2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Utmaning att säkra kompetens

KARLSTAD: Omvärldsanalys av Arvika sjukhus

Arvika sjukhus presterar sämre i en jämförelse med andra sjukhus enligt siffror ur den omvärldsanalys som nu presenterats och som ingår i utredandet om sjukhusets framtida organisation.

Samordningsdirektör inom Region Gävleborg, Anders Tollmar, har på uppdrag av landstinget i Värmland jämfört Arvika sjukhus med fem andra likvärdiga sjukhus. Detta har han gjort utifrån olika statistiska uppgifter samt via intervjuer.

– Han har beskrivit dessa sjukhus utifrån medicinska kvalitetsparametrar. Och vilka frågetecken det finns för de mindre sjukhusen. Det här blir ett komplement till Helseplans utredning och vårt eget arbete, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

Hjärtvård

Tollmar skriver att ”sjukhuset i Arvika inte lika frekvent som övriga sjukhus uppvisar goda resultat” där Tollmar framförallt lyfter fram hjärt- och strokesjukvården. Samma gäller exempelvis i viss mån ”tillgänglighet till besök”. Även ”patientupplevelsen” är enligt Tollmar sämre i Arvika.

– Har vi lagt mindre fokus på basuppdrag, på multisjuka, på de äldres vård, frågar sig Gunilla Andersson? Är det därför vi har lägre resultat i Arvika? Att Arvika inte hängt med blir ett frågetecken för mig som vi ska belysa vidare.

Ortopedi

Arvika sjukhus har dock enligt uppgifter ur omvärldsanalysen även vårdinsatser som är bättre än riket i övrigt och bättre än de jämförbara sjukhusen, här kan nämnas olika insatser inom ortopedi.

Tollmar har besökt sjukhusen Oskarshamn, Bollnäs och Motala under sitt utredande. Han har även genomfört 15 längre intervjuer. En utmaning enligt omvärldsanalysen är den framtida kompetensförsörjningen på sjukhuset, det vill säga tillgången på välutbildad personal.

Frågetecken

Tollmar avslutar sin utredning med ett antal, som han kallar, frågetecken, utropstecken samt rekommendationer och förslag. Slutsatser, eller teorier, som kan upplevas som diffusa.

Ord som ”jag får intrycket av”, ”en tanke som slagit mig”, ”kanske” och ”vissa svårigheter att få fram uppgifter” används exempelvis.

– Jag vill inte värdera hans arbetssätt, han har skickat med det han intervjuat människor om, det kan vara svårt att förmedla intervjuer i form av intryck.

Hur man går vidare med processen runt Arvika sjukhus kommer enligt Andersson att klarna efter landstingsstyrelsen nästa möte den 15 november.

– Det jag tycker syns i båda rapporterna är att vi blivit stärkta av att de tre sjukhusen ska säkra sin långsiktiga hållbarhet. Det vill säga hur vi behöver utveckla sjukhusen så att kompetensförsörjningen säkras och att det fyller folkets behov av vård nu och i framtiden.

Samordningsdirektör inom Region Gävleborg, Anders Tollmar, har på uppdrag av landstinget i Värmland jämfört Arvika sjukhus med fem andra likvärdiga sjukhus. Detta har han gjort utifrån olika statistiska uppgifter samt via intervjuer.

– Han har beskrivit dessa sjukhus utifrån medicinska kvalitetsparametrar. Och vilka frågetecken det finns för de mindre sjukhusen. Det här blir ett komplement till Helseplans utredning och vårt eget arbete, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

Hjärtvård

Tollmar skriver att ”sjukhuset i Arvika inte lika frekvent som övriga sjukhus uppvisar goda resultat” där Tollmar framförallt lyfter fram hjärt- och strokesjukvården. Samma gäller exempelvis i viss mån ”tillgänglighet till besök”. Även ”patientupplevelsen” är enligt Tollmar sämre i Arvika.

– Har vi lagt mindre fokus på basuppdrag, på multisjuka, på de äldres vård, frågar sig Gunilla Andersson? Är det därför vi har lägre resultat i Arvika? Att Arvika inte hängt med blir ett frågetecken för mig som vi ska belysa vidare.

Ortopedi

Arvika sjukhus har dock enligt uppgifter ur omvärldsanalysen även vårdinsatser som är bättre än riket i övrigt och bättre än de jämförbara sjukhusen, här kan nämnas olika insatser inom ortopedi.

Tollmar har besökt sjukhusen Oskarshamn, Bollnäs och Motala under sitt utredande. Han har även genomfört 15 längre intervjuer. En utmaning enligt omvärldsanalysen är den framtida kompetensförsörjningen på sjukhuset, det vill säga tillgången på välutbildad personal.

Frågetecken

Tollmar avslutar sin utredning med ett antal, som han kallar, frågetecken, utropstecken samt rekommendationer och förslag. Slutsatser, eller teorier, som kan upplevas som diffusa.

Ord som ”jag får intrycket av”, ”en tanke som slagit mig”, ”kanske” och ”vissa svårigheter att få fram uppgifter” används exempelvis.

– Jag vill inte värdera hans arbetssätt, han har skickat med det han intervjuat människor om, det kan vara svårt att förmedla intervjuer i form av intryck.

Hur man går vidare med processen runt Arvika sjukhus kommer enligt Andersson att klarna efter landstingsstyrelsen nästa möte den 15 november.

– Det jag tycker syns i båda rapporterna är att vi blivit stärkta av att de tre sjukhusen ska säkra sin långsiktiga hållbarhet. Det vill säga hur vi behöver utveckla sjukhusen så att kompetensförsörjningen säkras och att det fyller folkets behov av vård nu och i framtiden.