar för byggnaden” att axla det strategiska läget. Stor omsorg ska läggas på fasadens utformning, våningshöjder och andra kvaliteter i det exteriöra uttrycket. Association till tidigare byggnad med dess karaktär och utseende är intressant, men är inte ett villkor”.

Det är alltså inte ett krav att den nya byggnaden ska likna den gamla.

– Nej, men det är intressant om man kan få associationer till den gamla byggnaden, säger Ulf Richardson.

Upphandlingen är indelad i två faser. Under den första fasen ska underlag tas fram; hur huset ska byggas, tidsplan och kostnader.

– Efter det bestämmer vi om vi går vidare och skriver ett fas två-avtal, säger Richardson.

Bygget måste vara klart innan nyår 2018 annars fryser försäkringspengarna inne.

– Det är både intressant och spännande att få vara med i ett prestigeprojekt av denna art. Det säkerställer sysselsättningen för vår verksamhet i Arvika under en längre tid. Vi ser fram emot en byggstart till våren, säger Eibert Olsson, arbetschef på Peab i ett pressmeddelande.

Upphandlingen för återuppbyggnaden av Dahlinshuset, som totalförstördes i en brand under nyårsnatten, är nu klar.

Två anbud kom in och fastighetsbolaget valde till slut Peab som totalentreprenör.

Byggstarten planeras till april 2017 och byggtiden är 18 månader.

Partnering

Nybyggnationen sker i partnerskap (kallat partnering) vilket innebär att kommunala fastighetsbolaget Dahlinshuset AB är med i hela processen tillsammans med Peab.

– Vi är glada att vi är i den fas att vi nu kan börja på allvar, säger fastighetsbolagets vd Ulf Richardson.

Fyra arkitektbyråer ska nu anlitas för att ge förslag på hur byggnaden ska utformas.

Vägledning

Följande vägledning skickas med till arkitektbyråerna:

”Utformningen ska ske med hänsyn till att fastigheten har ett strategiskt läge i stadens centrum som hörnläge vid torget. Byggnaden ingår som en viktig del i stadens ”finrum”, och ska upplevas med ”stolthet” av medborgare och hyresgäster. Även lokalhyresgäster (läs butiker/café eller liknande) och kunder till dessa ska uppleva en intressant byggnad med lockande lokaler.

Byggnaden ska harmonisera med omgivande miljö, läget längs torget medför ett ”ansvar för byggnaden” att axla det strategiska läget. Stor omsorg ska läggas på fasadens utformning, våningshöjder och andra kvaliteter i det exteriöra uttrycket. Association till tidigare byggnad med dess karaktär och utseende är intressant, men är inte ett villkor”.

Det är alltså inte ett krav att den nya byggnaden ska likna den gamla.

– Nej, men det är intressant om man kan få associationer till den gamla byggnaden, säger Ulf Richardson.

Upphandlingen är indelad i två faser. Under den första fasen ska underlag tas fram; hur huset ska byggas, tidsplan och kostnader.

– Efter det bestämmer vi om vi går vidare och skriver ett fas två-avtal, säger Richardson.

Bygget måste vara klart innan nyår 2018 annars fryser försäkringspengarna inne.

– Det är både intressant och spännande att få vara med i ett prestigeprojekt av denna art. Det säkerställer sysselsättningen för vår verksamhet i Arvika under en längre tid. Vi ser fram emot en byggstart till våren, säger Eibert Olsson, arbetschef på Peab i ett pressmeddelande.