2016-10-09 20:14

2016-10-09 20:14

Eda har fått ny skolchef

CHARLOTTENBERG: Lennart Fernström tar över ansvaret

Alla på plats. Efter en turbulent tid på chefssidan, där flera högre chefer slutat under förhållandevis kort tid, är nu alla tjänster tillsatta igen med nya personer. Den senaste är verksamhetschefen för bildning.

Han heter Lennart Fernström, 54 år, och kommer närmast från ett jobb som projektledare inom Karlstad kommun.

– Han har lång erfarenhet från skolvärlden, säger Eda kommuns personalchef Jessica Nilsson.

Framför allt har han jobbat inom gymnasieskolan, där han varit verksam i över 25 år. Han har arbetat som lärare, rektor, verksamhetschef och projektledare inom Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning och de senaste åren inom Karlstad kommuns gymnasieverksamhet.

Själv är han bosatt på Hammarö.

Nu i veckan

Sammanlagt kom det in tio ansökningar till tjänsten som verksamhetschef för bildning.

Som sådan får Lennart Fernström ansvar för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Sin nya anställning på kommunhuset tillträder han nu i veckan.

Han efterträder Elisabet Björklund som sa upp sig för att börja ett nytt jobb i Arvika kommun som avdelningschef för förskoleverksamheten.

Alla på plats

Nyligen tillträdde också Edas nye kommunchef, Anders Andersson, sin tjänst. Vem som skulle ta över på den posten blev känt i slutet av sommaren.

Andersson kommer närmast från en tjänst som kommunchef i Strömsunds kommun i Jämtlands län.

Tidigare i år började May Hansson som ny verksamhetschef för vård och stöd. Därmed skulle samtliga poster som verksamhetschefer vara återbesatta.

Gunnarsbyskolan i Charlottenberg får också två nya rektorer sedan båda sagt upp sig efter att ha sökt och fått nya tjänster i Arvika kommun.

Så här långt är det klart med vem som blir ny chef för årskurs 6-9 efter Maria Nilsson som slutade redan i september. Han heter Lars Pettersson och jobbar nu som biträdande rektor i Grums kommun.

– Tills han är på plats har vi tagit in den tidigare rektorn på Gunnarsbyskolan Margareta Jansson. Hon har gått i pension, men går in på halvtid så länge, säger Jessica Nilsson.

Han heter Lennart Fernström, 54 år, och kommer närmast från ett jobb som projektledare inom Karlstad kommun.

– Han har lång erfarenhet från skolvärlden, säger Eda kommuns personalchef Jessica Nilsson.

Framför allt har han jobbat inom gymnasieskolan, där han varit verksam i över 25 år. Han har arbetat som lärare, rektor, verksamhetschef och projektledare inom Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning och de senaste åren inom Karlstad kommuns gymnasieverksamhet.

Själv är han bosatt på Hammarö.

Nu i veckan

Sammanlagt kom det in tio ansökningar till tjänsten som verksamhetschef för bildning.

Som sådan får Lennart Fernström ansvar för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Sin nya anställning på kommunhuset tillträder han nu i veckan.

Han efterträder Elisabet Björklund som sa upp sig för att börja ett nytt jobb i Arvika kommun som avdelningschef för förskoleverksamheten.

Alla på plats

Nyligen tillträdde också Edas nye kommunchef, Anders Andersson, sin tjänst. Vem som skulle ta över på den posten blev känt i slutet av sommaren.

Andersson kommer närmast från en tjänst som kommunchef i Strömsunds kommun i Jämtlands län.

Tidigare i år började May Hansson som ny verksamhetschef för vård och stöd. Därmed skulle samtliga poster som verksamhetschefer vara återbesatta.

Gunnarsbyskolan i Charlottenberg får också två nya rektorer sedan båda sagt upp sig efter att ha sökt och fått nya tjänster i Arvika kommun.

Så här långt är det klart med vem som blir ny chef för årskurs 6-9 efter Maria Nilsson som slutade redan i september. Han heter Lars Pettersson och jobbar nu som biträdande rektor i Grums kommun.

– Tills han är på plats har vi tagit in den tidigare rektorn på Gunnarsbyskolan Margareta Jansson. Hon har gått i pension, men går in på halvtid så länge, säger Jessica Nilsson.