2016-10-10 06:00

2016-10-10 06:00

Så ska skolavhoppen motverkas i Eda

EDA: Åtta kommuner deltar i projektet

Eda kommun tar krafttag mot skolavhopp genom att delta i projektet ”Värmlands unga”.
– Syftet är att fler elever ska få nationell behörighet till gymnasiet, säger projektledaren Britt Elin Björndalen.

Skolavhopp är ett problem ute i landet.

Många elever lyckas inte få nationell behörighet till gymnasiet och riskerar därmed att hamna utanför arbetsmarknaden.

Åtta kommuner

Orsakerna till detta är många. Mobbning, socialt utanförskap och stökig skolmiljö är några exempel.

– Diskriminering, mobbning och kränkning är bland de största orsakerna till skolavhopp, säger Britt Elin Björndalen som är projektledare i Eda kommun.

Eda kommun tar nu krafttag mot skolavhopp genom att delta i projektet ”Värmlands unga”.

Totalt deltar åtta Värmlandskommuner – Hagfors, Torsby, Grums, Kristinehamn, Karlstad, Säffle, Årjäng och Eda.

– Syftet är att fler elever ska få nationell behörighet till gymnasiet. Vi vill också öka intresset att läsa vidare på gymnasiet, säger Britt Elin Björndalen.

Sju personer

Hon arbetar med ett team på sju personer som har olika yrkesroller; specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kurator, socialpedagog och fritidsledare.

De arbetar särskilt nära elever som av olika orsaker riskerar att inte få nationell behörighet till gymnasiet.

I september började arbetet med elever och vårdnadshavare.

Arbetet kommer ske både i grupp och med enskilda personer.

Projektet pågår på Gunnarsbyskolan och på Hierneskolan.

– Vi jobbar med elever från 15 år. Först och främst med de som inte har godkänt och de som är i farozonen, säger Britt Elin Björndalen.

Riskzonen

De som arbetar med projektet kommer bland annat se till så eleverna i riskzonen får extra studiestöd, motivationshöjande insatser, vägledning, studie- och yrkesvägledning och praktik. Även andra saker som ger eleverna en förståelse varför det är viktigt att slutföra sina studier.

I Eda kommun ser statistiken med skolavhopp bra ut jämfört med många andra kommuner.

De flesta fixar behörighet till gymnasiet.

I våras var 88 procent av eleverna på den ena skolan behöriga till gymnasiestudier. På den andra skolan var 90,5 procent behöriga.

Långt projekt

Antalet elever som hade full behörighet, betyg i minst E i 16 ämnen, var 71 procent på ena skolan och 85,7 procent på den andra.

– Vi ligger bra till, vi har inga jätteproblem, säger Britt Elin Björndalen.

Projektet håller på till december 2018.

Skolavhopp är ett problem ute i landet.

Många elever lyckas inte få nationell behörighet till gymnasiet och riskerar därmed att hamna utanför arbetsmarknaden.

Åtta kommuner

Orsakerna till detta är många. Mobbning, socialt utanförskap och stökig skolmiljö är några exempel.

– Diskriminering, mobbning och kränkning är bland de största orsakerna till skolavhopp, säger Britt Elin Björndalen som är projektledare i Eda kommun.

Eda kommun tar nu krafttag mot skolavhopp genom att delta i projektet ”Värmlands unga”.

Totalt deltar åtta Värmlandskommuner – Hagfors, Torsby, Grums, Kristinehamn, Karlstad, Säffle, Årjäng och Eda.

– Syftet är att fler elever ska få nationell behörighet till gymnasiet. Vi vill också öka intresset att läsa vidare på gymnasiet, säger Britt Elin Björndalen.

Sju personer

Hon arbetar med ett team på sju personer som har olika yrkesroller; specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kurator, socialpedagog och fritidsledare.

De arbetar särskilt nära elever som av olika orsaker riskerar att inte få nationell behörighet till gymnasiet.

I september började arbetet med elever och vårdnadshavare.

Arbetet kommer ske både i grupp och med enskilda personer.

Projektet pågår på Gunnarsbyskolan och på Hierneskolan.

– Vi jobbar med elever från 15 år. Först och främst med de som inte har godkänt och de som är i farozonen, säger Britt Elin Björndalen.

Riskzonen

De som arbetar med projektet kommer bland annat se till så eleverna i riskzonen får extra studiestöd, motivationshöjande insatser, vägledning, studie- och yrkesvägledning och praktik. Även andra saker som ger eleverna en förståelse varför det är viktigt att slutföra sina studier.

I Eda kommun ser statistiken med skolavhopp bra ut jämfört med många andra kommuner.

De flesta fixar behörighet till gymnasiet.

I våras var 88 procent av eleverna på den ena skolan behöriga till gymnasiestudier. På den andra skolan var 90,5 procent behöriga.

Långt projekt

Antalet elever som hade full behörighet, betyg i minst E i 16 ämnen, var 71 procent på ena skolan och 85,7 procent på den andra.

– Vi ligger bra till, vi har inga jätteproblem, säger Britt Elin Björndalen.

Projektet håller på till december 2018.

Tio anledningar till skolavhopp
  • Mobbning, socialt utanförskap
  • Brist på pedagogiskt stöd i skolan
  • Vuxna som inte bryr sig
  • Dåligt bemötande i skolan
  • Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter långvarig frånvaro (på grund av sjukdom eller missbruk)
  • Behov av mer praktik och mindre teori
  • Stökig skolmiljö
  • Fel programval (gymnasiet)
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under utbildning
  • Dåliga hemförhållanden

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet