2016-10-17 06:00

2016-10-17 06:00

Får närmare till vården

ARVIKA: Dialysmottagning i Arvika hösten 2017

Beslutet att bygga upp en dialysmottagning på Arvika sjukhus är fattat. Planerad driftstart är satt till hösten 2017.

I dag finns två dialysmottagningar i Värmland, på sjukhuset i Torsby och på centralsjukhuset i Karlstad. Dialys innebär att blodet renas från slaggprodukter och vätska. Att vara dialyspatient innebär förutom kroppslig påverkan att mycket tid måste läggas på åkomman. Tre behandlingar i veckan á fyra timmar, alltså runt tolv timmar per vecka, är det normala antalet behandlingar och den normala tidsåtgången.

– Då har vi inte räknat med resan till sjukhuset, förberedelsetid, tid som går åt efter behandlingen, och resan hem. Detta tar tid, och många patienter är dessutom äldre och sjuka, säger avdelningschefen på njurmedicinkliniken i Karlstad, Jeanette Dahlbom.

Köket

Olika lokaliseringar för den nya verksamheten på Arvika sjukhus har diskuterats, nu har man enats om att gamla köket är den bästa platsen för denna verksamhet. Sammantaget var den bäst utifrån tillgänglighet och placering av utrustningar. Lokaliseringen kräver dock betydande ombyggnationer då åtminstone delar av lokalen är gammal och sliten.

– Här finns stora krav på vattenrening med mera, det är ganska komplicerade saker, säger Eva Stjernström, chef för område slutenvård. Vi behöver dock verkligen denna verksamhet, vi har för få dialysplatser i länet och de i västra Värmland får åka för långt.

12-14

Som det ser ut i dag blir det tolv till fjorton vårdplatser på den nya mottagningen, vilka alltså ska täcka in både ett växande vårdbehov samt minska resandet för patienterna i den här delen av Värmland. Även besökare utifrån, exempelvis turister, ska kunna nyttja mottagningen.

– Många patienter på vår mottagning i Karlstad är från Arvika och får nu närmare till sin dialys, säger Jeanette Dahlbom. I och med att det är trångt i Karlstad kan man i dag som Arvikabo även få åka till Torsby sjukhus för dialys.

Efterhand

Lite knappt tio personal ska rekryteras till den nya verksamheten, en verksamhet som ska trimmas in efterhand innan fullt kapacitetsutnyttjande kan ske. Inskolningsperioden är ganska lång.

Är det svårt att rekrytera sjuksköterskor för detta ändamål?

– Det kan nog vara både och, därför kommer den nya personalen att integreras med vår befintliga personal från Karlstad till en början. Personal från Karlstad ska alltså jobba där i uppstarten.

Spännande

Jeanette Dahlbom ser med tillförsikt fram emot den nya verksamheten i Arvika, vars budget för lokalanpassning och utrustning ligger på 27 miljoner kronor.

– Det ska bli väldigt spännande.

I dag finns två dialysmottagningar i Värmland, på sjukhuset i Torsby och på centralsjukhuset i Karlstad. Dialys innebär att blodet renas från slaggprodukter och vätska. Att vara dialyspatient innebär förutom kroppslig påverkan att mycket tid måste läggas på åkomman. Tre behandlingar i veckan á fyra timmar, alltså runt tolv timmar per vecka, är det normala antalet behandlingar och den normala tidsåtgången.

– Då har vi inte räknat med resan till sjukhuset, förberedelsetid, tid som går åt efter behandlingen, och resan hem. Detta tar tid, och många patienter är dessutom äldre och sjuka, säger avdelningschefen på njurmedicinkliniken i Karlstad, Jeanette Dahlbom.

Köket

Olika lokaliseringar för den nya verksamheten på Arvika sjukhus har diskuterats, nu har man enats om att gamla köket är den bästa platsen för denna verksamhet. Sammantaget var den bäst utifrån tillgänglighet och placering av utrustningar. Lokaliseringen kräver dock betydande ombyggnationer då åtminstone delar av lokalen är gammal och sliten.

– Här finns stora krav på vattenrening med mera, det är ganska komplicerade saker, säger Eva Stjernström, chef för område slutenvård. Vi behöver dock verkligen denna verksamhet, vi har för få dialysplatser i länet och de i västra Värmland får åka för långt.

12-14

Som det ser ut i dag blir det tolv till fjorton vårdplatser på den nya mottagningen, vilka alltså ska täcka in både ett växande vårdbehov samt minska resandet för patienterna i den här delen av Värmland. Även besökare utifrån, exempelvis turister, ska kunna nyttja mottagningen.

– Många patienter på vår mottagning i Karlstad är från Arvika och får nu närmare till sin dialys, säger Jeanette Dahlbom. I och med att det är trångt i Karlstad kan man i dag som Arvikabo även få åka till Torsby sjukhus för dialys.

Efterhand

Lite knappt tio personal ska rekryteras till den nya verksamheten, en verksamhet som ska trimmas in efterhand innan fullt kapacitetsutnyttjande kan ske. Inskolningsperioden är ganska lång.

Är det svårt att rekrytera sjuksköterskor för detta ändamål?

– Det kan nog vara både och, därför kommer den nya personalen att integreras med vår befintliga personal från Karlstad till en början. Personal från Karlstad ska alltså jobba där i uppstarten.

Spännande

Jeanette Dahlbom ser med tillförsikt fram emot den nya verksamheten i Arvika, vars budget för lokalanpassning och utrustning ligger på 27 miljoner kronor.

– Det ska bli väldigt spännande.