2016-10-05 06:00

2016-10-05 06:00

Fjärrvärmekunder har räddat gjuteriet

ARVIKA: Miljonvinster slussas till förlustbolag

Kommunala bolaget Arvika Fjärrvärme AB går med mångmiljonvinst år efter år.
Vinsten fördelas ut till mindre lönsamma kommunala bolag – bland annat fastighetsbolaget som hyr ut till gjuteriet.

Det kommunala bolaget Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri – som hyr ut till gjuteriet – har genom åren haft ekonomiska problem.

Det hela började 2009 då kommunen köpte fastigheten i samband med gjuteriets konkurs. Priset: 30 miljoner kronor.

Då bildades Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri vars enda uppgift är att hyra ut till gjuteriet.

Mångmiljonminus

Det kommunala bolaget har sedan 2009 visat minusresultat varje år, förutom 2011 och 2012.

Totalt har fastighetsbolaget gått minus med närmare elva miljoner kronor.

Men bolaget lever vidare ändå – tack vare bidrag från kommunala bolag som går med vinst.

Arvika kommun har en koncern för sina kommunala bolag som gör det möjligt att slussa runt vinster mellan bolagen.

Och just Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri har sedan 2009 fått drygt 9,6 miljoner kronor i koncernbidrag.

Pengarna kommer från de lönsamma kommunala bolagen, framför allt Arvika Fjärrvärme AB, men några år också från Arvika Teknik AB, Arvika Kraft AB och Arvika Lokal & Mark AB.

Lönsamt bolag

Fjärrvärmebolaget är kommunens mest lönsamma bolag och går varje år med stor vinst.

2015 var ett extra bra år, då hade bolaget ett resultat på tolv miljoner kronor efter finansiella poster.

Sedan 2011 har Arvika Fjärrvärme AB gått med 42,6 miljoner kronor i vinst.

Under samma period har bolaget lämnat koncernbidrag på nästan 22 miljoner kronor – pengar som gått till att balansera resultatet hos bolagen som visar minusresultat.

– De bolag som har ett positivt resultat ger koncernbidrag till andra bolag. Det är för att vi ska ha en koncernnytta i helheten, säger kommunalrådet Peter Söderström (S), som också är ordförande i Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri.

Lars-Erik Jansson är vd på fastighetsbolaget som hyr ut till gjuteriet:

– Fördelen med en koncern är att det finns flera företag, då kan man bolla lite fram och tillbaka, säger han.

Omsättning upp och ner

Omsättningen för Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri varierar kraftigt år från år.

2013 var omsättningen 0,9 miljoner kronor. 2015 var den 3,6 miljoner kronor.

2012 hade fastighetsbolaget en omsättning på 4,4 miljoner kronor. Då gick också bolaget med vinst på 0,9 miljoner kronor och lämnade koncernbidrag på lika mycket.

Men varför varierar omsättningen? Bolagets enda intäkter är hyra från Nya Arvika Gjuteri.

Hyran baseras inte på gjuteriets omsättning, enligt Lars-Erik Jansson.

– Nej, det är en rak hyra, säger han.

Att fastighetsbolagets omsättning varierar år från år beror på uteblivna hyresintäkter.

– Historiskt sett kanske de tidigare ägarna haft problem att betala hyran, säger Peter Söderström.

Fungerar bra nu

Lars-Erik Jansson igen:

– Det har varit någon konkurs, ägarbyte och lite struligt med hyresintäkterna. Det är så det ser ut i affärsvärlden. Men det fungerar jättebra med de nya ägarna. Tidigare var det kanske lite si och så, men nu är allt utrett. Nu är det nya ägare och det rullar på jättebra, säger han.

Nya ägarna, Sibbultsverken Group och Leax Group AB, tog över Arvika gjuteri för drygt ett år sedan, den 1 oktober 2015.

Och de har inga problem att betala hyran?

– Nej.

De gamla ägarna betalade inte hyran. Men om gjuteriet i dag har några skulder till fastighetsbolaget ger inte vd Lars-Erik Jansson något rakt svar på.

– Det blev lite bättre fart på de nya ägarna, om man säger så. Jag vill inte prata ner de gamla ägarna heller, det fungerade bra under resans gång det också, men det verkar ha blivit bättre fart på produktionen nu i alla fall, säger han.

Gjuteriet går bättre och ni får in hyran. Betyder det att det går bättre för fastighetsbolaget?

– Ja, det ska gå lite plus i år. Men vi ska inte göra några oskäliga vinster. Vi ska vara med och se till att produktionen fungerar och att sysselsättningen är kvar. Samtidigt ska vi heller inte lämna bidrag så det blir någon illojal konkurrens. Det är raka puckar som gäller.

Även ordförande Peter Söderström hoppas att fastighetsbolaget ska visa plusresultat för 2016.

– Absolut, nu får vi in hyrorna som planerat, så det är inga problem.

Det kommunala bolaget Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri – som hyr ut till gjuteriet – har genom åren haft ekonomiska problem.

Det hela började 2009 då kommunen köpte fastigheten i samband med gjuteriets konkurs. Priset: 30 miljoner kronor.

Då bildades Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri vars enda uppgift är att hyra ut till gjuteriet.

Mångmiljonminus

Det kommunala bolaget har sedan 2009 visat minusresultat varje år, förutom 2011 och 2012.

Totalt har fastighetsbolaget gått minus med närmare elva miljoner kronor.

Men bolaget lever vidare ändå – tack vare bidrag från kommunala bolag som går med vinst.

Arvika kommun har en koncern för sina kommunala bolag som gör det möjligt att slussa runt vinster mellan bolagen.

