2016-10-04 15:33

2016-10-04 15:34

Farlig korsning säkras

GRANINGE-SPEKED: Klartecken för vägutbyggnad

Farliga korsningar och hårt trafikerade raksträckor ska göras säkrare. Nu har regeringen gett klartecken för utbyggnaden av etappen Graninge-Speked längs riksväg 61.

Skogsavverkningar kommer snart att påbörjas längs den sex kilometer långa sträckan Graninge-Speked, vilket blir första tecknet på att projektet verkligen blir av. Projektet har annars nagelfarits i flertalet år inkluderat överklaganden till högsta ort. Efter skogsavverkningarna påbörjas själva vägbyggnationen våren 2017 för att bli helt klart sommaren 2018.

– Vi är nöjda med att komma i gång. Och det blir mycket trafiksäkrare efter att vi byggt med mitträcken. Dödsolyckorna sjunker generellt sett med hela 70 procent då, säger projektledaren Björn Jonsson.

Medfinansiering

Etappen är kostnadsberäknad till cirka 100 miljoner kronor inkluderat medfinansieringar från Arvika och Eda kommuner – projektet har fördyrats efter hand då Trafikverket gått närboende till mötes. Bland annat blir det alltså mittsepareringar 2+1, vägbreddningar, en parallell gång- och cykelväg längs Spekedrakan och en undergång för gång- och cykeltrafik vid Högvaltakorset.

Åsikterna har dock tidvis varit många hos närboende. I Spekedtrakten har olika grupperingar av boende bland annat velat ha en planskild korsning vid Spekedkorset. Dödsfall och personskador har skett längs sträckan Graninge-Speked, bland annat i denna korsning.

Spekedkorset ska nu bli säkrare genom breddningar, ett vägfält för vänstersväng och skydd för trafikanterna bakom mittlinan. Att det däremot inte blir någon planskild korsning motiverar Trafikverket med att de vägar som ansluter till riksväg 61 har så liten trafikmängd att det inte motiveras med planskilda korsningar. Intrång på fastigheter hade även blivit så stort att inlösen av fastigheter blivit nödvändigt.

Överklagade

Några boende i trakterna av Speked överklagade dock ursprungsförslaget till regeringen – huvudargumentet var att man ville ha nämnda gång- och cykelväg längs Spekedrakan på vägens södra sida i stället för den norra, detta bland annat för att de oskyddade trafikanterna skulle slippa Spekedkorset.

Ingen överklagan

Någon överklagan lämnades däremot aldrig in vad gäller den andra omstridda korsningen längs etappen, Högvaltakorset, fast även runt den korsningen har missnöjet tidvis varit stort.

När det gäller denna korsning blir det alltså en undergång för gång- och cykeltrafik men där har närboende även krävt trafikljus, hastighets­begränsningar och helst en planskild korsning även för motortrafik. Förutom undergång för gc-trafik blir det dock ytterligare åtgärder.

Busshållplats

– Busshållplatsen vid Högvaltakorset utförs nu med en mera trafiksäker utformning och delvis mera lättillgänglig än tidigare. Vi gör också ett gångstråk till busshållplatsen, säger Björn Jonsson. I projektet har man dessutom utgått ifrån att det blir 80 kilometer i timmen förbi Högvaltakorset, inte 100, det finns inget motstånd hos oss mot det. Beslut om hastighet sker dock senare. Trafikverkets förslag till lösning förbi Högvaltakorset innebär även en korsning med skyddande vänstersvängfält från öster och väster med mittseparering.

Skogsavverkningar kommer snart att påbörjas längs den sex kilometer långa sträckan Graninge-Speked, vilket blir första tecknet på att projektet verkligen blir av. Projektet har annars nagelfarits i flertalet år inkluderat överklaganden till högsta ort. Efter skogsavverkningarna påbörjas själva vägbyggnationen våren 2017 för att bli helt klart sommaren 2018.

– Vi är nöjda med att komma i gång. Och det blir mycket trafiksäkrare efter att vi byggt med mitträcken. Dödsolyckorna sjunker generellt sett med hela 70 procent då, säger projektledaren Björn Jonsson.

Medfinansiering

Etappen är kostnadsberäknad till cirka 100 miljoner kronor inkluderat medfinansieringar från Arvika och Eda kommuner – projektet har fördyrats efter hand då Trafikverket gått närboende till mötes. Bland annat blir det alltså mittsepareringar 2+1, vägbreddningar, en parallell gång- och cykelväg längs Spekedrakan och en undergång för gång- och cykeltrafik vid Högvaltakorset.

Åsikterna har dock tidvis varit många hos närboende. I Spekedtrakten har olika grupperingar av boende bland annat velat ha en planskild korsning vid Spekedkorset. Dödsfall och personskador har skett längs sträckan Graninge-Speked, bland annat i denna korsning.

Spekedkorset ska nu bli säkrare genom breddningar, ett vägfält för vänstersväng och skydd för trafikanterna bakom mittlinan. Att det däremot inte blir någon planskild korsning motiverar Trafikverket med att de vägar som ansluter till riksväg 61 har så liten trafikmängd att det inte motiveras med planskilda korsningar. Intrång på fastigheter hade även blivit så stort att inlösen av fastigheter blivit nödvändigt.

Överklagade

Några boende i trakterna av Speked överklagade dock ursprungsförslaget till regeringen – huvudargumentet var att man ville ha nämnda gång- och cykelväg längs Spekedrakan på vägens södra sida i stället för den norra, detta bland annat för att de oskyddade trafikanterna skulle slippa Spekedkorset.

Ingen överklagan

Någon överklagan lämnades däremot aldrig in vad gäller den andra omstridda korsningen längs etappen, Högvaltakorset, fast även runt den korsningen har missnöjet tidvis varit stort.

När det gäller denna korsning blir det alltså en undergång för gång- och cykeltrafik men där har närboende även krävt trafikljus, hastighets­begränsningar och helst en planskild korsning även för motortrafik. Förutom undergång för gc-trafik blir det dock ytterligare åtgärder.

Busshållplats

– Busshållplatsen vid Högvaltakorset utförs nu med en mera trafiksäker utformning och delvis mera lättillgänglig än tidigare. Vi gör också ett gångstråk till busshållplatsen, säger Björn Jonsson. I projektet har man dessutom utgått ifrån att det blir 80 kilometer i timmen förbi Högvaltakorset, inte 100, det finns inget motstånd hos oss mot det. Beslut om hastighet sker dock senare. Trafikverkets förslag till lösning förbi Högvaltakorset innebär även en korsning med skyddande vänstersvängfält från öster och väster med mittseparering.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.