2016-10-12 13:41

2016-10-12 13:41

Satsar på nystart nästa år

ARVIKA: Ingen intagning till estetiska programmet i höst

Nu i höst blev det ingen intagning till estetiska programmet på Solbergagymnasiet i Arvika på grund av för få sökande. Men programmet är inte nedlagt, utan nu satsar musiklärarna på kommande läsår.

Förberedelserna har tagit fart inför att niorna ska börja välja till gymnasiet. Lärarna är oroliga för att eleverna inte ska våga söka, även om de skulle vilja, efter vad som hände inför det här läsåret, när det inte blev någon intagning.

– De tänker att det blir nog inget nästa år heller och väljer att inte ens söka. Då blir det en självuppfyllande profetia. Men vi är inte nedlagda, vi ser det bara som att vi tagit ett års paus från intagning.

Pröva på

Rebecca Proba och hennes kollegor Elisabeth Buréus, David Engström och Nisse Liljedahl berättar att man under hösten kommer att ha fortlöpande prova-på-dagar för elever i årskurs 9 för att de ska få en chans att pröva på hur det är att gå på estetiska programmet.

– Vi har inte satt några speciella datum, utan det är bara att höra av sig. Vi ska också ha en informationskväll den 19 oktober som är riktad till både elever och föräldrar.

Digitala verktyg

De vill uppdatera bilden av Solbergagymnasiets estetiska program som i dag har en inriktning och det är musik. Verksamheten har förändrats genom åren.

– Den profil vi skapat de senaste åren skiljer sig från tidigare. Förr var det mer vanlig musikestet, om man får säga så. Nu jobbar eleverna mycket mer med egen musik. Man skriver mycket musik i olika genrer, jobbar mycket med hantverket i musiken och med musikproduktion, säger David Engström som i somras var i Berlin och gick en utbildning i musikprogrammet Ableton live som gör honom till Sveriges enda certifierade på det området.

Digitala verktyg

Utvecklingen har inneburit att man tagit in tekniken och digitala verktyg i utbildningen i större utsträckning. Datorn fungerar som musikinstrument, men den används även på många andra sätt.

– Eleverna skriver in noter, de kan ställa in en kompbakgrund medan de övar på en skala, de ser en massa möjligheter att dra nytta av datorn. De skriver mycket mer musik eftersom det är enklare med hjälp av digitala verktyg.

Det sättet att jobba stärker samtidigt den traditionella musikundervisningen tillägger Nisse Liljedahl.

Studieförberedande

Förr fanns det alltid många sökande till estetiska programmets musikinriktning. Men under senare år har det minskat och de tror att det delvis har med samhällsandan att göra. Att nyttoaspekten har en stark ställning i dag.

– Då står estetiska värden inte så högt i kurs som det gjorde tidigare.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program liksom naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen och ger grundläggande behörighet för att söka vidare till högskola och universitet.

– Vi vill vara ett alternativ, alla elever är inte naturvetare eller samhällsvetare. Vi jobbar med att stärka andra egenskaper. Det handlar inte om att bli så bra på att spela. Vi vill att eleverna ska växa, bli kreativa, utåtriktade och modiga med musiken som redskap. Det är viktiga egenskaper oavsett vilket yrke de sen väljer.

Förberedelserna har tagit fart inför att niorna ska börja välja till gymnasiet. Lärarna är oroliga för att eleverna inte ska våga söka, även om de skulle vilja, efter vad som hände inför det här läsåret, när det inte blev någon intagning.

– De tänker att det blir nog inget nästa år heller och väljer att inte ens söka. Då blir det en självuppfyllande profetia. Men vi är inte nedlagda, vi ser det bara som att vi tagit ett års paus från intagning.

Pröva på

Rebecca Proba och hennes kollegor Elisabeth Buréus, David Engström och Nisse Liljedahl berättar att man under hösten kommer att ha fortlöpande prova-på-dagar för elever i årskurs 9 för att de ska få en chans att pröva på hur det är att gå på estetiska programmet.

– Vi har inte satt några speciella datum, utan det är bara att höra av sig. Vi ska också ha en informationskväll den 19 oktober som är riktad till både elever och föräldrar.

Digitala verktyg

De vill uppdatera bilden av Solbergagymnasiets estetiska program som i dag har en inriktning och det är musik. Verksamheten har förändrats genom åren.

– Den profil vi skapat de senaste åren skiljer sig från tidigare. Förr var det mer vanlig musikestet, om man får säga så. Nu jobbar eleverna mycket mer med egen musik. Man skriver mycket musik i olika genrer, jobbar mycket med hantverket i musiken och med musikproduktion, säger David Engström som i somras var i Berlin och gick en utbildning i musikprogrammet Ableton live som gör honom till Sveriges enda certifierade på det området.

Digitala verktyg

Utvecklingen har inneburit att man tagit in tekniken och digitala verktyg i utbildningen i större utsträckning. Datorn fungerar som musikinstrument, men den används även på många andra sätt.

– Eleverna skriver in noter, de kan ställa in en kompbakgrund medan de övar på en skala, de ser en massa möjligheter att dra nytta av datorn. De skriver mycket mer musik eftersom det är enklare med hjälp av digitala verktyg.

Det sättet att jobba stärker samtidigt den traditionella musikundervisningen tillägger Nisse Liljedahl.

Studieförberedande

Förr fanns det alltid många sökande till estetiska programmets musikinriktning. Men under senare år har det minskat och de tror att det delvis har med samhällsandan att göra. Att nyttoaspekten har en stark ställning i dag.

– Då står estetiska värden inte så högt i kurs som det gjorde tidigare.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program liksom naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen och ger grundläggande behörighet för att söka vidare till högskola och universitet.

– Vi vill vara ett alternativ, alla elever är inte naturvetare eller samhällsvetare. Vi jobbar med att stärka andra egenskaper. Det handlar inte om att bli så bra på att spela. Vi vill att eleverna ska växa, bli kreativa, utåtriktade och modiga med musiken som redskap. Det är viktiga egenskaper oavsett vilket yrke de sen väljer.