2016-10-09 11:46

2016-10-09 15:23

Ros och ris i mjölkstarten

HILLRINGSBERG: God men nybörjarfel

Optimismen kvarstår hos Arvikabygdens Mejeri, man tror starkt på sitt projekt med lokalproducerad mjölk. Vissa inkörningsproblem med sur mjölk har dock uppstått den första tiden.

För cirka en månad sedan släppte Arvikabygdens Mejeri sina första mjölklitrar ut på marknaden, vilket skedde på ICA-Palmviken i centrala Arvika. Mottaganden har överlag varit positivt och många kunder har hört av sig och intygat mjölkens goda smak.

– Försäljningen har gått riktigt bra. Den har gått upp, och även fler butiker har hört av sig förutom Ica-butikerna i Arvika och är intresserade av vår mjölk. Bland annat ett grossistföretag, säger delägaren Robert Aronius.

Tiotal

4 000 liter varannan dag eller omräknat 2 000 liter mjölk per dag producerar man för tillfället i mejeriets lokaler i Hillringsberg, vilket sker i helt nya maskiner inköpta i Italien.

Ett informationsfel från den italienska tillverkaren, två rattar har varit felinställda, har dock lett till vissa problem med sur mjölk och även klumpar i mjölken. Det handlar mest om mjölk som nått bästföredatum men även om mjölklitrar som inte gått ut.

– Några kunder har klagat på detta, ett cirka tiotal har hört av sig till butikerna och en del har kontaktat oss direkt. Mest har det varit från de som dricker mjölk sällan, alltså över ett flertal dagar ur samma förpackning, där mjölken över tid kommit i kontakt med syre.

Felsök

Personalen har jobbat hårt och jobbar hårt för att hitta och komma tillrätta med problemet, man tror sig också ha funnit lösningen – nämnda felinställda rattar. Man har även haft hjälp av företaget som installerade de italienska maskinerna och italienarna själva är också på väg till västra Värmland för att bistå.

– Problemet vi haft är att vi förädlar en produkt där problemen märks först åtta, nio dagar senare. Och under den tiden har vi dessutom kört samma process fyra, fem gånger till då vi producerar varannan dag. Sedan tar det ytterligare åtta, nio dagar innan vi vet om vi gjort rätt.

Optimister

Man tror alltså att man hittat lösningen, vilket plussar på den grundmurade optimism man trots allt har runt lokalproducerad mjölk.

– Det finns en stor efterfrågan på dessa produkter, marknaden är på intet vis mättad.

Vidareutveckla

Ett tecken på framtidstron som finns är också att Aronius kollega och företagets andra delägare, Jörgen Blakstad, befinner sig i USA på inspirationsresa.

– Han tittar på andra småmejerier, detta för att se på vad vi skulle kunna utveckla i verksamheten utöver den mjölk vi tillverkar.

För cirka en månad sedan släppte Arvikabygdens Mejeri sina första mjölklitrar ut på marknaden, vilket skedde på ICA-Palmviken i centrala Arvika. Mottaganden har överlag varit positivt och många kunder har hört av sig och intygat mjölkens goda smak.

– Försäljningen har gått riktigt bra. Den har gått upp, och även fler butiker har hört av sig förutom Ica-butikerna i Arvika och är intresserade av vår mjölk. Bland annat ett grossistföretag, säger delägaren Robert Aronius.

Tiotal

4 000 liter varannan dag eller omräknat 2 000 liter mjölk per dag producerar man för tillfället i mejeriets lokaler i Hillringsberg, vilket sker i helt nya maskiner inköpta i Italien.

Ett informationsfel från den italienska tillverkaren, två rattar har varit felinställda, har dock lett till vissa problem med sur mjölk och även klumpar i mjölken. Det handlar mest om mjölk som nått bästföredatum men även om mjölklitrar som inte gått ut.

– Några kunder har klagat på detta, ett cirka tiotal har hört av sig till butikerna och en del har kontaktat oss direkt. Mest har det varit från de som dricker mjölk sällan, alltså över ett flertal dagar ur samma förpackning, där mjölken över tid kommit i kontakt med syre.

Felsök

Personalen har jobbat hårt och jobbar hårt för att hitta och komma tillrätta med problemet, man tror sig också ha funnit lösningen – nämnda felinställda rattar. Man har även haft hjälp av företaget som installerade de italienska maskinerna och italienarna själva är också på väg till västra Värmland för att bistå.

– Problemet vi haft är att vi förädlar en produkt där problemen märks först åtta, nio dagar senare. Och under den tiden har vi dessutom kört samma process fyra, fem gånger till då vi producerar varannan dag. Sedan tar det ytterligare åtta, nio dagar innan vi vet om vi gjort rätt.

Optimister

Man tror alltså att man hittat lösningen, vilket plussar på den grundmurade optimism man trots allt har runt lokalproducerad mjölk.

– Det finns en stor efterfrågan på dessa produkter, marknaden är på intet vis mättad.

Vidareutveckla

Ett tecken på framtidstron som finns är också att Aronius kollega och företagets andra delägare, Jörgen Blakstad, befinner sig i USA på inspirationsresa.

– Han tittar på andra småmejerier, detta för att se på vad vi skulle kunna utveckla i verksamheten utöver den mjölk vi tillverkar.