2016-09-29 16:59

2016-09-29 16:59

Eda säger nej till storregion

EDA

I samband med onsdagens kommunfullmäktige beslutade en stor majoritet av HEL, KD, L, M och V att säga nej till förslaget att Värmland ska bilda storregion tillsammans med Västa Götaland.

Motiveringen var bland annat att en regionsammanslagning är en alltför stor samhällsförändring för att kunna tas mellan två val. Dessutom menar majoriteten att värmlänningarnas fördelar med att ingå i en storregion inte framgår tillräckligt tydligt.

Däremot talar Eda kommun för en sammanslagning av Värmlands läns landsting och kommunalförbundet Region Värmland till en direktvald Regionkommun. Den nya Regionkommunen Värmland kan verka från 2019 med ansvar för hälso- och sjukvården i länet, samt för infrastruktur, regional kollektivtrafik, näringslivsutveckling och kultur.

 

 

 

 

 

Motiveringen var bland annat att en regionsammanslagning är en alltför stor samhällsförändring för att kunna tas mellan två val. Dessutom menar majoriteten att värmlänningarnas fördelar med att ingå i en storregion inte framgår tillräckligt tydligt.

Däremot talar Eda kommun för en sammanslagning av Värmlands läns landsting och kommunalförbundet Region Värmland till en direktvald Regionkommun. Den nya Regionkommunen Värmland kan verka från 2019 med ansvar för hälso- och sjukvården i länet, samt för infrastruktur, regional kollektivtrafik, näringslivsutveckling och kultur.