2016-10-06 16:44

2016-10-06 16:44

Är emot namnbyte

EDA: Medborgarförslag om "Charlottenbergs kommun"

Ett medborgarförslag kom i våras in om att byta namn på Eda kommun till Charlottenbergs kommun. Nu ser det dock ut att inte bli så.

Efter kommunstyrelsens senaste sammanträde ser det ut att inte bli någon namnändring av Eda kommun.

– Förslaget är att det inte ska bli något av det. Vi ska lämna till kommunfullmäktige, säger kommunsekreteraren Anna Bryntesson.

Argumenten för ett namnbyte var att orten Charlottenberg har utvecklats starkt utifrån investeringar och handel på senare år, och förslagsställaren menade att Eda är ett varumärke utan identitet.

Anledningen till varför man har beslutat att inte försöka få till en namnändring är att det är en komplicerad process där kommunnamnet måste ändras i ett flertal olika handlingar.

Man menar dessutom att Eda kommun är väl etablerat samt att en namnändring kan väcka starka känslor i övriga orter i kommunen där man inte identifierar sig med Charlottenberg.

Efter kommunstyrelsens senaste sammanträde ser det ut att inte bli någon namnändring av Eda kommun.

– Förslaget är att det inte ska bli något av det. Vi ska lämna till kommunfullmäktige, säger kommunsekreteraren Anna Bryntesson.

Argumenten för ett namnbyte var att orten Charlottenberg har utvecklats starkt utifrån investeringar och handel på senare år, och förslagsställaren menade att Eda är ett varumärke utan identitet.

Anledningen till varför man har beslutat att inte försöka få till en namnändring är att det är en komplicerad process där kommunnamnet måste ändras i ett flertal olika handlingar.

Man menar dessutom att Eda kommun är väl etablerat samt att en namnändring kan väcka starka känslor i övriga orter i kommunen där man inte identifierar sig med Charlottenberg.