2016-10-10 15:55

2016-10-10 15:55

Vårdcentralen i Eda kan få fint pris

VÅRD: Nominerad till Guldpillret

Vårdcentralen Eda är nominerad till Guldpillret. Priset som delas ut av Dagens Medicin, Dagens Apotek tillsammans med Läkemedelsförsäkringen syftar till en bättre och säkrare läkemedelsanvändning. Vårdcentralen nomineras för ett utvecklingsprojekt som handlar om nedtrappning av opioider i primärvården.

Vårdcentralen har tidigare legat högt när det gäller förskrivningen av beroendeframkallande läkemedlen av typen opioider. Det var bakgrunden till att man startade ett utvecklingsprojekt där vårdcentralen erbjuder olika stöd i nedtrappningen.

Gemensamt samtal

– Patienten som använder dessa läkemedel får träffa läkare, sjuksköterska och anhöriga i ett gemensamt samtal där man kommer överens om en plan för hur nedtrappningen ska gå till. Man utgår från en period på sex veckor, säger Janne Jansson, enhetschef för vårdcentralen.

– Sjuksköterskan ringer och stämmer av med patienten en gång i veckan för att se till att patienten har det bra. Nedtrappningen kan ta sex veckor eller mer men huvudsaken är att man kommer ner till noll, alltså att patienten inte tar några läkemedel alls. Det är först då som kroppen är ren och det är då patienten träffar läkaren igen för att lokalisera den faktiska smärtproblematiken. Under tidens gång kan patienten också få möjlighet att träffa kurator eller fysioterapeut.

Vårdcentralen har också, bland annat, strukturerat sin process för att förnya läkemedel.

Tio nominerade

Guldpillret instiftades 2010. I år är tio bidrag är nominerade.

Vart priset går avgörs av en jury som består av åtta kvalificerade bedömare. Vinnaren får ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris.

Den 18 oktober delas priset ut.

Vårdcentralen har tidigare legat högt när det gäller förskrivningen av beroendeframkallande läkemedlen av typen opioider. Det var bakgrunden till att man startade ett utvecklingsprojekt där vårdcentralen erbjuder olika stöd i nedtrappningen.

Gemensamt samtal

– Patienten som använder dessa läkemedel får träffa läkare, sjuksköterska och anhöriga i ett gemensamt samtal där man kommer överens om en plan för hur nedtrappningen ska gå till. Man utgår från en period på sex veckor, säger Janne Jansson, enhetschef för vårdcentralen.

– Sjuksköterskan ringer och stämmer av med patienten en gång i veckan för att se till att patienten har det bra. Nedtrappningen kan ta sex veckor eller mer men huvudsaken är att man kommer ner till noll, alltså att patienten inte tar några läkemedel alls. Det är först då som kroppen är ren och det är då patienten träffar läkaren igen för att lokalisera den faktiska smärtproblematiken. Under tidens gång kan patienten också få möjlighet att träffa kurator eller fysioterapeut.

Vårdcentralen har också, bland annat, strukturerat sin process för att förnya läkemedel.

Tio nominerade

Guldpillret instiftades 2010. I år är tio bidrag är nominerade.

Vart priset går avgörs av en jury som består av åtta kvalificerade bedömare. Vinnaren får ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris.

Den 18 oktober delas priset ut.