2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Jobb unika för Sverige

ARVIKA: Företag delar på anställda

Företag i Västvärmland samarbetar i ett nytt forum för anställningar på arbetsmarknaden, i flexibilitetspooler. Ett unikt tillvägagångssätt för Sverige.

Industrisupport, Thermia (Danfoss), Crem och Westmatic annonserar just nu via Industrisupport efter personal som ska ingå i en ny bemanningsform, i en flexibilitetspool. Befattningarna innebär att de personer som anställs ska jobba på samtliga företag i poolen, inte som visstidsanställda var för sig utan som tillsvidareanställda i en helhetslösning

Fast tjänst får de på Industrisupport.

– Vi erbjuder anställningstrygghet fast man är anställd på flera ställen, det här är väldigt uppskattat både bland våra kunder och medarbetare, säger Fredrik Henriksson, vd på Industrisupport. Vi har velat hitta så flexibla lösningar som möjligt, och det har vi gjort här.

Korttidsfrånvaro

Bakgrunden till det nya greppet har varit att lösa vakanser som uppstår vid framförallt korttidsfrånvaro, det kan röra sig om frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, eller exempelvis som i dessa tider, frånvaro för älgjakt.

Tidigare har personal i mycket kommit och gått på sådana korta anställningar. Genom tillsvidareanställningen och arbetsrotationen blir det lättare att behålla inarbetad personal. Detta ger ökad långsiktighet och kontinuitet för företagen, samma anställd återkommer och arbetsgivaren vet i högre grad vad han eller hon får.

För den anställde blir arbetslivet tryggare, mera omväxlande och möjligheterna att vidareutbilda sig ökar.

– Det är vinna-vinna för alla parter, för företagen, individen och för oss, säger Fredrik Henriksson. Det här är den ultimata bemanningsanställningen. Även facken gillar upplägget. Och folk vill verkligen komma i fråga för anställning här.

Godkänd

En introduktionsutbildning inleder anställningen och är viktig, i just det skedet är personalen visstidsanställd. Därefter får man prova att arbeta på de olika arbetsplatserna. Blir man godkänd väntar alltså fast anställning.

Den annonsering som sker just nu – sex eller sju personer ska anställas, innebär att pool nummer två byggs upp i Arvika, sedan tidigare finns en för bland annat Arvika Gjuteri. Det finns även flexibilitetspooler i Sunne samt en för Töcksfors/Årjäng/Svanskog. Totalt kommer drygt 20 personer att arbeta i dessa fyra pooler varav 80 procent är/blir tillsvidareanställda.

Dessutom är ytterligare flexibilitetspooler på gång.

– Vi har hittat en helhetslösning som är bra för många parter. Jag har inte varit ute på ett enda företag som inte gillar den här idén. Det här tror vi stenhårt på inför framtiden.

Industrisupport, Thermia (Danfoss), Crem och Westmatic annonserar just nu via Industrisupport efter personal som ska ingå i en ny bemanningsform, i en flexibilitetspool. Befattningarna innebär att de personer som anställs ska jobba på samtliga företag i poolen, inte som visstidsanställda var för sig utan som tillsvidareanställda i en helhetslösning

Fast tjänst får de på Industrisupport.

– Vi erbjuder anställningstrygghet fast man är anställd på flera ställen, det här är väldigt uppskattat både bland våra kunder och medarbetare, säger Fredrik Henriksson, vd på Industrisupport. Vi har velat hitta så flexibla lösningar som möjligt, och det har vi gjort här.

Korttidsfrånvaro

Bakgrunden till det nya greppet har varit att lösa vakanser som uppstår vid framförallt korttidsfrånvaro, det kan röra sig om frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, eller exempelvis som i dessa tider, frånvaro för älgjakt.

Tidigare har personal i mycket kommit och gått på sådana korta anställningar. Genom tillsvidareanställningen och arbetsrotationen blir det lättare att behålla inarbetad personal. Detta ger ökad långsiktighet och kontinuitet för företagen, samma anställd återkommer och arbetsgivaren vet i högre grad vad han eller hon får.

För den anställde blir arbetslivet tryggare, mera omväxlande och möjligheterna att vidareutbilda sig ökar.

– Det är vinna-vinna för alla parter, för företagen, individen och för oss, säger Fredrik Henriksson. Det här är den ultimata bemanningsanställningen. Även facken gillar upplägget. Och folk vill verkligen komma i fråga för anställning här.

Godkänd

En introduktionsutbildning inleder anställningen och är viktig, i just det skedet är personalen visstidsanställd. Därefter får man prova att arbeta på de olika arbetsplatserna. Blir man godkänd väntar alltså fast anställning.

Den annonsering som sker just nu – sex eller sju personer ska anställas, innebär att pool nummer två byggs upp i Arvika, sedan tidigare finns en för bland annat Arvika Gjuteri. Det finns även flexibilitetspooler i Sunne samt en för Töcksfors/Årjäng/Svanskog. Totalt kommer drygt 20 personer att arbeta i dessa fyra pooler varav 80 procent är/blir tillsvidareanställda.

Dessutom är ytterligare flexibilitetspooler på gång.

– Vi har hittat en helhetslösning som är bra för många parter. Jag har inte varit ute på ett enda företag som inte gillar den här idén. Det här tror vi stenhårt på inför framtiden.