Och just Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri har sedan 2009 fått drygt 9,6 miljoner kronor i koncernbidrag.

Pengarna kommer från de lönsamma kommunala bolagen, framför allt Arvika Fjärrvärme AB, men några år också från Arvika Teknik AB, Arvika Kraft AB och Arvika Lokal & Mark AB.

Lönsamt bolag

Fjärrvärmebolaget är kommunens mest lönsamma bolag och går varje år med stor vinst.

2015 var ett extra bra år, då hade bolaget ett resultat på tolv miljoner kronor efter finansiella poster.

Sedan 2011 har Arvika Fjärrvärme AB gått med 42,6 miljoner kronor i vinst.

Under samma period har bolaget lämnat koncernbidrag på nästan 22 miljoner kronor – pengar som gått till att balansera resultatet hos bolagen som visar minusresultat.

– De bolag som har ett positivt resultat ger koncernbidrag till andra bolag. Det är för att vi ska ha en koncernnytta i helheten, säger kommunalrådet Peter Söderström (S), som också är ordförande i Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri.

Lars-Erik Jansson är vd på fastighetsbolaget som hyr ut till gjuteriet:

– Fördelen med en koncern är att det finns flera företag, då kan man bolla lite fram och tillbaka, säger han.

Omsättning upp och ner

Omsättningen för Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri varierar kraftigt år från år.

2013 var omsättningen 0,9 miljoner kronor. 2015 var den 3,6 miljoner kronor.

2012 hade fastighetsbolaget en omsättning på 4,4 miljoner kronor. Då gick också bolaget med vinst på 0,9 miljoner kronor och lämnade koncernbidrag på lika mycket.

Men varför varierar omsättningen? Bolagets enda intäkter är hyra från Nya Arvika Gjuteri.

Hyran baseras inte på gjuteriets omsättning, enligt Lars-Erik Jansson.

– Nej, det är en rak hyra, säger han.

Att fastighetsbolagets omsättning varierar år från år beror på uteblivna hyresintäkter.

– Historiskt sett kanske de tidigare ägarna haft problem att betala hyran, säger Peter Söderström.

Fungerar bra nu

Lars-Erik Jansson igen:

– Det har varit någon konkurs, ägarbyte och lite struligt med hyresintäkterna. Det är så det ser ut i affärsvärlden. Men det fungerar jättebra med de nya ägarna. Tidigare var det kanske lite si och så, men nu är allt utrett. Nu är det nya ägare och det rullar på jättebra, säger han.

Nya ägarna, Sibbultsverken Group och Leax Group AB, tog över Arvika gjuteri för drygt ett år sedan, den 1 oktober 2015.

Och de har inga problem att betala hyran?

– Nej.

De gamla ägarna betalade inte hyran. Men om gjuteriet i dag har några skulder till fastighetsbolaget ger inte vd Lars-Erik Jansson något rakt svar på.

– Det blev lite bättre fart på de nya ägarna, om man säger så. Jag vill inte prata ner de gamla ägarna heller, det fungerade bra under resans gång det också, men det verkar ha blivit bättre fart på produktionen nu i alla fall, säger han.

Gjuteriet går bättre och ni får in hyran. Betyder det att det går bättre för fastighetsbolaget?

– Ja, det ska gå lite plus i år. Men vi ska inte göra några oskäliga vinster. Vi ska vara med och se till att produktionen fungerar och att sysselsättningen är kvar. Samtidigt ska vi heller inte lämna bidrag så det blir någon illojal konkurrens. Det är raka puckar som gäller.

Även ordförande Peter Söderström hoppas att fastighetsbolaget ska visa plusresultat för 2016.

– Absolut, nu får vi in hyrorna som planerat, så det är inga problem.

Arvika gjuteri

Det har genom åren varit många turer med Arvika gjuteri, som byggdes av Volvo på 1970-talet.

I december 2008 begärde gjuteriets ledning en företagsrekonstruktion för att undvika konkurs. Det gick inte och företaget gick i konkurs i maj 2009.

Ny ägare blev Sjätte AP-fonden och i samband med konkursen köpte kommunen gjuteriets lokaler för 30 miljoner kronor. Kommunen startade då bolaget Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri som endast finns till för att hyra ut lokalerna till Nya Arvika Gjuteri AB. Kommunen ägde samma lokaler även mellan 1992 och 2005. Men Sjätte AP-fonden fick aldrig någon riktig snurr på verksamheten. År efter år visade bolaget minusresultat och anställda fick lämna.

2015 köpte Sibbultsverken Group och Leax Group gjuteriet av Sjätte AP-fonden, genom deras gemensamma bolag Swedish powertrain AB.

Gjuteriet har länge varit en av de största arbetsgivarna i Arvika kommun. Innan oktober 2008 hade företaget drygt 450 anställda. Under 2009, efter konkursen, jobbade 150 personer på gjuteriet. 2011 hade de 227 anställda men efter det har många fått sluta. Under 2015 hade bolaget 177 anställda. Samma år rustade fastighetsbolaget upp gjuteriets lokaler för 18 miljoner kronor.

 

ÅrOmsättningResultat efter finansiella kostnaderErhållet koncernbidragLämnat koncernbidrag
20153 639-4 85341000
20141 063-2 6521 0630
2013994-2 08020760
20124 4039270925
20112 7131430
2010817-99715000
2009502-54500

 

Anges i tkr (tusen kronor)

Resultat efter finansiella kostnader redovisar verksamhetens totala resultat, inklusive finansiella poster, men opåverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner. Lämnade och erhållna koncernbidrag räknas som en bokslutsdisposition.

 

Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri