2016-10-12 14:54

2016-10-12 14:54

Nytomta ska leva vidare

ARVIKA: Nya krafter tar över

Eldsjälen Böret Palm avled nyligen men Nytomtastiftelsen har livskraft och idéer inför framtiden.

Böret Palm avled under sommaren 91 år gammal. Hon somnade stilla in på den plats på Jorden hon älskade mest av alla, Nytomta i Taserud. Böret var inte bara en självständig föregångskvinna inom rättsväsendet utan även en kulturvaktare av stor rang. Släktgården Nytomta låg henne varmast om hjärtat av allt. Gården skulle leva vidare och det kommer den att göra.

– Här finns många människor med idéer, ett stort engagemang – och allt är ideellt, säger Åse Granfeldt Leijon, ny ordförande i stiftelsen tillika systerdotter till Böret. Vi ska klara det här.

Bröder

Nytomta är minnesgård över Ola Eriksson och hans familj, vilka levde på gården från slutet av 1800-talet. Ola var en av möbelsnickarbröderna Ola, Elis, Christian och Karl. Idag är Nytomta är en av Arvikas äldsta gårdar och ligger som en oas mitt i villabebyggelsen i Taserud, granne med Rackstadmuseet.

Här finns Olas snickarverkstad, vävstugor, grönskande trädgård och en hel del annat.

– Här ska vara öppet som vanligt, vi ska ha stipendiater som vanligt och visningar som vanligt, säger Granfeldt Leijon.

Stöd

En stödgrupp till själva styrelsen har bildats, Åse Granfeldt Leijon leder både stödgruppens arbete och styrelsens arbete. Stödgruppen har haft sina första möten och entusiasmen inför framtiden är stor. En gångbar väg framåt anses ett utökat samarbete med Rackstadmuseet vara.

– Vi vill gå ihop mera med museet och få till en samlad fin miljö här i Taserud, vi ska tänka mera område och inte enskilda enheter. Böret hade sin uppfattning om detta och Rackstadmuseet sin. Böret hade dock inlett samtal med museets chef, Anna Skoglund, om ett utökat samarbete. Vi fortsätter på den inslagna vägen.

Effektivare

För att få till ett mera effektivt arbete för Nytomtas bästa har olika grupper bildats, vilka var och en ska bidra med sitt. En grupp inriktad mot marknadsföring ska exempelvis bidra till att flera besökare hittar till Nytomta.

– Vi ska bli mycket bättre på sociala medier, det blir en av våra första uppgifter. Vi ska överhuvudtaget synas mera.

Livsverk

Planeringen fortsätter inför 2017 – i Böret Palms anda. Även om rötterna fanns i västra Värmland bodde Palm huvuddelen av sitt liv i Stockholm. Hon var verksam som jurist på kommunikationsdepartementet, blev utsedd till justitieråd och bland annat ledamot av Högsta domstolen. I april i år flyttade hon dock till Arvika och Taserud och här skulle hon leva till hon blev minst 100. Nu blev det inte så.

– Det här var Börets livsverk, det var det här hon brann för. Nu kom sjukdomen snabbt, men hon fick gå bort på Nytomta. Hon hade många vänner och bland dem finns så mycket välvilja. Vi ska klara av det här.

Böret Palm avled under sommaren 91 år gammal. Hon somnade stilla in på den plats på Jorden hon älskade mest av alla, Nytomta i Taserud. Böret var inte bara en självständig föregångskvinna inom rättsväsendet utan även en kulturvaktare av stor rang. Släktgården Nytomta låg henne varmast om hjärtat av allt. Gården skulle leva vidare och det kommer den att göra.

– Här finns många människor med idéer, ett stort engagemang – och allt är ideellt, säger Åse Granfeldt Leijon, ny ordförande i stiftelsen tillika systerdotter till Böret. Vi ska klara det här.

Bröder

Nytomta är minnesgård över Ola Eriksson och hans familj, vilka levde på gården från slutet av 1800-talet. Ola var en av möbelsnickarbröderna Ola, Elis, Christian och Karl. Idag är Nytomta är en av Arvikas äldsta gårdar och ligger som en oas mitt i villabebyggelsen i Taserud, granne med Rackstadmuseet.

Här finns Olas snickarverkstad, vävstugor, grönskande trädgård och en hel del annat.

– Här ska vara öppet som vanligt, vi ska ha stipendiater som vanligt och visningar som vanligt, säger Granfeldt Leijon.

Stöd

En stödgrupp till själva styrelsen har bildats, Åse Granfeldt Leijon leder både stödgruppens arbete och styrelsens arbete. Stödgruppen har haft sina första möten och entusiasmen inför framtiden är stor. En gångbar väg framåt anses ett utökat samarbete med Rackstadmuseet vara.

– Vi vill gå ihop mera med museet och få till en samlad fin miljö här i Taserud, vi ska tänka mera område och inte enskilda enheter. Böret hade sin uppfattning om detta och Rackstadmuseet sin. Böret hade dock inlett samtal med museets chef, Anna Skoglund, om ett utökat samarbete. Vi fortsätter på den inslagna vägen.

Effektivare

För att få till ett mera effektivt arbete för Nytomtas bästa har olika grupper bildats, vilka var och en ska bidra med sitt. En grupp inriktad mot marknadsföring ska exempelvis bidra till att flera besökare hittar till Nytomta.

– Vi ska bli mycket bättre på sociala medier, det blir en av våra första uppgifter. Vi ska överhuvudtaget synas mera.

Livsverk

Planeringen fortsätter inför 2017 – i Böret Palms anda. Även om rötterna fanns i västra Värmland bodde Palm huvuddelen av sitt liv i Stockholm. Hon var verksam som jurist på kommunikationsdepartementet, blev utsedd till justitieråd och bland annat ledamot av Högsta domstolen. I april i år flyttade hon dock till Arvika och Taserud och här skulle hon leva till hon blev minst 100. Nu blev det inte så.

– Det här var Börets livsverk, det var det här hon brann för. Nu kom sjukdomen snabbt, men hon fick gå bort på Nytomta. Hon hade många vänner och bland dem finns så mycket välvilja. Vi ska klara av det här.