2016-09-30 17:40

2016-09-30 17:40

Nostalgidag på "Tobaken"

ARVIKA: Utställning om gamla tobaksfabriken i Arvika

Under fredagen strålade ett 40-tal före detta tobaksarbetare samman på Arvika näringslivscentrum eller ”Tobaken” som många säger fortfarande. Deras gamla arbetsplats som i dag inrymmer helt annan verksamhet.

De var inbjudna i anledning av en ny utställning på ANC, ”Historien om ett hus”, som berättar historien om tobaksfabriken i Arvika. I dag är det snart 20 år sedan fabriken lades ner och omkring 120 personer fick gå hem.

– Ett sorgligt avslut, konstaterade Lasse Hägglund, verksamhetschef på ANC.

Roliga minnen

Men under fredagen var det inga ledsna miner, utan kålsoppa till lunch, gamla minnen från förr och en rundvandring i lokalerna för att se hur deras tidigare arbetsplats förvandlats från en industri till ett centrum för småföretag och utbildning.

Tobaksfabriken hade många trotjänare som jobbat länge, upp till 20, 30 och mer än 40 år. Sigrid Andersson, i dag 89, var en av dem. Hon jobbade som personalassistent och blev kvar på Tobaken i 48 år.

Berätta! Har du några roliga minnen från den tiden?

– Åh, det är så många, så då räcker inte dagen till.

Lasse Hägglund ville få svar på frågan vad den omtalade ”Tobaksandan” stod för och han fick flera förklaringar.

– Ingen var för mer än någon annan. Alla tog hand om varandra. Det var fester och sammanhållning. Man var stolt över att jobba där.

Äldre foton

Utställningen om tobaksfabriken innehåller både äldre fotografier och gamla tobaksprodukter som producerades i Arvika.

– När vi började rota i gömslena hittade vi en hel del. Jag tycker det är en intressant story, den ska inte glömmas bort, menade Lasse Hägglund.

Utställningen blir permanent, men ska kompletteras med ytterligare material om det går som han planerat.

– Jag vill ha livet på Tobaken, bilder och berättelser från tobaksarbetarna.

Frågan gick sen vidare till de inbjudna om de kunde tänka sig att bidra till utställningen med just detta och lite mer material från senare årtionden på tobaksfabriken.

De var inbjudna i anledning av en ny utställning på ANC, ”Historien om ett hus”, som berättar historien om tobaksfabriken i Arvika. I dag är det snart 20 år sedan fabriken lades ner och omkring 120 personer fick gå hem.

– Ett sorgligt avslut, konstaterade Lasse Hägglund, verksamhetschef på ANC.

Roliga minnen

Men under fredagen var det inga ledsna miner, utan kålsoppa till lunch, gamla minnen från förr och en rundvandring i lokalerna för att se hur deras tidigare arbetsplats förvandlats från en industri till ett centrum för småföretag och utbildning.

Tobaksfabriken hade många trotjänare som jobbat länge, upp till 20, 30 och mer än 40 år. Sigrid Andersson, i dag 89, var en av dem. Hon jobbade som personalassistent och blev kvar på Tobaken i 48 år.

Berätta! Har du några roliga minnen från den tiden?

– Åh, det är så många, så då räcker inte dagen till.

Lasse Hägglund ville få svar på frågan vad den omtalade ”Tobaksandan” stod för och han fick flera förklaringar.

– Ingen var för mer än någon annan. Alla tog hand om varandra. Det var fester och sammanhållning. Man var stolt över att jobba där.

Äldre foton

Utställningen om tobaksfabriken innehåller både äldre fotografier och gamla tobaksprodukter som producerades i Arvika.

– När vi började rota i gömslena hittade vi en hel del. Jag tycker det är en intressant story, den ska inte glömmas bort, menade Lasse Hägglund.

Utställningen blir permanent, men ska kompletteras med ytterligare material om det går som han planerat.

– Jag vill ha livet på Tobaken, bilder och berättelser från tobaksarbetarna.

Frågan gick sen vidare till de inbjudna om de kunde tänka sig att bidra till utställningen med just detta och lite mer material från senare årtionden på tobaksfabriken.